Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Samočisticí fasáda s využitím fotokatalýzy

Samočisticí fasáda s využitím fotokatalýzy

Trvale krásný vzhled fasády je přáním každého majitele nemovitosti. Fasádní systémy však často napadají plísně, mechy a další organické nečistoty, stejně jako prach. Proti organickým nečistotám lze bojovat chemickými odstraňovači, impregnací, fungicidními prostředky. Na základě nově využité technologie zvané fotokatalýza lze nyní proti nečistotám bojovat silou světla.

Na kvalitu stavby má v průběhu její realizace vliv mnoho věcí, ale pou­ze fasáda kromě ochrany samotné budovy určuje i architektonický ráz. Je opětovně vystavována nejrůznějším vlivům počasí.
Kvůli nečistotám, které přirozeně ulpívají na jejím povrchu, navíc přichází o svůj původní vzhled. Pro prodloužení celkové životnosti a obnovení barev je zpravidla nutné fasádu po 10 až 15 letech přetřít. To si vyžádá náklady nejen na pořízení vlastní fasádní barvy a provedení nátěru, ale i na stavbu lešení, zakrytí přiléhajících konstrukcí (oken, dveří), zábor komunikace apod.


Udržovat čistou fasádu pomáhají nanoporézní povrchy fasád, které jsou dnes rozšiřovány o schopnost fotokatalýzy, která k čištění fasády využívá sílu světla.

Co je fotokatalýza?
Fotokatalýza je založena na řadě fyzikálních a chemických procesů, které se odehrávají na povrchu fasády. Tyto reakce jsou iniciovány a urychlovány pomocí speciální látky – katalyzátoru, který využívá světelnou energii a během reakce se sám nespotřebovává.

Fotokatalytické omítky a barvy patří mezi nanotechnologické produkty, které obsahují nanočástice výrazně zlepšující vlastnosti nátěrů. Takové hmoty jsou pak odolnější proti oděru, jsou charakteristické elektrostatickým nábojem a vysokou paropropustností, mohou snižovat propustnost elektromagnetického záření i čistit fasádu.

Při dopadu denního světla na fasádu se během fotokatalýzy aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce. Dochází tak k rozkladu částeček nečistot usazených na povrchu fasády. Díky okolnímu proudění vzduchu jsou nečistoty odstraněny z fasády, jejich rozpouštění napomáhá také déšť či schnoucí vlhkost. Fasáda se tak čistí sama.

Čistá fasáda díky samočisticí síle světla

Tato metoda je obzvláště účinná v boji proti řasám, plísním a bakteriím a zabraňuje usazování prachových částeček a sazí.

Bez obsahu biocidů
Díky obsahu katalyzátoru navíc bylo možno vyvinout produkt, který neobsahuje biocidy. Klasická ochrana fasád proti biologickému znečištění bývá obvykle zajišťována pomocí tradičních chemických látek. Ty se z povrchové úpravy postupně vyplavují a ztrácejí tak svou účinnost. Na rozdíl od toho nové výrobky bez biocidů nepředstavují žádnou zátěž pro životní prostředí a minimalizují nároky na údržbu. A především zajišťují fasádě dlouhodobě krásný vzhled.

TEXT: red
foto: BAUMIT

Komentáře