Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton
Vnější omítky

Vnější omítky

Úlohou vnější omítky je především ochrana obvodových stěn budovy před povětrnostními vlivy. Kvalita omítky přímo souvisí s kvalitou a vzhledem konečné povrchové úpravy vnějšího zdiva. Kvalitní omítka na domě má tedy nejen estetickou funkci, ale plní i úlohy v oblasti tepelné a zvukové izolace.Nezanedbatelná je i její difuzní schopnost, vodoodpudivost a dostatečná pevnost.

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Obvodové pláště nízkoenergetických budov

Koncept trvale udržitelného rozvoje vyvolal mimo jiné hledání nových konstrukčních systémů obvodových plášťů budov. Standardní obvodové pláště všech nízkoenergetických staveb mají propracovanou a sofistikovanou skladbu jednotlivých vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci.

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Netradiční grafiku už viděly stovky tisíc lidí

Jeden z největších tuzemských grafických projektů na ploše téměř 2 400 m2 je možné vidět v Praze. Vůbec poprvé v České republice investor využil technologii perforované grafické fólie na okna od společnosti 3M. A to na budově Prague Gate v jedenáctém pražském obvodu. 

Vnější obklady stěn

Vnější obklady stěn

Povrchové úpravy obvodových stěn dotvářejí estetický výraz objektu a zároveň chrání budovu před povětrnostními vlivy. Proto plní několik funkcí současně. Z hlediska technologických procesů můžeme povrchové úpravy obvodových plášťů rozdělit na vnější fasádní omítky a vnější fasádní obklady.

Transparentnost fasád

Transparentnost fasád

Sklo se objevuje v dnešní architektuře v podstatně větší míře, než tomu bylo kdykoli předtím. Trendem je vnést více světla do interiéru. V naprosté většině použití skla se jedná pouze o výplně otvorů, ale objevují se i realizace, ve kterých sklo působí též jako konstrukční materiál. Jen stěží dnes naleznete novostavbu administrativní budovy či obchodního centra, kde by nebylo sklo dominantou stavby.

Hliněné omítky, tradice a současnost

Hliněné omítky, tradice a současnost

Hlínu jako stavební materiál používá lidstvo již od pravěku. V různých formách se s ní setkáváme na všech kontinentech. Pro výstavbu nedobytných puebel ji používali američtí Indiáni, setkáme se s ní v Africe, pracovali s ní i naši předkové při stavbě chalup. V současné době prožívá hlína renezanci, nemusí být nutně dominantním materiálem při stavbě domu, ale využitím jejich dobrých vlastností v jednotlivých konstrukcích můžeme pozitivně ovlivnit kvalitu bydlení.

Zásady volby a realizace venkovních omítkových systémů

Zásady volby a realizace venkovních omítkových systémů

Venkovní omítka slouží jako ochrana obalové konstrukce budov a tvoří podklad pro konečnou povrchovou úpravu fasády. Ovlivňuje i tepelnou a zvukovou ochranu vnitřních prostorů. Její kvalitu často ovlivňují a snižují nedostatky již v projektové přípravě stavby. Jedná se hlavně o  nesoulad vlastností navrhované omítky s vlastnostmi podkladu, ale i nekvalifikované a neodborné vyhotovení omítek. To může později vést ke vzniku nedostatků a poruch stavebního díla jako celku.

Sanace významných historických budov

Sanace významných historických budov

V posledních letech se podařilo vzkřísit mnoho historických staveb. K nejzajímavějším patří empírový zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí, barokní zámek Kolowratů v Rychnově nad Kněžnou a renesanční zámek v Doudlebech nad Orlicí. Spojením nadčasového myšlení, zodpovědnosti a vize majitelů s obětavostí, vstřícností a umem stavebních firem získaly historické budovy opět svou původní krásu. A zachovaly tak pro další generace úlohu i obraz daného místa spolu s odkazem slavných architektů.

Lehké ohnivzdorné sendvičové fasádní panely

Lehké ohnivzdorné sendvičové fasádní panely

Použití ohnivzdorných sendvičových fasádních panelů se stalo v posledních letech běžným řešením fasádních systémů. Tento stavební prvek je vhodný jak k realizaci vnějšího opláštění objektů, tak na vnitřní dělicí konstrukce, požární stěny či stropy v průmyslové, občanské a komerční výstavbě.

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Nepřetržitá cirkulace vzduchu, která probíhá mezi zavěšenou odvětranou fasádou a zdivem, odvádí vlhkost a chlad a vysušuje zvlhlé zdivo. Při správném návrhu a provedení se tyto fasády mohou nezávisle na stavebním tělesu pohybovat a tím vyrovnávat jinak nepříznivé účinky teplotních a objemových změn. Návrh na správný postup práce naleznete v následujícím textu.

Fasáda jako aktivní ochranný plášť

Fasáda jako aktivní ochranný plášť

O problémech spojených s fasádami, které jsou zhotoveny z minerálních omítek nebo z kontaktních zateplovacích systémů na bázi polystyrenu, se diskutuje mezi experty již dlouhou dobu. O řešení, jehož výsledkem by byla fasáda, která umí „dýchat“, tak aby vzlínající vlhko nebo difúzní pára nepoškozovala stavbu, se pokusily kontaktní akrylátové a silikátové systémy. Ale ani ty nejsou bezproblémové.

Provětrávané zavěšené fasády

Provětrávané zavěšené fasády

Provětrávané zavěšené fasády Argeton jsou určeny především pro realizaci velkých reprezentativních budov a obchodních komplexů. Svoje místo naleznou také v případě rodinných domů koncepčně pojatých ve funkcionalistickém stylu. Tento typ fasádního pláště přitom zásadním způsobem ovlivňuje nejen vzhled objektu, ale i jeho užitné vlastnosti.

Provětrávané fasády a jejich vliv na tepelnou izolaci objektu

Provětrávané fasády a jejich vliv na tepelnou izolaci objektu

Systémy provětrávaných fasád jsou tvořeny samostatnou předvěšenou částí umístěnou na nosném roštu fasády, který je mechanicky připevněn pomocí kotev k hlavní nosné konstrukci, nebo samonosnou předvěšenou částí sestá­vající nejčastěji z pohledových cihel či panelových bloků. Je důležité vědět nejen to, jak takový systém funguje, jak se v konstrukci chová, ale také jak ovlivňuje tepelnou izolaci celého objektu.

Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Fasáda jako značka „Vjíždíte do města“

Budova E je posledním článkem zástavby, která dokončuje uliční frontu severní části pražského BB Centra u dálnice D1. Objekt zde uzavírá ochranný štít před negativními vlivy dopravy pro bytovou zástavbu, plánovanou v druhém sledu. Do této části Michle se tak začíná navracet v rámci daných možností městské prostředí, které bylo kdysi dopravní radiálou zcela rozbito.