Výsledek robotického zdění a 3D tisku stavební konstrukce

Robotizace ve stavebnictví: Obor není na revoluci připraven, firmy do ni přesto investují

Stavebnictví není ještě technologicky připravené na autonomní robotizaci, tedy na využívání samostatně ovládaných strojů. Investice do ní by přitom do deseti let mohly snížit náklady firem skoro o třetinu. O 30 procent by mohla klesnout také potřeba obsluhy lidmi.

Rozvoji automatizace stavebních prací ale brání komplikovaný výzkum technologií, které musí být schopné pracovat v znečištěném a špatně dostupném venkovním prostředí. Zároveň si stavby stále vyžadují individuální přístup, který oproti lidem stroje zatím nejsou schopné nahradit. Pro ČTK to uvedly oslovené stavební společnosti. Ty i přes komplikovaný vývoj do robotizace investují.

Podle vedoucí technického rozvoje ve společnosti Skanska Bohuslava Slánského je stavebnictví z hlediska robotizace a automatizace jeden z nejméně rozvinutých oborů a některé technologie se provádí stejně více než 100 let.

„Důvod je zřejmý, jednak jsou stavby většinou unikát, nenachází se na jednom místě, s výjimkou prefabrikace nejsou v hale, provádí se v nepříznivých klimatických podmínkách, dešti, mrazu, prachu a většinou je kolem nezpevněný terén. Stavební robot tak musí odolávat těmto podmínkám a zároveň být dostatečně flexibilní,“ uvedl Slánský.

Náhrada chybějících lidí

Vývoj robotizace ve stavebnictví podle něj zpomaluje také nedostatek kvalifikovaných odborníků a jejich odliv do atraktivnějšího strojírenského a automobilového průmyslu. Právě nedostatek lidí ve stavebnictví je podle mluvčího Metrostavu Radima Many důvodem, proč do tohoto vývoje investovat.

„Díky nedostatku lidských zdrojů je sledování a rozvíjení tohoto tématu, jak technicky, tak investičně, naší nutností. Vždy je potřeba myslet na efektivitu a jedinečnost stavebního díla. Robotizace je velmi závislá na digitalizaci. Velmi se věnujeme právě tomuto propojení, bez kterého se robotizace nebude posouvat,“ uvedl Mana.

Že zvyšování podílu strojů na stavebních pracích automaticky povede ke snížení potřeby lidských pracovníků se naopak nedomnívá mluvčí firmy Strabag Edita Novotná. „Naopak budeme potřebovat kvalifikované pracovníky, kteří budou schopni s novými technologiemi pracovat. Tyto technologie ale budou například schopny vykonávat opakující se činnosti rychleji a efektivněji nebo vykonávat nebezpečné či fyzicky namáhavé práce, a v tom bude jejich přínos,“ řekla Novotná.

Autonomní roboti jsou podle stavebních firem stále spíše ve fázi testování, na jejich využívání na denní bázi je ještě brzo. Metrostav ale například už mezi lety 2010 až 2014 při tunelování trasy pražského metra mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol hloubil za pomocí stroje s takzvaným Tunnel Boring Machine. Ten byl schopný hloubit podle naprogramované trasy a zároveň pokládat předem vytvořené ostění.

red