Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
Povrchové úpravy sanačních omítek

Povrchové úpravy sanačních omítek

Sanační omítkové systémy jsou osvědčenou doplňkovou metodou sanace vlhkého zdiva. V některých případech jsou dokonce jedinou možnou metodou. Článek pojednává o vlastnostech a složení sanačních omítkových systémů WTA. Uvádí rovněž požadavky směrnice WTA 2-9-04 na vlastnosti povrchových úprav a vysvětluje význam těchto požadavků pro funkčnost sanačního systému.

Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty

Vysokotlaké dekorativní lamináty, známé i pod zkratkou HPL, definuje norma EN 438 jako desky, které se vyrábějí na bázi termosetických živic a které jsou určeny do exteriérových i interiérových prostorů. Díky svým vlastnostem mohou velkoformátové desky sloužit k oplášťování lodžií či fasád budov. V současnosti výrobci nabízejí dekorativní lamináty i s bohatým výběrem povrchů.

Přirozené fyzikální meziprostory ve fasádní technice

Přirozené fyzikální meziprostory ve fasádní technice

Moderní architektura vyjadřuje symbiózu funkce, estetiky, techniky a ekonomie. Období střídání věku mechanické výroby věkem informatiky, charakterizované nástupem a rozvojem mikroelektroniky, se odráží i v architektuře. Ta stále více vyžaduje interdisciplinární přístup a integrované koncepce. Cesta k ekonomicky efektivní tepelné ochraně budov vede přes využívání ekologicky čistých, obnovitelných alternativních zdrojů energie. Jedním z nich je sluneční záření, jehož využití vede přes teorii přirozených fyzikálních meziprostorů. K nejrozšířenějším praktickým aplikacím fyzikální teorie meziprostorů v současném období patří dvojitá transparentní fasáda jako jedna z variant nové fasádní techniky budov.

Navrhování plášťů ve 21. století

Navrhování plášťů ve 21. století

Až do začátku 20. století tvarovaly stavby a usměrňovaly proces jejich výstavby nejen společenské systémy, životní potřeby a způsob práce, ale i dostupné materiály a stavební metody. Ve 20. století se závratnou rychlostí vyvíjely nové technologie, které se aplikovaly v průmyslu, většinou jiném než ve stavebnictví. V současnosti však už nejde ve stavebnictví jen o nejlevnější a nejrychlejší vybudování prostoru.

Zelené tapisérie města

Zelené tapisérie města

„Horizontální rozměr jsme dobyli – je tu pro nás, ale vertikální rozměr je stále volný.“ I takto je možné parafrázovat průkopníka vertikálních zahrad, francouzského botanika Patricka Blanca. Jeho tvorba je odpovědí na výzvu najít nové, unikátní cesty ochrany kulturního prostředí v éře ohromujících možností lidské aktivity.

Vnější omítky

Vnější omítky

Úlohou vnější omítky je především ochrana obvodových stěn budovy před povětrnostními vlivy. Kvalita omítky přímo souvisí s kvalitou a vzhledem konečné povrchové úpravy vnějšího zdiva. Kvalitní omítka na domě má tedy nejen estetickou funkci, ale plní i úlohy v oblasti tepelné a zvukové izolace.Nezanedbatelná je i její difuzní schopnost, vodoodpudivost a dostatečná pevnost.

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Koncept trvale udržitelného rozvoje vyvolal mimo jiné hledání nových konstrukčních systémů obvodových plášťů budov. Standardní obvodové pláště všech nízkoenergetických staveb mají propracovanou a sofistikovanou skladbu jednotlivých vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci.

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Jeden z největších tuzemských grafických projektů na ploše téměř 2 400 m2 je možné vidět v Praze. Vůbec poprvé v České republice investor využil technologii perforované grafické fólie na okna od společnosti 3M. A to na budově Prague Gate v jedenáctém pražském obvodu. 

Vnější obklady stěn

Vnější obklady stěn

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními vlivy. Proto plní několik funkcí současně. Z hlediska technologických procesů můžeme povrchové úpravy obvodových plášťů rozdělit na vnější fasádní omítky a vnější fasádní obklady.

Transparentnost fasád

Transparentnost fasád

Sklo se objevuje v dnešní architektuře v podstatně větší míře, než tomu bylo kdykoli předtím. Trendem je vnést více světla do interiéru. V naprosté většině použití skla se jedná pouze o výplně otvorů, ale objevují se i realizace, ve kterých sklo působí též jako konstrukční materiál. Jen stěží dnes naleznete novostavbu administrativní budovy či obchodního centra, kde by nebylo sklo dominantou stavby.

Hliněné omítky, tradice a současnost

Hliněné omítky, tradice a současnost

Hlínu jako stavební materiál používá lidstvo již od pravěku. V různých formách se s ní setkáváme na všech kontinentech. Pro výstavbu nedobytných puebel ji používali američtí Indiáni, setkáme se s ní v Africe, pracovali s ní i naši předkové při stavbě chalup. V současné době prožívá hlína renezanci, nemusí být nutně dominantním materiálem při stavbě domu, ale využitím jejich dobrých vlastností v jednotlivých konstrukcích můžeme pozitivně ovlivnit kvalitu bydlení.