Partneři sekce:

Cihlové obkladové pásky

Cihlové obkladové pásky

Cihlové pásky představují alternativu lícových cihel, které se v poslední době stávají jedním z oblíbených řešení architektonického ztvárnění fasád budov.

Informace o materiálu:

  • obkladové pásky z pálené cihly, mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům, s hladkými lícovými plochami nebo rýhovaným povrchem
  • průmyslově vyráběná suchá vápenocementová maltová směs na zdění a spárování obkladových pásků

Tip: Barevná jednotnost

Celé předpokládané množství pásků doporučujeme objednat a odebrat najednou v jedné dodávce, aby se předešlo případným barevným rozdílům, které mohou vzniknout při dodatečné výrobě po delší době (jde o přírodní materiál).

Pásky je nutné odebírat podle možnosti ze všech, nebo alespoň z několika palet nebo balení současně, aby rozložení barevných odstínů bylo rovnoměrné na celé ploše fasády, respektive stavby.

Co budete potřebovat

  • Cihlový obkladový pásek Terca Standard, 215 × 65 mm, tloušťka 23 mm, spotřeba cihel přibližně 58 ks/m2    od 16,10 Kč/ks
  • Lepicí malta
  • Spárovací malta např. Terca Klinker, spotřeba 4,5 l/m2 (šířka vodorovné spáry 12 mm, šířka svislé spáry 10 mm), papírový pytel 25 kg
  • nebo malta Terca Standard, spotřeba 4,5 l/m2 (šířka vodorovné spáry 12 mm, šířka svislé spáry 10 mm), papírový pytel 25 kg
  • Nářadí: zubové hladítko, špachtle, dřevěná lať, štětec nebo kartáč, zednická šňůra, hřebíky, tužka, hliníková lať, vodováha, spárovací pistole, spárovací špachtle, kus hadice PVC nebo tenká dřevěná laťka

Pozor! Lepení obkladových pásků na ETICS

Cihlové obkladové pásky lze použít i jako finální povrchovou úpravu kontaktních tepelněizolačních systémů. Při návrhu a realizaci je třeba dodržovat určité specifické zásady. Navržené materiály musejí splňovat požadované parametry. Jako tepelněizolační desky mohou být na bázi minerální vlny nebo polystyrenu.

Když se použijí desky na bázi minerální vlny, musí se lepicí malta nanášet na celou plochu desky, přičemž se musí zapracovat do povrchu vtlačováním. U polystyrenových desek se musí lepicí malta nanést po okrajích a uprostřed desky tak, aby pokrývala min. 60 % plochy.

V obou případech se desky musí ukládat na vazbu. Mezi jednotlivými deskami nesmějí být otevřené spáry. Nevyhnutelné spáry je nutné vyplnit ekvivalentním izolačním materiálem. Do spár mezi deskami se nesmí dostat lepicí malta, v opačném případě vznikají tepelné mosty. Podkladovou vrstvu na lepení pásků tvoří vyhlazené stavební lepidlo vyztužené sklotextilní tkaninou.

Lepidlo se nanáší na podklad pomocí hřebenové stěrky s výškou zubu 6 mm. K lepení cihlových obkladových pásků se používají lepidla určená na keramické obklady vhodné do exteriéru (mrazuvzdorné a flexibilní). Z rubové strany pásků je třeba před lepením odstranit případnou vrstvu prachu, která vzniká při jejich řezání. Po nalepení pásků se fasáda vyspáruje.

Příprava podkladu

Vhodným podkladem pro jejich aplikaci je rovná omítka. Pásky se nedoporučuje lepit na tepelněizolační omítku. Před lepením je potřebné odstranit lokální nerovnosti z povrchu omítky a opracovat příliš ostré hrany rohů. Jako podklad může sloužit i kontaktní tepelněizolační systém.

Příprava pásků

Rubová strana pásků se musí před lepením očistit od prachu, aby prach nesnižoval soudržnost lepicí malty s pásky. Nejlepším způsobem je očištění pomocí suchého štětce nebo kartáčku. Doporučuje se připravit si předem přiměřené množství očištěných pásků. Pásky by se měly vybírat najednou ze tří až čtyř balení, aby se barvy rovnoměrně promíchaly.

Rozměření jednotlivých řad

Před začátkem lepení pásků si připravte rozměřovací latě. Vzdálenost jednotlivých značek na lati představuje výšku jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár není striktně dána. Doporučovaná šířka je 12 až 15 mm, obecně by měla být spíš větší. Závisí na požadovaném vzhledu obkládané fasády. Zajímavé jsou obklady se širokými spárami. Šířka spár má vliv na spotřebu cihel a spárovací malty.

Lepení

Na lepení cihlových obkladových pásků lze použít jakoukoliv lepicí maltu určenou pro keramický obklad a vhodnou pro použití v exteriéru. Tato malta by měla být mrazuvzdorná, bez možnosti tvorby výkvětů a dostatečně flexibilní. Při lepení pásků v interiéru však nemusí být mrazuvzdorná. Konzistence lepicí malty má být optimální, spíše hustá, aby nedocházelo ke sklouznutí už osazených obkladových pásků.

Pásky by se měly lepit až po vyznačení spodní hrany první řady (nemusí to být a zpravidla to ani není nejspodnější řada). Má to být vodorovná kontrolní čára, od níž se budou odvíjet všechny další řady. Podél této čáry se připevní na stěnu rovná deska – jako pomůcka na lepení první řady pásků. Ostatní řady se lepí podle první řady. Lepicí malta se nanáší rovnoměrně pomocí hřebenové stěrky. Velikost plochy, na kterou se nanáší lepicí malta v jednom záběru, je volena podle povětrnostních podmínek tak, aby malta nevysychala.

Z téhož důvodu, je-li to možné, se obkládá fasáda, která je ve stínu. Jako první se lepí rohové kusy podle rozměřovací latě, která se připevní na stěnu blízko rohu, aby nepřekážela při lepení. Jednotlivé řady se mohou po nalepení urovnat do roviny pomocí hliníkové latě nebo vodováhy. Ve všech detailech kolem rohů se doporučuje použít rohové kusy.

Spárování

Ke spárování cihlových obkladových pásků se používají speciální spárovací materiály určené na dodatečné spárování lícového zdiva. Spáry se vyplňují pomocí vhodného nářadí. Spárovací malta musí mít takovou konzistenci, aby se při práci zbytečně neznečistil povrch pásků.

Od partnerů ASB

Různé kombinace barev pásků a spárovacích malt umožňují vytvářet mnoho barevných variant a odstínů vzhledu fasády. Spáry se mohou vyplňovat dvěma způsoby, a to pomocí spárovací pistole nebo spárovací špachtle. Při spárování spárovací pistolí musí být konzistence spárovací malty taková, aby se dala z pistole bez problémů vytlačit, ale aby nevytékala ze spár.

Spárovací malta se vytlačuje z pistole rovnoměrně tak, aby byly spáry úplně vyplněné. Při spárování pomocí spárovací špachtle se nabere spárovací malta na hladítko a spárovací špachtlí se vtlačí do spáry. Konzistence spárovací malty musí být suchá. Po vyspárování určitého úseku se tato část přečistí nasucho – štětcem nebo kartáčkem.

01 | Příprava podkladu

Podklad musí být rovný a dostatečně únosný. Před lepením je potřebné odstranit jak uvolněné části a lokální nerovnosti z povrchu omítky nebo zdiva, tak i prach. Příliš ostré hrany rohů je třeba opracovat.

02 | Příprava pásků

Rubová strana pásků se musí před lepením očistit od prachu pomocí suchého štětce nebo kartáče, aby prach nesnižoval soudržnost lepicí malty s pásky. Před začátkem prací je nejlépe si takto předem připravit přiměřené množství pásků. Pásky by se měly vybírat najednou ze tří až čtyř balení, aby se rovnoměrně promíchaly barvy.

03 | Rozměření řad

Před začátkem lepení pásků se připraví rozměřovací latě na výšku jednotlivých řad pásků. Vzdálenost jednotlivých značek na lati představuje výšku jednoho pásku a jedné spáry. Šířka spár není striktně dána. Doporučovaná šířka spáry je 12 až 15 mm.

04 | Vyznačení první řady

Vyznačí se spodní hrana první řady. Podél ní se připevní dřevěná lať – jako pomůcka na lepení první řady. Následně je možné pomocí hřebenové stěrky nanést lepicí maltu. Měla by mít spíše hustší konzistenci, aby už nalepené pásky nesklouzly po podkladu. Malta nesmí před nalepením pásky vyschnout.

05 | Rohové pásky

Jako první se lepí rohové pásky podle rozměřovací latě, která se připevní na stěnu blízko rohu tak, aby nepřekážela při lepení. Jednotlivé řady pásků se lepí podél zednické šňůry natažené mezi nalepenými rohovými pásky. Po nalepení jedné řady se mohou pásky dorovnat pomocí hliníkové latě nebo vodováhy.

06 | Detaily

Ostatní řady se lepí podle první řady. Na všech detailech rohů a ostění se doporučuje použít rohové pásky. To vytvoří dojem cihlového zdiva. Rovinnost nalepených pásků se ověřuje pravidelně vodováhou.

07 | Spárování pistolí

Spáry můžeme vyplňovat spárovací pistolí nebo spárovací špachtlí. Při použití pistole musí mít malta řidší konzistenci, aby se dala z pistole bez problémů vytlačit, nesmí však ze spáry vytékat. Spárovací malta se vytlačuje z pistole rovnoměrně tak, aby byly spáry úplně vyplněny.

08 | Spárování špachtlí

Při použití špachtle má být malta téměř suchá. Spárovací malta se nabere na hladidlo a spárovací špachtlí se vtlačuje do spár.

09 | Vytvarování spáry

Po dostatečném vyplnění spáry se její povrch vytvaruje do požadovaného tvaru a vzhledu. Je možné použít například kus hadice PVC, která vytváří hladkou spáru ve tvaru obloučku. Nepravidelný povrch spáry se dosáhne pomocí tenké dřevěné laťky. Po vyspárování určitého úseku se tato část přečistí nasucho štětcem nebo kartáčkem.

TEXT + FOTO: Wienerberger