Partneři sekce:

Přehled trhu fasádních omítek

Přehled trhu fasádních omítek

Fasádní omítky jsou jednoduše zpracovatelné pastovité omítky, připravené k přímému použití bez další úpravy. Silikonové omítky na bázi silikonových pryskyřic se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jako jsou například silný déšť, silný vítr, UV záření, tak i proti plísním, řasám a houbám. Používají se k vytvoření barevné povrchové úpravy na jádrových omítkách (vápenocementové, cementové, sádrové). Omítka je vysoce hydrofobizovaná, a proto obzvlášť vhodná i pro aplikaci v oblasti soklů.

Silikonové povrchové úpravy se zároveň vyznačují dobrou paropropustností, a tak jsou vhodné i na tepelněizolační systémy s minerálními izolačními deskami či pěnovým polystyrenem, v mnoha případech i na sanační omítkové systémy, a také na podklad z vysoce tepelněizolačního zdiva. Před jejich aplikací musí být povrch čistý, suchý, nezamrzlý, nosný, zbavený prachu, uvolněných částí a výkvětů, rovnoměrně nasákavý. Nesmí být vodoodpudivý.

Nevhodným podkladem jsou vápenné omítky a nátěry, umělohmotné materiály, laky, olejové a klihové nátěry, dřevo, kov. Fasádní omítka se natahuje na podklad nerezovým hladidlem v tloušťce zrna (1; 1,5; 2; 3 mm), a to rovnoměrně bez přerušení. Následně se struktura povrchu upraví požadovaným způsobem.

U škrábané omítky je třeba ihned po nanesení omítky povrch upravit krouživými pohyby pomocí umělohmotného hladidla. U rýhované struktury zase rovnoměrnými tahy požadovaným směrem (vodorovně, svisle nebo do kruhu).

Od partnerů ASB

Baumit SilikonTop

Použití
Tenkovrstvá, průmyslově vyráběná pastovitá, probarvená omítka na bázi silikonových pryskyřic. Jde o vysoce vodoodpudivou tenkovrstvou omítku, odolnou proti nepříznivým klimatickým podmínkám, paropropustnou, snadno zpracovatelnou. Je vhodná pro konečnou povrchovou úpravu fasád na podklady, jako jsou tepelněizolační systémy, minerální omítky a stěrky, sanační omítky či beton. Dodává se ve škrábané struktuře s tloušťkou zrna 3, 2 a 1,5 mm, nebo v rýhované struktuře s tloušťkou zrna 3 a 2 mm.

Spotřeba
Přibližně 3,2 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, škrábaná struktura),
2,8 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, rýhovaná struktura)
Vydatnost – 9,3 m2/kbelík
(tloušťka zrna 2 mm, škrábaná struktura),
10,7 m2/kbelík
(tloušťka zrna 2 mm, rýhovaná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 30 kg

Výrobce
Baumit
www.baumit.cz

weber.pas exclusive

Použití
Snadno zpracovatelná zbarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Vhodná na ochranu stavby před povětrnostními vlivy, na barevné ztvárnění fasády, jako závěrečná vrstva na tepelněizolačních systémech. Jde o vodoodpudivý, vysoce prodyšný nehořlavý materiál, odolný proti práchnivění, stálý proti účinkům alkalických sloučenin a výparům. Dodává se v rýhované struktuře s tloušťkou zrna 3 a 2 mm, nebo roztírané struktuře s tloušťkou zrna 1; 1,5; 2 a 3 mm.

Spotřeba
Přibližně 2,7 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, rýhovaná struktura),
3,2 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, roztíraná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 30 kg

VýrobcE
Weber – Terranova
www.weber-terranova.cz

Mapei Silancolor Graffiato

Použití
Dekorativní pastovitá povrchová úprava na bázi silikonové pryskyřice s rýhovaným efektem pro povrchovou úpravu v exteriéru, dostupná v zrnitosti 1,8 a 2 mm. Vhodná na všechny typy běžných odvlhčovacích omítek, na staré nátěry, které vykazují dobrou přilnavost k podkladu. Odolná proti vodě, chrání povrch před chemickými vlivy a vytváří velmi účinnou ochranu proti zachytávání nečistot. Je též vysoce odolná proti UV záření a stárnutí.

Spotřeba
Přibližně 2,2 kg/m2
(tloušťka zrna 1,8 mm, rýhovaná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 20 kg

Výrobce
Mapei CZ
www.mapei.cz

JUB Silikonová škrábaná omítka 2.0

Použití
Omítka vyrobená na základě kombinace silikonových a jiných polymerových pojiv, je vhodná na minerální omítky, omítky na cementové bázi, tepelněizolační systémy nebo betonové povrchy. Vyznačuje se velkou pevností, dobrou paropropustností, dlouhodobou vodoodpudivostí, odolností proti atmosférickému zatížení a povětrnostním vlivům, jakož i odolností proti napadení řasami a plísněmi.

Spotřeba
Přibližně 2,8 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, škrábaná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 25 kg

VýrobcE
JUB
www.jub.cz

Ceresit CT75

Použití
Tenkovrstvá silikonová pastovitá omítka s rýhovanou strukturou, která se dodává s tloušťkou zrna 2 mm. Je vhodná na vytváření tenkovrstvých omítkových vrstev na betonových podkladech, tradičních omítkách, jakož i na povrchovou úpravu tepelněizolačních systémů. Její použití bývá doporučováno na místech, kde je žádoucí vysoká paropropustnost. Zároveň se vyznačuje vysokou pružností, nízkou nasákavostí, odolností proti povětrnostním vlivům, plísním, řasám a houbám.

Spotřeba
Přibližně 2,5 až 2,7 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, rýhovaná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 25 kg

VýrobcE
Henkel
www.ceresit.cz

Cemix silikonová rýhovaná omítka NRC

Použití
Fasádní tenkovrstvá pastovitá silikonová omítka vhodná k vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí. Lze ji použít i jako krycí dekorativní a ochrannou vrstvu vnějších kontaktních tepelněizolačních systémů (ETICS). Vytváří paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností. Za běžných podmínek je odolná proti houbám, řasám a mechům. Dodává se s tloušťkou zrna 1,5; 2 nebo 3 mm.

Spotřeba
Přibližně 3,1 kg/m2
(tloušťka zrna 2 mm, rýhovaná struktura)

Balení
Plastový kbelík, 25 kg

VýrobcE
Cemix
www.cemix.cz

TEXT: Andrea Dingová ve spolupráci s jednotlivými výrobci
FOTO: archiv výrobců

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.