Profil společnosti Betosan, s. r. o.

Profil společnosti Betosan, s. r. o.

Společnost Betosan vznikla původně jako konzultačně-expertní společnost, orientovaná na diagnostiku železobetonových konstrukcí a poradenství v oblasti jejich oprav. Dnes už ale patří mezi přední výrobce v tomto oboru. Společnost představil Ing. Zdeněk Vávra – vedoucí obchodu a marketingu.

Proč jste se rozhodli změnit zaměření a začít s výrobou?
Součástí diagnostiky stavebních konstrukcí je i návrh sanačních opatření. Zákazníci se dožadovali vhodných materiálů, které na počátku 90. let nebyly běžně k dispozici. A jelikož to bylo v možnostech firmy, vyvinuli jsme první materiály a jejich sortiment jsme postupně rozšiřovali. Kvůli časové náročnosti vývoje se však diagnostika konstrukcí stala jen technickou podporou pro naše stávající zákazníky.

Dnes, když je většina výrobních kapacit ve stavebnictví spíše omezována, považujete toto rozhodnutí za krok správným směrem?
Naše kapacity jsou výrazně větší, než v současné době využíváme. Chápeme to jako rezervu pro případné větší poptávky, protože jako středně velká, ryze česká firma přibližně s 30 zaměstnanci, vidíme svoji přednost mimo jiné v operativnosti výroby. Útlum ve stavebnictví považujeme za dočasný, proto, jak jsem již řekl, si stávající kapacity ponecháme.

Kde byste viděl – ve srovnání s ostatními hráči na trhu – vaší největší konkurenční výhodu?
Výhodou je naše operativnost a možnost vyrobit potřebný materiál v krátké době, a to jak v menším, tak ve větším množství. Současně je to i technická erudice týmu pracovníků, kteří dokáží fundovaně navrhnout materiály na konkrétní aplikace a zajistit i terénní podporu.

V oblasti stavební chemie dominují zejména zahraniční značky; v čem je specifikum lokálního výrobce?
Spočívá v nutnosti zajistit si všechny potřebné suroviny, technické a propagační materiály, zkoušky a certifikáty. Nadnárodní firmy mají více kapacit a zajistí potřebnou dokumentaci v rámci EU. Lokální distributoři je převezmou a případně přeloží. Jsou to poměrně velké náklady, které nejsou na první pohled vidět. Samozřejmě větší firmy mají i větší možnost riskovat. Výhodou je asi možnost rychleji reagovat na změny.

Můžete stručně charakterizovat váš sortiment?
Jedná se o materiály určené zejména pro sanaci (opravu) betonu a železobetonu, jeho finalizaci a povrchovou úpravu (hydro­fobizace, EP a PU nátěry). Dále jsou to speciální materiály pro nejrůznější složitější aplikace. Jedná se o materiály s kompenzovanými nebo potlačenými objemovými změnami, vysokopevnostní, rychle tuhnoucí, hydroizolační, korozi odolné a další. Sortiment je doplněn materiály pro injektáže, výrobu plastmalt, pro sanaci vlhkého zdiva v souladu s WTA a tmely na bázi MS polymerů.

Kterou z jeho skupin považujete za klíčovou a proč?
Asi jsou to skupiny dvě, které se prolínají s těmi ostatními i mezi sebou. Základem jsou stále materiály pro opravy betonu a železobetonu. Současně jsou však hojně využívány materiály s krystalizační přísadou XYPEX, které jsou odolné vůči průniku vody a jiných kapalin a tuto schopnost propůjčují i betonovému podkladu.

Navzdory změně z konzultační na výrobní firmu i nadále působíte v původní sféře svého podnikání.
Stavebnětechnický průzkum by měl být prvním krokem každého sanačního zásahu. My poskytujeme základní diagnostické postupy v omezeném rozsahu jako součást tech­nické podpory zákazníka a máme ve svém středu autorizované inženýry v oboru Zkou­šení a diagnostika staveb. Pokud se jedná o celkovou diagnostiku stavby, spolupracu­jeme se specializovanými firmami, které tako­vou činnost mají jako hlavní obor podnikání.

Specifickým rysem produktů stavební chemie je potřeba neustálého kontaktu mezi investorem, projektantem, vlastním zhotovitelem sanačních prací a dodavatelem materiálů.
To je opravdu velmi důležitá věc a funkčnost tohoto vztahu může významným způsobem ovlivnit výsledek sanačního zásahu.

Jednou z vámi proklamovaných předností je i dostupnost materiálů. Proč toto pokládáte za klíčové?
V našem oboru se stává, že významnou roli hraje čas. Ať už se jedná o průsaky vody, která se valí ze zdi, nebo o neočekávanou potřebu použít speciální materiál a navázat na další technologické kroky v rámci celé stavby.

Kdo zejména tvoří skupinu vašich zákazníků?
Valnou většinu tvoří firmy, které se zaměřují na provádění sanací staveb různého typu. Charakter těchto prací vyžaduje speciálnější materiály a ty vyžadují určitou zkušenost, a to zejména při použití ve větším rozsahu. Samozřejmě se nebráníme spolupráci ani s malými firmami, které v oboru začínají, nebo s takzvaným hobby sektorem. Jak se říká: „Není malých zakázek“.

Na webu uvádíte jako referenční stavbu elektrárnu – vodní dílo Hracholusky. Můžete se pochlubit nějakou další zajímavou referencí?
Těch referencí je celá řada a z mnoha oborů. Těžko jmenovat a neurazit ty, kteří s našimi materiály dělali zakázky větší, hezčí nebo technicky zajímavější. Zajímavé jsou dříky komínů, chladicí věže, ale mohou to být i kanalizační stoky, kolektory nebo schodiště.

Stavebnictví, zdá se, nedokáže reagovat na poptávku tak pružně, jako ostatní průmyslová odvětví. Vyjma specifik, jakými je třeba delší trvání stavebního procesu u jednotlivých zakázek. Jak vidíte vývoj stavebnictví v ČR dnes a do budoucna?
Reakce možná není tak pružná jako v oblasti informačních technologií, ale vývoj jde neustále kupředu. Materiály jsou čím dál tím kvalitnější a umožňují zkracovat proces celé stavby nebo umožňují realizovat stavby, na které v minulosti nebylo možné ani pomyslet. Současně je potřeba podívat se na požadovanou životnost výrobků z jednotlivých oborů. Počítače, televize, ale i automobily jsou navrhovány na životnost několika let, případně i deseti let. Pokud je automobil starší dvaceti pěti let, je možné jej považovat za veterána. Stavby jsou však běžně navrhovány se životností padesát, respektive sto let. V případě poruch nebo poškození je nutné, aby byla tato životnost dosažena za přispění sanačních materiálů. Ten rozdíl je zde jasně viditelný.

Naše infrastruktura je na nižší úrovni než v mnoha zemích Evropy. Například síť dálnic je nedobudovaná, zejména na jihu Čech. Celá řada staveb byla v minulosti zanedbávána a bude nutné je opravit.
Stavebnictví zasahuje do všech ostatních oborů, které s ním spolupracují a využívají jeho produkty. Pokud tedy nebude rozvíjet, může ovlivnit ostatní obory negativně, nebo alespoň bránit jejich rozvoji. To by mělo být bráno v úvahu na úrovni vlády při rozdělování financí. Současně stavebnictví zaměstnává velké množství osob a poskytuje jim živobytí.

Proč si myslíte, že právě stavebnictví patří mezi krizí nejdotčenější oblasti? I když se jedná o strategickou oblast průmyslu (i vzhledem k jasně definovaným domácím odbytištím).

Nevím, jestli je oblastí, která byla nejvíce dotčena, ale je zřejmé, že zejména pro tzv. veřejně prospěšné stavby typu dálnice, přehrady, mosty a podobně je potřeba poměrně velký objem finančních prostředků. Pokud se tyto prostředky takzvaně škrtí, jednoduše se odsune například stavba mostu, která by trvala řádově měsíce, případně roky, a finance se okamžitě použijí v jiném oboru. U nás není zvykem myslet koncepčně.

A jak pociťujete krizi vy?
Cítíme jí, ale bojujeme. Projevuje se to zmenšením objemů zakázek při stejném objemu pracovního vytížení.

Máte nějakou firemní filosofii nebo způsob, jak přestát všechna úskalí a vybudovat zdravou a úspěšnou firmu?

Naše firma preferuje technicky správná řešení před postupem, který můžeme popsat jako prodat za každou cenu. Snažíme se k věci přistupovat poctivě a neostýcháme se přiznat, že něco neumíme. Ne všechny poruchy lze opravit, někdy je v zájmu investora, stavitele i samotné stavby začít od začátku, i když to třeba znamená, že bez nás.

Rozhovor připravil Matej Šišolák

Ing. Zdeněk Vávra – vedoucí obchodu a marketingu.
V roce 2002 ukončil studium na stavební fakultě ČVUT v Praze. Krátce působil v Kloknerově ústavu ČVUT a od roku 2006 je ve společnosti BETOSAN, s. r. o. Je autorizovaným inženýrem v oboru Zkoušení a diagnostika staveb. Je ženatý, má dceru a celý život se věnuje sportu, především volejbalu.