Obnova, renovace a ochrana fasád domů (pracovní postup)

Partneři sekce:

I při použití vysoce kvalitních stavebních materiálů dochází postupem času ke změnám na povrchu fasád domů. Stejně tak je tomu u železobetonových konstrukcí, například teras či balkonů. Pravidelná kontrola fasády může již po dvou letech od realizace odhalit její počáteční poškození.

Zpravidla se jedná o počínající tvorbu mikroorganismů, jako jsou určité druhy plísní či řas. Právě mikroorganismy jsou nejčastějším důvodem k následné obnově fasády. Důvodů ovšem může být mnohem více, například vznik trhlin o různé šířce, a to hlavně u domů se stářím v rozmezí sedmi až deseti let. Rozsah a povaha případného narušení fasády následně určí technologický postup její obnovy včetně doporučené skladby jednotlivých výrobků.

Co budete potřebovat?

  • Oprava do 0,5 mm: Penetrační nátěr obohacený vlákny Baumit FillPrimer, spotřeba cca 0,3 – 0,5 kg/m2, kbelík 25 kg, vydatnost cca 50 – 80 m2/kbelík
  • Oprava nad 0,5 mm: Vysoce přídržná lepicí hmota Baumit StarContact (na bázi cementu), spotřeba cca 3 – 4 kg/m2, pytel 25 kg NEBO Víceúčelová renovační stěrka Baumit MultiWhite se štukovým povrchem, spotřeba cca 4 kg/m2, pytel 25 kg, vydatnost cca 6,2 m2/pytel
  • Sklotextilní armovací síťovina Baumit StarTex
  • Základní penetrační nátěr Baumit MultiPrimer, spotřeba cca 0,1 – 0,25 l/m2, kanystr 10 l, vydatnost cca 40 m2/kanystr
  • Oprava barvy: Čištič na mastné znečištění Baumit ReClean, ředitelný vodou, spotřeba cca 0,2 l/m2, kanystr 5 l, vydatnost cca 25 m2/kanystr
  • Barva pro renovaci historických objektů Baumit SanovaColor, spotřeba cca 0,3 – 0,35 l/m2, kbelík 14
  • Fasádní silikátová barva Baumit SilikatColor, spotřeba cca 0,3 – 0,35 l/m2, kbelík 14 l
  • Fasádní silikonová barva Baumit StarColor, spotřeba cca 0,3 – 0,35 l/m2, kbelík 14 l
  • Odstranění mikroorganismů Sanační nátěr Baumit FungoFluid, spotřeba cca 50 ml/m2, kanystr 10 l, vydatnost cca 100 m2/kanystr
  • Nářadí: ponorné míchadlo, zubová stěrka, hladítko filcové, potřeby pro nanášení fasádních barev

Drobné trhliny na povrchu fasády

Pokud pravidelná kontrola fasády odhalí trhliny, rozhoduje o následujícím postupu obnovy jejich šířka. Limitní hodnotou je 0,5 mm. Tento rozměr souvisí s povrchovým napětím kapky vody, které jí neumožní proniknout do struktury fasády, což by velmi brzy mělo fatální následky.

Odlišný postup renovace je dán také konstrukcí fasády – tedy jde-li o omítku nebo zateplovací systém. Pokud jsou trhliny do šířky 0,5 mm, je vhodné použít speciální penetrační nátěr s následnou aplikací fasádní barvy.

Obnova fasády s většími trhlinami

Pokud trhliny přesahují zmíněnou šířku 0,5 mm, jedná se již o celkovou obnovu fasády. V případě zateplovacích systémů je nutné nejprve přestěrkování fasády vysoce přídržnou lepicí hmotou s následným vložením sklotextilní armovací síťoviny. S její pomocí je vytvořen ideálně pevný, pružný a voděodolný podklad pro nanesení nové fasádní omítky.

Pokud se jedná o obnovu starší běžné minerální fasády (např. vápenocementové omítky, břízolitu apod.), je prvním krokem nanesení víceúčelové renovační stěrky. Tato stěrka se nanáší v minimální tloušťce 3 mm. V druhém kroku se použije jako další vrstva základní nátěr. A stejně jako v minulých případech celý proces renovace končí u kvalitních fasádních barev.

Průběh opravy fasády s trhlinami nad 0,5 mm

01 Velikost trhliny

Přístup k opravě se liší v závislosti na tom, zda trhlina ve fasádě překročila šířku 0,5 mm. Pečlivě proto trhlinu změříme v nejširším místě a rozhodneme o dalším postupu.

Velikost trhliny
Velikost trhliny | Source: Baumit