Zateplovací systém pro nevytápěné půdní prostory (Pracovní postup)

Partneři sekce:

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější, a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se hromadí v půdním prostoru. Pokud tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat.

Informace o materiálu

» Úsporným řešením při zachování tepelněizolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty a EPS. Systém ISOVER STEPcross využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken.
» velmi dobré tepelněizolační vlastnosti bez tepelných mostů
» dobrá zatížitelnost (až 300 kg/m2)
» minimální přitížení stropní konstrukce

Co budete potřebovat

  • Záklop z OSB desek, případně fošny
  • Výplňová minerální vlna: ISOVER ORSIK, rozměr 1200 × 625 mm, tloušťka 40 až 90 mm, deska 40 mm 64 Kč/m2 bez DPH nebo ISOVER UNI rozměr 1200 × 600 mm, tloušťka 40 až 200 mm, deska 40 mm 72 Kč/m2 bez DPH
  • Konstrukční trámky: ISOVER TRAM EPS + ISOVER KŘÍŽ EPS, rozměr 1000 x 100 mm, výška 160 až 300 mm, trámek 160 mm 45 Kč/bm bez DPH, kříž 160 mm 70 Kč/ks bez DPH
  • Montážní prkno: šířka 100 mm
  • Parozábrana: Isover VARIO® KM DUPLEX UV, role 30 a 60 m265 Kč/m2 bez DPH
  • Vruty 4 x 45 mm
  • PUR lepidlo na spojení dřeva a EPS

Pokud ale půdu nevyužíváme nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat. Úsporným řešením při zachování tepelněizolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.

Systém ISOVER STEPcross využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. Dalšími výhodami jsou jednoduchá aplikace bez tepelných mostů, minimální přitížení stropu a cena systému.

Minimální tloušťka tepelné izolace pod nevytápěnou půdou je 140 mm. Doporučené tloušťky izolací začínají na 200 mm.

Na této tloušťce začínají i skladby systému ISOVER STEPCross. ISOVER EPS Kříže ze speciálního tvrzeného polystyrenu a i nosné trámky jsou k dispozici v tloušťkách 200 až 300 mm. Aplikace systému je velice jednoduchá.

Postup montáže

Před montáží je nutno zajistit parotěsnost s folií ISOVER Vario® KM Duplex s doplňky, pokud již parotěsnost není zajištěna jinak. Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu a vzájemně se slepí PUR lepidlem.

Nosné kříže z EPS 100 x 500 x výška dle volby 200 až 300 mm zajišťují snadné rychlé sesazení. EPS spoje je možné pro lepší manipulaci slepit PUR lepidlem. Rošt se sestaví na světlou šířku 595 mm pro ideální vkládání izolace o šířce 600 mm (např. ISOVER ORSIK, ISOVER UNI).

Případné nerovnosti se vyrovnají broušením. Na rošt se nanese speciální PUR lepidlo na spojení dřeva a EPS po celé délce konstrukce. Přilepí se prkna šíře 100 mm – doba zaschnutí spoje je přibližně 1 hodina.

Po dobu tuhnutí lepidla je stále možnost kontroly vzdáleností a případná úprava, následně je vše připraveno k dalšímu kroku. Do připraveného roštu se následně klade minerální tepelná izolace. Izolace se vkládá bez řezání izolace (např. ISOVER ORSIK, ISOVER UNI) o velikosti 600 x 1200 mm.

Doporučuje se položit dvě vrstvy na vazbu. Izolaci půlíme pouze pro překrytí spojů bez dalšího řezání na rozměr. Vyplníme všechny mezery minerální izolací a zkontrolujeme detaily. Po uložení izolace může dojít k zaklopení pochozí vrstvou.

K tomu slouží například OSB 3 P-D 22(18) mm dle doporučení výrobce. Přijatelnou alternativou jsou prkna nebo fošny. Pochozí vrstva se následně přišroubuje k montážnímu prknu přilepenému na EPS rošt pomocí vrutů 4 x 45 mm 4 až 5 ks na bm. Mezera 2 až 3 cm pod záklopem umožní případné odvětrání.

Krok 1: Parotěsnost

Před montáží je nutno zajistit parotěsnost s folií ISOVER Vario® KM Duplex s doplňky (pokud není již zajištěna jinak).

01 Parotěsnost
01 Parotěsnost |

Krok 2: Lepení spojů

Nosné kříže z EPS zajišťují snadné rychlé sesazení. EPS spoje je možné pro lepší manipulaci slepit PUR lepidlem.

02 Lepení spojů
02 Lepení spojů |

Krok 3: Sestavení roštu

Rošt se sestaví na světlou šířku 595 mm pro ideální vkládání izolace o šířce 600 mm.

03 Sestavení roštu
03 Sestavení roštu |

Krok 4: Nanesení lepidla

Nanesení speciálního PUR lepidla na spojení dřeva a EPS po celé délce konstrukce.

04 Nanesení lepidla
04 Nanesení lepidla |

Krok 5: Přilepení křížů

Pro lepší manipulaci lze slepit spoje křížů a trámců nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou.

05 Přilepení křížů
05 Přilepení křížů |

Krok 6: Přilepení prkna

Přilepení prkna šíře 100 mm – doba zaschnutí spoje je přibližně 1 hodina. Možnost kontroly vzdáleností a případná úprava, připraveno pro vkládání minerální izolace.

06 Přilepení prkna
06 Přilepení prkna |