fasády plíseň

Jak si poradit s řasami na fasádě (pracovní postup)

Partneři sekce:

Se stále častějším zateplováním objektů vnějšími kontaktními kompozitními systémy (ETICS) vzrůstá i procento objektů, které jsou na povrchu postupem času napadeny řasami a jinými mikroorganismy.

Takto zasažené povrchy nejsou znehodnoceny funkčně ani materiálově, ale především esteticky. Náprava do původního stavu je poměrně drahá a technologicky náročná. Nejčastěji se musí řasy odstranit a povrch fasády opatřit novým nátěrem. Pro růst řas a plísní je v první řadě potřeba voda.

Dešťová voda sama o sobě není dostatečným a pravidelným zdrojem živin pro mikroorganismy. Hlavním a trvalým zdrojem je proto voda zkondenzovaná na povrchu zateplených systémů v nočních hodinách, kdy dochází za určitých podmínek (teplotních, vlhkostních a polohových) k podchlazení povrchu.

Fasádní omítky a nátěry jsou díky své poloze na vnější straně fasádního souvrství nejvíce vystaveny působení mikrobiálního znečištění, které se ve výsledku může projevit viditelným růstem plísní a řas. Působení slunce, větru a vody fasádě boj s mikrobiálním znečištěním dále znesnadňuje.

Obecně lze říci, že fasádní systémy svou odolnost vůči mikroorganizmům buď:

 • mají – z hlediska složení obsahují málo živin pro růst mikroorganizmů nebo obsahují kombinaci komponent, která znemožňuje růst mikroorganizmů, případně jsou samočistící
 • nebo ji získají – dodatečným přidáním látek, které znemožňují růst mikroorganizmů – tzv. biocidů.

Materiály s obsahem organických pojiv, jsou svou povahou málo odolné vůči růstu plísní. Aby se zajistila jejich ochrana, tak se do nich obvykle přidávají biocidy, které růst mikroorganizmů na nějaký čas znemožní.

Údržba fasád a zateplení domu

Údržba spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je, aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné nejen v ploše, ale i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády, jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy kro konstrukce antén a jiné.

Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající údržbu – jde o čištění fasády od nečistot, řas, plísní a provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace. Nečistoty na fasádě v podobě prachových částic vytváří v kombinaci s vlhkostí výbornou živnou půdu pro bujení mikroorganismů. Mohou též výrazně omezit funkci biotické ochrany omítky.

Vzhledem k různým vnějším vlivům a typům prostředí doporučujeme omytí fasády tlakovou vodou s fasádním čistícím prostředkem, popř. aplikaci odstraňovače řas, mechů a lišejníků v periodě 2-5 let podle znečištění.

Údržba čištěním

Při zašpinění ploch je možné provádět čištění teplou tlakovou vodou, případně za použití fasádního čistícího prostředku. V případě biotického napadení doporučujeme před čištěním tlakovou vodou napadené plochy ošetřit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čistění zašpiněných ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách.

Obecně platí, že minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čistění musí být + 5 °C. Nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení. Rovněž závisí na zašpinění povrchové úpravy. Teplota čisticího roztoku nesmí být vyšší než + 40 °C, tlak čistícího roztoku nesmí překročit 100 barů, aby nedošlo k poškození povrchu.

Údržba nátěrem

Ochranný nátěr doporučujeme provádět po maximální době 15-25 let od nanesení povrchové úpravy, dojde tím ke zvýšení odolnosti povrchu fasády.

Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených v technickém listu daného materiálu na předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy. Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým pracovníkem, např. firmy Weber.

Nátěr je možné provádět i v případě požadavku na změnu barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného nátěru.

Co budete potřebovat?

 • Čistič
  • weber fasádní čistící prostředek
 • Odstraňovač
  • odstraňovač řas, mechů a lišejníků weber
 • Podkladní nátěr
  • weber podklad silikonový
 • Fasádní nátěr
  • weberton bio pro povrchy bez trhlin
  • weberton elastik pro povrchy s trhlinami < 0,5 mm