01

Systémové omítky, které hřejí (pracovní postup)

Partneři sekce:

Stavět pomocí jednovrstvého obvodového zdiva bez zateplení, nebo klasickou cestou se sendvičovou konstrukcí a zateplením? Možné jsou obě varianty – a pro zlepšení jejich tepelněizolačních vlastností je vhodná tepelněizolační omítka.

Informace o materiálu
Ytong vnější omítka tepelněizolační pod technickým označením Ytong BASE TP400 je určena pro ruční i strojní zpracování s vynikající zpracovatelností. Slouží k vytváření vnější omítky (možno použít i na vnitřní omítku) zvyšující tepelněizolační vlastnosti hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru.

Výhodou jednovrstvého zdiva je zpracování zdiva v jednom pracovním kroku s minimem pracovníků a bez nutnosti dalších pracovních postupů. Zdivo samo o sobě je odolné a má prakticky neomezenou životnost. Na rozdíl od EPS nebo minerální vlny nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují jej žádní škůdci (myši, hmyz apod.).

Zdivo zvládne i povodeň a odolává požáru. Při správné skladbě a realizaci přitom jednovrstvé zdivo vyhoví i podmínkám stanoveným pro obvodové stěny domů s téměř nulovou spotřebou energie a pasivní domy. A součástí takové skladby je i tepelněizolační omítka.

Správný postup realizace

Podklad musí vyhovovat platným normám – musí být pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Zdivo není nutné penetrovat. Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody, (7,5 – 8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchaní přidáváme suchou směs. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Požíváme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo.

Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znovu důkladně promícháme. Zpracováváme při teplotách nad 5 °C.
Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm nebo strojově v tloušťce cca 5 – 6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm. Doporučuje se nanášet nebo pročesávat ve sklonu stěrky 45°. Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství.

Do srovnané vrstvy vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong. Překrytí styků musí být minimálně 10 cm. Mřížku následně překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí být uložena v ½ až ⅓ tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm. Po zaschnutí (cca 5 – 7 dnů) je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.

01 Nanesení

Omítku nanášíme ručně zubovou stěrkou nebo strojově. Strojově nanesenou omítku následně pročešeme zubovou stěrkou.

01
01 | Zdroj: Xella

02 Výztužná mřížka

Do čerstvé vrstvy omítky vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong.

02
02 | Zdroj: Xella

03 Překryv

Překryv částí musí být minimálně 100 mm.

Tisk
03 | Zdroj: Xella

04 Dokončení omítky

Mřížku překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena!

04
04 | Zdroj: Xella

05 Finální vrstva

Po zaschnutí již můžeme nanášet finální vrstvu.

05
05 | Zdroj: Xella

Text: Xella

Text vyšel v časopisu Realizace staveb 2/2023.