Hrubá stavba v detailu: Sanace zdiva s vysokou vlhkostí a se zasolením (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jak postupovat při sanaci zdiva s vysokou vlhkostí a se zasolením?

Co budete potřebovat?

 • Sanační systém Baumit Sanova Trass
 • Sanační podhoz
  • Baumit Sanova Pro (Sanova přednástřik), spotřeba: přibližně 5 až 7 kg/m2 (při 50- až 70% krytí), papírové pytle 40 kg
 • Trasová sanační omítka
  • Baumit Sanova MonoTrass (trasová sanační omítka), spotřeba: přibližně 10 až 11 kg/m2 (10 mm tloušťka vrstvy), papírové pytle 25 kg
 • Štuková omítka
  • Baumit Sanova Fine (Jemná sanační omítka), spotřeba: přibližně 5 kg/m2 (4 mm tloušťka vrstvy), papírové pytle 40 kg
 • Fasádní barva
  • Baumit Sanova Color, spotřeba: přibližně 0,35 l/m2 (pro dva nátěry na jemném podkladu), plastová nádoba 14 l
 • Penetrační nátěr pod omítku
  • Baumit PremiumPrimer, spotřeba: přibližně 0,23 kg/m2 (v závislosti na podkladu), plastová nádoba 5 a 20 kg
   nebo
  • Baumit Uniprimer, potřeba: přibližně 0,4 kg/m2, plastová nádoba 5 a 25 kg
 • Fasádní omítka
  • Baumit SilikatTop, spotřeba: přibližně 2,5 až 3,9 kg/m2 (v závislosti na struktuře povrchu), plastová nádoba 25 kg

Nářadí a pomůcky

 • samospádová nebo kontinuální míchačka
 • plastové vědro
 • zednická lžíce
 • štětka
 • stahovací lať
 • ocelové zubové hladítko
 • plstěné hladítko
 • malířský váleček
 • nízkootáčkové elektrické míchadlo
 • plastové hladítko

01 | Zpracování postřiku

Na vhodně upravený podklad se ručně nebo strojově nanese kontaktní můstek – sanační postřik. Obsah pytle se smíchá v samospádové nebo kontinuální míchačce s vodou (přibližně 10 až 11 l / 40 kg). Míchá se 4 min. Nechá se vyzrát 3 až 7 dní (při 50- až 70% krytí).

Obrázek1 1
01 | Zpracování postřiku

02 | Navlhčení podkladu

Před nanesením sanační omítky se podklad ošetřený sanačním postřikem v případě potřeby navlhčí.

Obrázek2 1
02 | Navlhčení podkladu |

03 | Míchání omítky – omítací stroj

Suchá směs sanační omítky se smíchá s vodou strojově, vhodným omítacím strojem (např. G4 se statorem D 6/3, bez domíchávače).

Obrázek3 1
03 | Míchání omítky – omítací stroj |

04 | Míchání omítky – míchačka

Suchá směs sananční omítky se může smíchat s vodou (přibližně 5 až 6 l / 25 kg) i pomocí běžných míchaček. V míchačce s nuceným mícháním se míchá 3 až 5 min., ve spádové míchačce 5 až 6 min.

Obrázek4png
04 | Míchání omítky – míchačka |

05 | Strojní nanesení omítky

Při strojním zpracování se sanační omítka nanese na podklad ve tvaru housenky.

Obrázek5
05 | Strojní nanesení omítky |

06 | Ruční nanesení omítky

Při ručním zpracování se nahodí čerstvá směs sanační omítky na podklad zednickou lžící v maximální tloušťce 25 mm v jednom pracovním kroku.

Obrázek6
06 | Ruční nanesení omítky |