13 Hotovo

Designové tenkovrstvé omítky s dekorem cihelného zdiva (pracovní postup)

Partneři sekce:

Omítka Ceresit CT 60 Visage se aplikuje na hladké, nosné, suché a čisté povrchy zbavené oddělujících se částic a vrstev, jako jsou například tuky, bitumeny (živice) nebo prach.

Podkladem mohou být:
• cementové a vápenocementové omítky (min. starší 28 dní), beton (min. starší 3 měsíce, vlhkost ≤ 4 %), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
• podklady vytvořené stěrkovou hmotou a opatřené síťovinou se skelným vláknem (min. starší 3 dny), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16,
• sádrové podklady (pouze v interiéru), s zůstatkovou vlhkostí < 1 %, nejprve penetrované hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
• dřevotřískové, dřevovláknité, cementovláknité (tloušťka ≥ 19 mm) a sádrokartonové desky, upevněné podle doporučení výrobců desek (pouze v interiéru), savé podklady nejdříve napenetrujeme hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a následně základním nátěrem Ceresit CT 16,
• nátěrové systémy a malby s dobrou přídržností k podkladu (pouze v interiéru), penetrované základním nátěrem Ceresit CT 16.

Znečištění, nátěry a vrstvy s nízkou přídržností úplně odstraníme, včetně případných zbytků tapet a lepidel. Nerovné a poškozené podklady nejdříve opravíme a vyspravíme opravnou maltou. Stávající podklady doporučujeme ošetřit výztužnou vrstvou se síťovinou se skelným vláknem. Nasákavé podklady nejdříve ošetříme hloubkovým penetračním nátěrem a potom min. po 2 hodinách základním nátěrem – v odstínu odpovídajícím přibližně odstínu omítky.

Dekorativní omítku nanášíme až po úplném vyschnutí základního nátěru. Prostup vlhkosti z podkladu může způsobit poškození omítky, proto je nutné na plochách trvale zatížených vlhkostí zajistit vytvoření dostatečně silné hydroizolační těsnicí vrstvy, zabraňující průniku vzlínající vlhkosti.

Informace o materiálu

Povrchové úpravy Ceresit Visage jsou určeny ke zhotovení tenkovrstvých dekorativních omítek a ozdobných ploch povrchů fasád. Umožňují aplikaci na podkladech, které tvoří tradiční omítky, betonové i sádrové povrchy, dřevovláknité, cementovláknité, sádrovláknité desky atd. Ceresit Visage tvoří povrchovou úpravu i v kontaktních zateplovacích systémech budov Ceresit Ceretherm (ETICS) s použitím izolačních desek z pěnového polystyrenu EPS a minerální vaty MW.

Jak na to?

Jako podkladní barvu základního nátěru Ceresit CT 16 volíme takovou, která bude kontrastovat s finálním zvoleným odstínem cihly a svým odstínem bude znázorňovat odstín spáry. Na rozdíl od jiných šablon, v případě cihly se vyplatí lepit šablony s maximální přesností, abychom dodrželi zvolený pravidelný vzor cihlového zdiva včetně všech spár.

Před aplikací obsah nádoby důkladně promícháme míchadlem s vhodným míchacím nástavcem po dobu minimálně 2 minut. V případě potřeby upravíme konzistenci materiálu pro podmínky aplikace přidáním malého množství pitné vody (ne více než 1 %) a znovu promícháme. Příliš mnoho vody zabraňuje použití materiálu a znehodnotí materiál!

Výsledný vzhled cihel je možné ovlivnit způsobem nanášení finální vrstvy omítky Ceresit CT 60 Visage. Rozdílných efektů můžeme docílit aplikací stříkáním nebo různými způsoby ručního nanášení. Šablony nezapomeneme odstranit hned po zavadnutí omítky, aby jejich odstranění z vyschnuté fasády nezpůsobilo poškození již hotové omítky, hrany cihel byly rovné – případně, aby odstranit vůbec ještě šly.

Co budete potřebovat?

 • Dekorační omítka dle zvoleného dekoru – 12 dekorativních řešení + 516 odstínů barevnice Colours of Nature
  • Ceresit CT 60 Visage, design cihelného zdiva
 • Základní nátěr
  • Ceresit CT 16 ve vybraném odstínu
 • Stěrková hmota
  • Ceresit CT 85 nebo Ceresit CT 190 se síťovinou se skelným vláknem
 • Hloubkový penetrační nátěr
  • Ceresit CT 17
 • Opravná vysprávková hmota
 • Papírové samolepící šablony Visage: London Brick a Boston Brick
 • Základní zednické nářadí, ochranné pomůcky


Dekorační omítka Ceresit CT 60 Visage dle zvoleného dekoru – 10 dekorativních řešení + 516 řešení CoN| Zdroj: Ceresit

01 Příprava

Před aplikací šablon či hmot musíme připravit pracovní plochu. V první řadě zaplachtujeme všechny okna, dveře, otvory či instalace v ploše, kde budeme aplikovat dekorativní omítky, aby nedošlo k jejich znečištění.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Ceresit

02 Ohraničení plochy

Plochu, na kterou budeme aplikovat omítku, ohraničíme lepící páskou, abychom po aplikaci dosáhli rovných, přímých linií a zároveň ochránili před znečištěním již hotové plochy.

02 Ohraničení plochy
02 Ohraničení plochy |

03 Mixování

Jako podkladovou základní barvu Ceresit CT 16 volíme odstín, který bude výrazně kontrastovat barvě finálního odstínu dekoru. Základní nátěr Ceresit CT 16 před aplikací důkladně promícháme ponorným míchadlem.

03 Mixování
03 Mixování |

04 Podkladní barva

Promíchaný základní nátěr nanášíme širokým štětcem (například kolem oken či u jiných detailů) nebo válečkem. Perfektního krytí bychom měli dosáhnout po aplikaci dvou vrstev nátěru, kdy při aplikaci základní nátěr neředíme vodou. Podklad necháme zaschnout alespoň 4 hodiny.

04 Podkladní barva
04 Podkladní barva |

05 Vzor cihel

Na výběr máme ze dvou druhů cihlového dekoru, které se od sebe liší způsobem uložení cihel v jednotlivých řadách. Zde jsou vyobrazeny varianty „Bostonská cihla – Boston Brick“ a „Londýnská cihla – London Brick“.

05 Vzor cihel
05 Vzor cihel |

06 Aplikace šablony

Z šablony strhneme ochranný papír a samolepící stanou přilepíme přímo na podkladní vrstvu. Při aplikaci dáváme pozor, aby řady cihel byly skutečně vodorovné, rovnoměrně navazovaly hrany, rohy a především vzájemně jedna na druhou.

06 Aplikace šablony
06 Aplikace šablony |

07 Přilepení šablony

Šablonu přilepíme na místo a důkladně přitiskneme například hladítkem, abychom znemožnili pronikání dekorativní omítky pod šablonu – čímž by se samozřejmě práce znehodnotila.

07 Přilepení šablony
07 Přilepení šablony |

08 Příprava dekorativní vrstvy

Připravíme požadovaný odstín barvy cihel a hmotu důkladně promícháme míchadlem s vhodným nástavcem. Vzhledem k tomu, že výsledný vzhled cihel závisí na způsobu aplikace, měli bychom předem vědět, jakého vzhledu chceme docílit.

08 Příprava dekorativní vrstvy
08 Příprava dekorativní vrstvy |

09 Nanesení omítky

Hmotu naneseme ocelovým hladítkem taženým pod úhlem. Na hmotu netlačíme příliš silně, abychom dosáhli dobrého krytí a konstantní tloušťky vrstvy.

09 Nanesení omítky
09 Nanesení omítky |

10 Vzhled cihel

Způsobem úpravy povrchu nanesené vrstvy můžeme ovlivnit finální vzhled jednotlivých cihel. Rozdílnost finálního vzhledu můžeme docílit např. vyhlazením vlhkým molitanovým válečkem, obtiskem hladítka, koženým válečkem atd.

10 Vzhled cihel
10 Vzhled cihel |

11 Strojní nanášení

A to samozřejmě platí i pro strojní nanášení, kde i tímto způsobem můžeme hmotu nanést a dosáhnout tak opět jiného vzhledu dekoru. Při strojní aplikaci nanášíme barvu horizontálním a vertikálním směrem nebo kruhovým pohybem, tak abychom vytvořili dostatečně tlustou, rovnoměrně krycí vrstvu.

11 Strojní nanášení
11 Strojní nanášení |

12 Odstranění šablon

Šablony odstraníme ve chvíli, kdy omítka ještě není suchá, ale zároveň není čerstvě nanesená – tedy, když mírně zavadne. Při odstranění šablon z čerstvé omítky bychom mohli poškodit vzor a při odstranění z již zaschlé by bylo odstranění obtížné a hrozilo by, opět, poničení hran dekoru. Totéž samozřejmě platí i pro ochrannou lepící pásku.

12 Odstranění šablon
12 Odstranění šablon |

13 Hotovo

Po zaschnutí odstraníme z otvorových výplní ochranné fólie a fasáda je hotová.

13 Hotovo
13 Hotovo |

Text + foto: Henkel, Ceresit