Graffiti

Jak si poradit s graffiti na fasádě (pracovní postup)

Partneři sekce:

Velké plochy fasád, exponované nebo naopak častým pohledům skryté fasády se běžně stávají obětí pouličních „umělců“, kteří je ve snaze vylepšit většinou jen velmi nepříjemně zašpiní. Odstranění takového díla může být nejen nákladné, ale i namáhavé – a v případě strukturovaných omítek rovněž znamená i poškození vrchní vrstvy fasády.

Informace o materiálu

Preventivní ochranný nátěr weberantigraffiti nátěr umožňuje mnohonásobné odstranění graffiti z jednoho místa bez nutnosti obnovování nátěru. Z povrchů chráněných přípravkem weberantigraffiti nátěr je možno odstraňovat graffiti zhotovené spreji, barvami, ale také fixy. Odstranění lze provést pouze vodou, bez použití agresivních odstraňovačů nebo rozpouštědel. Životnost nátěru je až 20 let.

Jak na to?

Preventivní antigraffiti nátěr se nanáší na suchý vyzrálý podklad při teplotě +5 °C až +25 °C. Nátěr je nutné nanést v rovnoměrné vrstvě, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.  Pokud si nejsme jisti, že je nátěr proveden rovnoměrně v celé ploše, nebo v případě hrubých a savých podkladů, provedeme ještě jednu vrstvu nátěru.

Po 24 hodinách od aplikace weberantigraffiti podkladu naneseme 2 vrstvy vlastního weberantigraffiti nátěru – ten před aplikací důkladně promícháme, aby vznikla homogenní směs, a necháme 5 minut odstát. Druhou vrstvu nanášíme až první vrstva uschne (cca po 4 hod. dle klimatických podmínek).

Abychom dosáhli rovnoměrného krytí, je vhodné pracovat ve dvou lidech – první nanáší válečkem nátěr na fasádu a druhý roztírá bez namáčení stejným typem válečku nanesený nátěr do rovnoměrné vrstvy. Pro tento způsob aplikace je vhodné používat válečky šíře 200 mm s vlasem 18 mm, které se používají pro nátěr hrubých povrchů.

Horní hranu nátěru je v každém případě nutné ukončit do předem nalepené pásky, která ohraničuje oblast, kterou chceme nátěrem ošetřit. Pásku ihned po 1. vrstvě odstraníme a pečlivě rozetřeme nátěr, který se pod ní dostal. Pro nátěr výše položených míst použijeme váleček nasazený na teleskopické tyči – to umožní lépe tlačit do válečku a tím lépe rozetřít nanesenou vrstvu.

Co budete potřebovat?

  •             Weberantigraffiti podklad
  •             Weberantigraffiti nátěr

Odstranění graffiti

Odstranění nanesených graffiti na předem ošetřenou omítku se provádí dle druhu povrchu:

HLADKÉ POVRCHY

Postříkáme graffiti vodou a vlhkým hadrem nebo houbou jej odstraníme. Proces odstraňování lze urychlit použitím jemného čistidla (tekutým mýdlem nebo přípravkem na mytí nádobí).

HRUBÉ A PÓRÉZNÍ POVCHY

Odstraňujeme pomocí měkkého kartáče a vody s jemným čistidlem (tekuté mýdlo nebo přípravek na mytí nádobí). Odstraňování graffiti z větších ploch může být provedeno pomocí vysokotlakých čističů – tryskou s plochým paprskem s max. teplotou vody + 40 °C a tlakem max. 80 barů.

ODSTRAŇOVÁNÍ PLAKÁTŮ A LEPIDEL

Plakáty, lepící pásky a samolepky odpadnou z povrchu po chvíli samy v důsledku foukání větru, deštěm nebo mohou být odstraněny rukou. Ty, které jsou založeny na speciálních lepidlech, mohou být odstraněny tlakovou vodou s teplotou do +40 °C a tlaku do 70 barů.

Při odstraňování je třeba dbát na dodržení tlaku vody, pokud budeme odstraňovat vodou pod tlakem více než 90 barů, rotační tryskou nebo silným drhnutím nátěru, hrozí poškození ochranné vrstvy. Taktéž použití silných odstraňovačů graffiti na bázi rozpouštědel poškozuje ochrannou vrstvu a snižuje počet cyklů možného odstranění graffiti – těch je u nepoškozené vrstvy až 100.

01 Podkladní nátěr

Podklad provádíme celoplošně v ploše, kterou chceme chránit. Pro dokonalé krytí můžeme provést dvě vrstvy.

01 Podkladní nátěr
01 Podkladní nátěr | Zdroj: weber

02 Ochranný nátěr

Následný nátěr připravíme v dostatečném předstihu – směs musí odstát alespoň 5 minut. Nátěr aplikujeme 24 hodin po podkladu ve dvou vrstvách s technickou přestávkou alespoň 4 hodiny.

02 Ochranný nátěr
02 Ochranný nátěr | Zdroj: weber

03 Nanášení

Nátěr musí opět být rovnoměrný, celoplošný. Nesmí se objevit nenatřená místa. Ideálně aplikujeme válečkem 200 mm s vláknem 18 mm ve dvou lidech.

03 Nanášení
03 Nanášení | Zdroj: weber

04 Graffiti

Pokud se na takto ošetřené fasádě objeví graffiti vytvořené sprejem, barvami nebo fixy, můžeme se klidně chystat k úklid.

04 Graffiti
04 Graffiti | Zdroj: weber

05 Jemné očištění

Dle druhu fasády stačí vysokotlakým čističem (max. 80 barů) nebo pomocí jemného čistidla, vody a měkkého kartáče či houby nežádoucí kresbu očistit – a to bez poškození fasády.

05 Jemné očištění
05 Jemné očištění | Zdroj: weber

06 Vyvarujeme se!

Nikdy nevolíme vysokotlaký čistič s rotační tryskou, tlak před 90 barů, ani fasádu silně nedrhneme. Na fasádu nepoužíváme ani silné či agresivní přípravky – není to třeba a jen bychom poškodili fasádu.

06 Vyvarujeme se!
06 Vyvarujeme se! | Zdroj: weber
Vytvořeno z podkladů společnosti weber