Partneři sekce:

Oprava a renovace fasády (Pracovní postup)

Jaro je ideální dobou na opravu fasád, protože zaschnutí jednotlivých vrstev vyžaduje počasí, které například v létě budeme hledat obtížněji – moc slunce čerstvé fasádě škodí a výsledná barva by mohla být, resp. pokud ke slunci nepřistoupíme zodpovědně určitě bude, lokálně rozdílně barevná.

Krok 10: Čistič fasád

Fasádu očistíme čističem fasád. Čistič ředíme vodou dle instrukcí. Nanášíme štětkou a necháme chvíli působit.

10 Čistič fasád
10 Čistič fasád |

Krok 11: Vysokotlaký čistič

Čistič opláchneme vysokotlakým čističem. Pracujeme odshora dolů. Odolné nečistoty čistíme štětcem ručně.

11 Vysokotlaký čistič
11 Vysokotlaký čistič |

Krok 12: Adhezivní primer

V místech odstraněné fasády aplikujeme adhezivní primer. Používáme neředěný. Necháme 24 hodin zaschnout.

12 Adhezivní primer
12 Adhezivní primer |

Krok 13: Zakončovací lišty

Kolem otvorů umístíme nové zakončovací lišty. Kontrolujeme jejich rovinnost, krátíme je pomocí úhlové brusky. Lišty důkladně zatlačíme do rohové malty a následně maltu vyhladíme.

13 Zakončovací lišty
13 Zakončovací lišty |

Krok 14: Opravný tmel

Pomocí zubové stěrky doplníme vrstvu fasády v místech, kde jsme použili adhezivní primer.

14 Opravný tmel
14 Opravný tmel |

Krok 15: Skelná tkanina

Na fasádu, kde opravy proběhly, aplikujeme vyztužující skelnou tkaninu. Tu řežeme na proužky dle potřeby. Zakryjeme další vrstvou tmelu s přesahem cca 10 cm přes plochu tkaniny.

15 Skelná tkanina
15 Skelná tkanina |

Krok 16: Zakrytí

Fasádu zakryjeme sítí, aby jednotlivé vrstvy nevyschly příliš rychle. Fasádu přes síť opakovaně vlhčíme, dokud omítka neztuhne.

16 Zakrytí
16 Zakrytí |

Krok 17: Vyrovnání

Vyrovnáme povrch fasády a odstraníme nerovnosti.

17 Vyrovnání
17 Vyrovnání |

Krok 18: Ošetření trhlin

Případné praskliny fasády citlivě rozšíříme vhodným nástrojem (např. šroubovák). Začistíme plochy trhliny. Pomocí štětce naneseme na povrch trhliny tmel a necháme zaschnout.

18 Ošetření trhlin
18 Ošetření trhlin |