shutterstock 1836700129

Pracovní oděvy: Výběr ochranných sluchátek

Partneři sekce:

Pracovní oděvy a chrániče sluchu, a zdraví obecně, jsou nedílnou součástí celé řady profesí – a ve stavebnictví tomu není jinak. Zdraví máme jen jedno a neměli bychom ho zbytečně a lehkovážně ohrožovat, zejména pokud se jedná o nevratné smysly, jako je například sluch či zrak.

Aby bylo zajištěno, že v řádném prostředí pracovníci oblečou odpovídající ochranu, situaci podchycuje celá řada norem a doporučení. Zaměstnavatelé jsou dokonce povinni zajistit vhodné chrániče sluchu dle evropské směrnice o úrovních hluku EC/10/2003 v případě, že úroveň hluku přesáhne 80 dB, od února 2006. Pojďme se tedy na podmínky a na výběr ochrany sluchu, podívat blíže!

Kdy pořídit chránič?

Kdykoli intenzita zvuku na pracovišti přesahuje 80 dB, při hladině vyšší (85 dB) je ochrana dokonce povinná. Před koupí proto potřebujeme znát reálnou hladinu hluku v provozu, kde budou sluchátka používána – a samozřejmě i tzv. údaj SNR (sound noise reduction) konkrétního výrobku.

Tato hodnota udává, jaký hluk sluchátka reálně pohltí. Pokud tedy například pracujeme v prostředí 90 dB se sluchátky SNR 35, jednoduchým odečtem zjistíme, zda se se sluchátky dostaneme na požadovanou redukci 70 až 80 dB maximálně (ano, dostaneme, na 60 dB!).

Pro představu – běžný rozhovor se pohybuje kolem 60 dB, sekačka na trávu kolem 90 dB, řetězová pila už na 110 dB, zatímco vrtací kladiva kolem 114 dB a pneumatické nýtovačky dokonce na 124 dB. A to dalece přesahuje bezpečné limity.

 Jaký máme výběr?

Nejslabší a nejjednodušší ochranou jsou zátkové chrániče sluchu (pěnové zátky), které tlumí o 20 až 30 dB. Tyto špunty lze používat jednorázově či opakovaně dle pokynů výrobce. Kvalitnější ochranou jsou mušlové chrániče či sluchátka proti hluku (doporučeny od 95 dB), které se používají pro celou škálu zvukových frekvencí. Tato sluchátka se nabízí s celou řadou různých vylepšení – od krčních oblouků, připojení komunikačních zařízení, se stereo přijímači… až po úchyty na ochrannou přilbu.

Pracovních sluchátek je na trhu celá řada, nejdůležitější proto je, aby splňovali dostatečnou ochranu sluchu, doplňovaly další ochranné pracovní oděvy bez potíží (např. přilbu) a zejména aby dobře těsnily. Sluchátka musí uši zcela obepínat, aby těsnění správně fungovalo. Za tímto účelem můžeme použít nastavení pomocí hlavního pásku (u mušlových chráničů).

Při nošení sluchátek bychom neměli nic mít upevněno v jejich blízkosti – například handsfree, tužku za uchem či čepici –, co by mohlo bránit zodpovědné ochraně sluchu a správnému dosedání sluchátek. Sluchátka omýváme čistou teplou mýdlovou vodou, nepoužíváme alkohol či ředidla. Dosedací linii sluchátek je třeba měnit dle potřeby a opotřebení, minimálně 1x ročně, aby zůstala zachována plná ochranná funkce pomůcky.

Jak zodpovědně vybrat ochranu?

Výkon ochrany sluchu závisí především na schopnosti ochranného prostředku utlumit zvuk, který by mohl nás sluch zranit. Při koupi se přitom můžeme setkat s celou řadou parametrů – mezi ty nejčastější, kromě zmiňovaného SNR, patří:

  • střední hodnota útlumu zvuku a směrodatná odchylka
  • útlum ve vysokých kmitočtech
  • útlum ve středních kmitočtech
  • útlum v nízkých kmitočtech

A co když si nejsme jistí?

Pokud si nejsme jisti, zda jsou naši zaměstnanci v bezpečí a nehrozí jim trvalé poškození sluchu, můžeme se uchýlit k pořízení detektorů hluku. Tyto přístroje lze používat v oblastech, kde si nejsme hladinou zvuku jistí nebo nejsme schopni dostatečně rychle na změnu hladiny zvuku reagovat. LED dioda následně každého zaměstnance sama blikáním upozorní, že zvuk překračuje přijatelnou mez a měly by být nasazeny pracovní pomůcky.

Kde najít více informaci?

  • EN 352:2002
  • EN 458:2004 

Tab. 1 Hladina akustického tlaku a doporučení pro nechráněný sluch (kráceno)

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A Limit pro expozici nechráněného sluchu
Hodiny Minuty Vteřiny
85 dB 8
88 dB 4
94 dB 1
97 dB 30
100 dB 15
130-140 dB <1
red