Partneři sekce:

Oprava a renovace fasády (Pracovní postup)

Jaro je ideální dobou na opravu fasád, protože zaschnutí jednotlivých vrstev vyžaduje počasí, které například v létě budeme hledat obtížněji – moc slunce čerstvé fasádě škodí a výsledná barva by mohla být, resp. pokud ke slunci nepřistoupíme zodpovědně určitě bude, lokálně rozdílně barevná.

Doporučujeme

Pokud slunce svítí příliš, udělejte si pauzu od malování. Při silném slunečním světle může barva vyschnout příliš rychle, takže jsou viditelné barevné přístupy. Vždy pracujeme na souvislých fasádních plochách v jednom kuse, abychom se vyhnuli zbarvení!

Co budete potřebovat

 • Hloubková penetrace: Akrylátová hloubková penetrace Hornbach, spotřeba: 1l/6m2, kanystr 5 litrů, kus 349 Kč
 • Čističe a ředidla: Čistič fasád V1920, plastová lahev 5 litrů, bezbarvý, kus 508 Kč
 • Oprava fasády
  Rohovník s perlinkou, délka 2,5 m, stříbrný / bílý, kus 43 Kč
  Lepicí a stěrkový tmel Fasáda, spotřeba: 1 – 2 kg/m2 při stěrkování, 3 – 6 kg/m2 při lepení izolantu, pytel 25 kg,kus 139 Kč
 • Fasádní barvy
  Fasádní barva silikonová Hornbach Plus, spotřeba: 1l/6m2, kbelík 10 l, kus 1 999 Kč
  Fasádní barva hybridní Hornbach, bílá, spotřeba: 1l/8m2, kbelík 10 l, kus 2 190 Kč
  Fasádní barva profesionální Hornbach, spotřeba: 1l/6m2, kbelík 10 l, kus 1 690 Kč
 • Nářadí a mechanismy: Vysokotlaký čistič Wap by Nilfisk Aqua 1100.2, pracovní tlak 110 barů, maximální průtok 440 l/h, kus 1 990 Kč

Příprava

V první řadě prohlédneme plochy fasád, které budeme natírat. Zkontrolujeme jejich soudržnost a poklepem odhalíme případné dutiny pod zdánlivě dobrou fasádou. Následně změříme plochy, se kterými budeme pracovat, abychom mohli stanovit množství potřebných materiálů.

Dle stavu fasády určíme, jaké prostředky a jaké nářadí budeme k opravě fasády potřebovat. Otřením dlaně o fasádu rovněž zjistíme reálný stav nátěru – pokud na dlani zbývá barva, je nutné celou fasádu nově natřít. Typ dříve použité barvy zjistíme přetřením hadříku namořeného do acetonu.

Pokud na hadříku ulpí barva, jednalo se o disperzní nátěr a plánovaný nátěr musí být emulzní. Pokud barva neulpí, jednalo se o minerální barvu a nový nátěr bude silikátový. Obdobně – houbou namočenou do vody – vyzkoušíme i savost stávající fasády, a tedy zda bude třeba penetračních nátěrů, aby se nový nátěr nevsákl příliš rychle a mohl zaschnout dle doporučených časů.

Před započetím prací odmontujeme veškeré komponenty fasády a maskovací páskou opatříme všechny kotvy a místa po šroubech, která si přejeme zachovat. Kde to bude potřeba, postavíme lešení a na zem položíme fleecovou textilii, abychom chránili prostory přiléhající k fasádě či v její dostřikové vzdálenosti.

Pracovní postup

Práce započneme odstraněním všech nesoudržných částí omítek, ty můžeme vypáčit či odloupnout stěrkou. Stejně ošetříme i zjištěná místa dutin, která by mohla působit potíže v budoucnu. Otvory ve fasádě opatříme po okrajích páskou a zalepíme folií. Stejně ošetříme i okapy či atiky.

V okolí otvorů osekáme pruh omítky, abychom rohové hrany mohli udělat nově – samozřejmě pokud to vyžaduje jejich stav. Štětcem a čističem fasád přetřeme celou fasádu a po době působení ji očistíme vysokotlakým čističem či mechanicky kartáčem.

Vždy používáme ochranu dýchacích cest! Místa odstraněné omítky opatříme adhezivním primerem. Otesané rohy po 30 až 40 centimetrech opatříme rohovou maltou a za pomoci vodováhy umístíme rohový profil. Profil zamáčkneme do nanesené malty a maltu vyhladíme.

Na adhezivní nátěr naneseme opravný tmel, do něj uložíme skelnou tkaninu a překryjeme další vrstvou. Fasádu zrekonstruujeme pomocí zubové stěrky a vyhladíme. Fasádu ukryjeme sítí a necháme uschnout. Pravidelně ji zavlažujeme, aby nedošlo k moc rychlému vysušení.

Následně urovnáme nerovnosti vrstvy a opatříme ji primerem. Necháme 24 hodin zaschnout. Po primeru již následuje finální nátěr. Ten zasychá po 4 týdny a rovněž je nutné ho pravidelně vlhčit.

Krok 1: Příprava

Zkontrolujeme podklad. Poklepem zjistíme, zda se pod stávající omítkou nenachází dutiny. Pokud omítka zní dutě, není pevná a musí být opravena.

01 Příprava 1
01 Příprava |

Krok 2: Test barvy

Navlhčeným tmavým hadříkem navlhčeným v acetonu otřeme kus fasády a zjistíme, jaký typ nátěru budeme muset použít.

02 Test barvy
02 Test barvy |

Krok 3: Test savosti

Vlhkou houbou přitisknutou na povrch fasády zjistíme, zda je fasáda savá. Pokud je voda absorbována do půl minuty, bude třeba použít penetrační nátěr.

03 Test savosti
03 Test savosti |

Krok 4: Prohlídka

Stanovíme problematická místa z hlediska znečištění. Určíme celkovou plochu, kterou bude třeba malovat.

Od partnerů ASB

04 Prohlídka
04 Prohlídka |

Krok 5: Uvolnění ploch

Z fasády odmontujeme všechna světla, zvonky, markýzy či pergoly. Závrtné šrouby a kotvy opatříme maskovací páskou. Dle potřeby si postavíme lešení.

05 Uvolnění ploch
05 Uvolnění ploch |

Krok 6: Odstranění dutin

Odstraníme volnou omítku okolo poškozených míst fasády. Volné kusy vypáčíme stěrkou. Obdobně postupujeme i u míst, která jsme označili dříve při testu poklepem.

06 Odstranění dutin
06 Odstranění dutin |

Krok 7: Zakrytí otvorů

Zakryjeme okna a dveře, abychom je ochránili před ušpiněním. Totéž platí pro atiku či okapy.

07 Zakrytí otvorů
07 Zakrytí otvorů |

Krok 8: Osekání omítky rohů

V rámci nahrazení poškozených, uštípnutých nebo uražených rohů musíme kolem otvorů osekat pruh omítky dlátem.

08 Osekání omítky rohů
08 Osekání omítky rohů |

Krok 9: Nerovnosti

Srovnáme nerovnosti fasády. V případě potřeby je možné je otesat dlátem.

09 Nerovnosti
09 Nerovnosti |