shutterstock 1691110705 vystavba X

Odborníci: Stavebnictví se mění, důležité je obor zatraktivnit pro mladé

Stavebnictví momentálně zažívá zásadní proměny. Musí reagovat na technologický vývoj, ale také na demografické a klimatické změny. Pro obor je třeba se vypořádávat s mnohými překážkami jako je nepříznivá makroekonomická situace, nedostatek pracovních sil či komplikovaná legislativa.

Výhledy odborníků na stavebnictví jsou i přes současný pokles stavební produkce vesměs pozitivní. Důležité je ale zatraktivnit obor pro nastupující mladou generaci, míní.

„Naše odvětví prochází velmi zásadní proměnou, mění se způsob uvažování o životním cyklu stavby, mění se pracovní postupy i používané technologie. Musíme také v co největší míře využívat recyklaci stavebních materiálů a zavádět nové technologie, které napomohou větší efektivitě výstavby a usnadní lidem práci. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že tato ‚stavební revoluce‘ je jedinou smysluplnou cestou k udržitelné budoucnosti oboru,“ uvedl předseda představenstva stavební společnosti Strabag Moritz Freyborn. Stěžejním pro další stavební rozvoj je pro něj zrychlení procesu stavebního řízení a digitalizace.

Dehonestace stavebnictví

Právě nástup nových technologií by podle technického ředitele Metrostavu Filipa Křesťana mohl být cestou, jak do oboru nalákat mladé lidi, jejichž nedostatek je jednou z hlavních brzd pro další stavební vývoj. „Stavebnictví stojí na lidech. V poslední době docházelo skoro k dehonestaci stavebnictví jako oboru. Je potřeba ukazovat jaké technicky náročné stavby se realizují a s tím přilákat zpět do stavebnictví pracovníky,“ uvedl Křesťan.

S tím souhlasí také Freyborn. Technologická revoluce, která se ve stavebnictví uskutečňuje, podle něj nabízí a bude nabízet uplatnění nejen profesím, které jsou se stavebnictvím tradičně spojené, ale také například IT specialistům. „Nejenže je stavebnictví kreativní obor s budoucností, ale jeho obrovským benefitem je fakt, že když se ohlédnete, vidíte za sebou hmatatelný výsledek své práce a její smysl,“ dodal Freyborn.

Oboru schází vize

Podle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, v Česku momentálně schází vize oboru na následujících deset let. Za největší výzvu považuje délku legislativních schvalovacích procesů. „Není možné, abychom každé čtyři roky měnili hospodářskou strategii, abychom přijímali absolutně nové zákony, aby prostě všechno, co bylo za čtyři roky, ať byl u vlády kdokoliv, bylo špatně. Touto cestou nepůjdeme dopředu, ale zůstaneme na místě. A všichni kolem nás budou utíkat,“ dodal Nouza.

Stavební výroba v ČR podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) od letošní ledna do konce července meziročně klesla o 2,2 procenta. Důvodem byl hlavně pokles o 6,1 procenta u inženýrského stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí.

Produkce pozemního stavitelství, což jsou stavby budov, byla meziročně nižší o 0,8 procenta. V červenci stavební produkce meziročně klesla o 2,1 procenta, po červnovém revidovaném růstu o 0,9 procenta se tak vrátila k poklesu. Ve srovnání s červnem byla stavební výroba nižší o 3,8 procenta.

red