Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU
Fasáda jako aktivní ochranný plášť

Fasáda jako aktivní ochranný plášť

O problémech spojených s fasádami, které jsou zhotoveny z minerálních omítek nebo z kontaktních zateplovacích systémů na bázi polystyrenu, se diskutuje mezi experty již dlouhou dobu. O řešení, jehož výsledkem by byla fasáda, která umí „dýchat“, tak aby vzlínající vlhko nebo difúzní pára nepoškozovala stavbu, se pokusily kontaktní akrylátové a silikátové systémy. Ale ani ty nejsou bezproblémové.

Provětrávané zavěšené fasády

Provětrávané zavěšené fasády

Provětrávané zavěšené fasády Argeton jsou určeny především pro realizaci velkých reprezentativních budov a obchodních komplexů. Svoje místo naleznou také v případě rodinných domů koncepčně pojatých ve funkcionalistickém stylu. Tento typ fasádního pláště přitom zásadním způsobem ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale i jeho užitné vlastnosti.

Provětrávané fasády a jejich vliv na tepelnou izolaci objektu

Provětrávané fasády a jejich vliv na tepelnou izolaci objektu

Systémy provětrávaných fasád jsou tvořeny samostatnou předvěšenou částí umístěnou na nosném roštu fasády, který je mechanicky připevněn pomocí kotev k hlavní nosné konstrukci, nebo samonosnou předvěšenou částí sestá­vající nejčastěji z pohledových cihel či panelových bloků. Je důležité vědět nejen to, jak takový systém funguje, jak se v konstrukci chová, ale také jak ovlivňuje tepelnou izolaci celého objektu.

Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Budova E je posledním článkem zástavby, která dokončuje uliční frontu severní části pražského BB Centra u dálnice D1. Objekt zde uzavírá ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu, plánovanou v druhém sledu. Do této části Michle se tak začíná navracet v rámci daných možností městské prostředí, které bylo kdysi dopravní radiálou zcela rozbito.

Zavěšené větrané fasády z plechových prvků

Zavěšené větrané fasády z plechových prvků

Kovové obkladové prvky fasádních systémů umožňují ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád. Nejčastěji je najdeme na průmyslových stavbách nebo halách, v poslední době ale také například na administrativních a školních budovách. Variabilita řešení těchto typů fasád je poměrně široká – mohou být kombinovány v několika barvách nebo s dalšími materiály, například se sklem, dřevem či tahokovy.

Rastrové a modulové fasády

Rastrové a modulové fasády

Fasádní systém založený na kvalitní hliníkové konstrukci, jež se dá využít v široké škále různě velkých oken, posuv­ných prvků či prosklených stěn, je po celém světě zaveden již nejméně čtyřicet let a stále se vyvíjí. U nás došlo k rozvoji aplikace hliníkových okenních a fasádních systémů zhruba před deseti lety. Zpočátku byly realizovány především rastrové fasády typu sloupek – příčka, před sedmi lety byla zhotovena první modulová fasáda českého provedení.