Nový SmartX Automat AS-B zaujme svou kompaktností a praktičností

Nový SmartX Automat AS-B zaujme svou kompaktností a praktičností

Vše potřebné v jedné jednotce! Společnost Schneider Electric uvádí na trh SmartX Automat AS-B, který doplňuje mozaiku řešení SmartStruxure, a navíc je díky svému praktickému provedení vhodný pro všechny typy budov a provozů.

Řešení SmartStruxure

Schneider Electric pokračuje s investicemi do systémů pro technologie budov a neustále rozšiřuje své portfolio produktů a hlavně řešení pro efektivní využívání energií, snižování realizačních nákladů a zvyšování komfortu pro uživatele. SmartStruxure – systém pro řízení budov (BMS) nabízí řešení pro rozsáhlé projekty se zaměřením na otevřené protokoly (Lonworks, BACnet, Modbus…).

Řešení SmartStruxure obsahuje 3 hardwarové platformy:
■ SmartX Automaty
■ SmartX Senzory
■ SmartX Akční členy

Řadou SmartX poskytuje Schneider Electric, světový specialista na energetický management, kompletní produktovou nabídku potřebnou pro dosažení nejlepších výsledků v hospodárném využívání budovy a pro její nejefektivnější řízení.

SmartX Automat AS-B: nový člen rodiny SmartStruxure

SmartX Automat AS-B je nejnovější přírůstek k řešení SmartStruxure. Hlavním článkem řešení SmartStruxure je server SmartStruxure. AS-B, který je právě tímto serverem, poskytuje klíčové funkce, jako je řídicí logika, záznam trendů a správa varovných hlášení. Dále obsahuje zabudované I/O a podporuje komunikaci a připojení k datové sběrnici.

Obr.: SmartX Automat AS-B

Kompaktní a praktické řešení: snadnější a levnější instalace

Jednotka zároveň zabere méně místa v rozvaděči, což může být v určitých situacích důležitým faktorem. SmartX Automat AS-B je dostupný v 8 modelech podle počtu vstupů/ výstupů, možnosti manuálního přepnutí výstupů a komunikačních možností, což umožní zákazníkovi vybrat vhodný typ podle jeho potřeb.

SmartX Automat AS-B: vhodné řešení pro všechny typy budov

SmartX Automat AS-B může pracovat jako samostatná jednotka používající I/O a monitorovat a spravovat další zařízení na sběrnici. V případě malých instalací funguje vestavěný AS-B server jako stand-alone jednotka systému. Ve středních a velkých instalacích je funkcionalita distribuována na více serverů SmartStruxure, které komunikují pomocí TCP/IP.

Všestranný a flexibilní mix I/O bodů

AS-B nabízí správný mix I/O bodů, který je vhodný pro většinu aplikací systémů HVAC. Většina I/O bodů je velmi flexibilní a může být nakonfigurována jako vstupy i výstupy. K dispozici jsou modely s 24 a 36 I/O body. Uživatel si může nakonfigurovat tyto typy vstupů:
■ digitální
■ teplotní
■ čítač (pulzy)
■ odporové
■ bezpečnostní
■ teplotní, RTD 2vodičový
■ napěťové
■ odporový, RTD 2vodičový
■ proudové

Tuto flexibilitu na straně vstupů lze využít např. pro aplikace měření energií, kde využijeme čítače pulzů. RTD vstupy jsou určeny pro snímání teplotních bodů. Bezpečnostní vstupy se používají pro aplikace, kde je důležité vědět, zda je či není vodič přerušen nebo zkratován. Univerzální vstupy/výstupy podporují nastavení jako analogový napěťový výstup. Reléové výstupy jsou určeny pro přímé zapojení zátěží. Triakové výstupy mohou být použity v mnoha aplikacích pro spínání externích zátěží na 24 VAC, jako jsou akční členy, relé nebo kontrolky. Triaky jsou tišší a mají delší životnost oproti relé.

Snadnější a pohodlnější testování a zprovoznění systému

Modely AS-B s označením „H“ jsou vybaveny LCD displejem a tlačítky pro ruční přepsání hodnoty analogového nebo digitálního výstupu. Tato funkce umožní ručně přepsat výstupy pro účely testování, zprovoznění a údržby zařízení. Konfigurace přepsání je přístupná přes uživatelské prostředí, jako je Buidling Operation WorkStation, které umožňuje pokročilejší monitoring a řízení.

Rozmanité možnosti připojení

AS-B má řadu portů, které umožňují komunikovat se širokou škálou protokolů, zařízení a serverů. AS-B má následující porty:
■ dva 10/100 ethernetové porty
■ jeden RS-485 port
■ jeden USB hostitelský port
■ jeden USB port pro správu zařízení

Dva ethernetové porty jsou připojeny do zabudovaného ethernetového switche. Jeden port by měl být připojen do místní sítě. Druhý může být použit pro připojení přes WorkStation nebo WebStation, pro připojení k Modbus TCP zařízení nebo k BACnet/IP zařízení, ale nikoli k jinému serveru SmartStruxure. USB port pro správu zařízení umožňuje aktualizovat a pracovat s AS-B pomocí nástroje Device Administrator. USB port pro správu zařízení může sloužit pro napájení a komunikaci s panelem SmartX.

Obr.: Software SBO 1.8.1. pro správu, monitoring a konfiguraci – lokalizován do českého jazyka

StruxureWare Building Operation: software pro správu, monitoring a konfiguraci

Prostřednictvím jakéhokoli klienta je uživatelské rozhraní podobné bez ohledu na to, kde je uživatel k StruxureWare Building Operation (SBO) přihlášen. Uživatel se může přihlásit přímo na AS-B pro správu, administraci, dohled a sledování AS-B a k němu připojeným I/O modulům a zařízením na sběrnici. Od verze SBO 1.8.1. je software lokalizován do českého jazyka pro ještě příjemnější používání.

Nativní podpora otevřených protokolů Jedním ze základních kamenů StruxureWare Building Operation je podpora otevřených standardů. AS-B může nativně komunikovat s dvěma nejpopulárnějšími protokoly v prostředí budov: BACnet a Modbus. AS-B komunikuje přímo se sítěmi BACnet/IP a BACnetMS/TP. AS-B umožňuje přístup k celé řadě zařízení BACnet od společnosti Schneider Electric a k zařízením jiných dodavatelů. AS-B nativně integruje Modbus RS-485 master a slave nastavení, stejně jako TCP klient a server. To umožňuje plný přístup k produktům jiných výrobců a plnému rozsahu produktů od Schneider Electric, které komunikují na protokolu Modbus, jako jsou elektroměry, UPS, jističe a systémy řízení osvětlení.

Od partnerů ASB

Vhodný nástroj pro facility management

Nová řada automatů SmartX splňuje nejvyšší nároky vlastníků budov a facility manažerů. Snadná instalace umožňuje zkrátit čas potřebný k uvedení zařízení do provozu, čímž se urychluje také návratnost investice, ať už se jedná o nové stavby, nebo o renovaci zařízení ve stávajících systémech budov. Návaznost na řešení SmartStruxure případně i na ostatní systémy a integrace do vizualizace přináší uživateli kompletní přehled o jeho budově a nové možnosti analýzy využívání budovy pro její ještě hospodárnější provoz.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Ing. Jakub Jiříček
Produktový manažer divize EcoBuilding CZ/SK
Zákaznické centrum tel.: + 420 382 766 333
Email: jakub.jiricek@schneider-electric.com

Zjistěte ve videu více o SmartX Automatu AS-B.

Veškeré materiály ke stažení a videa naleznete na odkazu zde.

ZDROJ: PR článek společnosti Schneider Electric CZ, s.r.o.

RubrikyFacility management