Fasáda bez fádní pravoúhlosti
Galerie(4)

Fasáda bez fádní pravoúhlosti

Partneři sekce:

Nedaleko pardubického centra najdete objekt České abilympijské asociace, jejímž posláním je podporovat lidi s různým typem hendikepu v překonání sociální izolace, v setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu. Autory projektu jsou Ing. arch. Radim Bárta a Ing. Václav Hoffman z Družstva Stavoprojekt Pardubice. Jejich úmyslem bylo vytvořit atypický objekt nejen jeho užíváním, ale i řešením.

Na počátku všeho stála představa vytvořit objekt s nadčasovou kovovou fasádou z bezúdržbového, barevně stálého materiálu. Po důkladném zvážení všech okolností a zejména zkušeností s materiály z dřívějších projektů byl pro realizaci vybrán přírodní materiál Rheinzink předzvětralý modrošedý. Představou architekta byla hladká kovová fasáda s diagonálním průběžným členěním.

Při konzultacích byl pro realizaci vybrán systém úhlové stojaté drážky s diagonálním směrem kladení fasádních pásů. Tento způsob přesně splňoval požadavky architekta a zohledňoval také představu opticky průběžného přechodu úhlových stojatých drážek přes vnější rohy budovy. Také detaily jednotlivých prostupů a výplní byly pečlivě rozmyšleny a navrženy.

Atypického členění drážek fasády bylo docíleno použitím pásů různých šířek. Proto musely být použity jak standardní rozvinuté šíře pásů 500 a 670 mm, tak i speciálně vyrobené rozvinuté šíře 250, 330 a 400 mm, všechny o tloušťce 0,8 mm. Jednotlivé šíře se na fasádě pravidelně střídají.

Fasádní skladba byla navržena jako nevětraná. Spodní konstrukci tvoří sendvičové panely Kingspan, ke kterým byly krycí kovové pásy kotveny pomocí pevných a posuvných příponek trhacími nýty.

Alena Urbancová
foto Rheinzink ČR, s. r. o.