Facility management

Jedním z nejnovějších pojmů rezonujících v architektuře a stavebnictví je zkratka BIM – Building information modeling. Celé spojení překládáme poněkud kostrbatě jako informační model budovy nebo digitální model budovy.

Jedním z nejnovějších pojmů rezonujících v architektuře a stavebnictví je zkratka BIM – Building information modeling. Celé spojení překládáme poněkud kostrbatě jako informační model budovy nebo digitální model budovy.

Inteligentní trezorové systémy, nový trend v oblasti zabezpečení a správy přístupu nejenom do průmyslových objektů, dorazily už i na český trh. Elektronické systémy Traka přináší profesionální řešení pro administraci a monitoring klíčů na bezobslužných pracovištích. Pomohou jednoduše spravovat přístup do zabezpečených prostor nebo k vozovému parku s dokonalým přehledem. Speciální trezorové skříně mohou sloužit i ke správě elektronických zařízení, citlivých dokumentů nebo zbraní.

V dnešní době je facility management u mnoha větších společností zařazen mezi strategický management, který si společnosti zajišťují samy, nebo využívají tzv. outsourcingu – služby facility managementu jim poskytují servisní společnosti. Jedním z hlavních úkolů facility managementu je mít přehled o nákladech spojených se službami facility managementu a poskytnout přesnou alokaci nákladů na jednotlivá střediska. Vítaným pomocníkem pak může být vhodná softwarová aplikace, která pomůže práci zpřehlednit, zjednodušit a zpřístupnit oprávněným osobám.

Vývoj facility managementu zaznamenává bouřlivý vývoj již od svého vzniku, který se datuje do sedmdesátých let minulého století. Facility management bývá nejčastěji spojován s administrativními budovami, velké uplatnění však nachází i v průmyslových objektech. Řada procesů, činností a služeb jsou součástí chodu každé firmy, ačkoliv zcela nesouvisejí s jejími klíčovými aktivitami. Přesto jsou nezbytné pro její existenci a často představují citelné finanční zatížení. Toto platí jak pro kancelářské budovy, tak pro továrny či sklady.

O facility managementu se doposud hovoří především v souvislosti s administrativními budovami, obchodními centry nebo průmyslovými areály, neznamená to však, že by nebyl využitelný i u rezidenčních objektů. Správa bytových objektů však pro subjekty poskytující FM není příliš atraktivní. Především proto, že FM projekty bytových objektů jsou mnohem pracnější (hlavně kvůli specifiku množství partnerů – vlastníků bytových jednotek – a kvůli propracovanějšímu osobnímu přístupu ke klientům) a jejich výnosnost je naopak nižší.

Technická komise CEN/TC 348 při standardizačním institutu CEN intenzivně pracuje na rozvoji standardu EN 15221 (u nás označovaného ČSN EN 15221), který je celý věnován facility managementu (FM). Tento standard má v současnosti již dvě části v platnosti a postupně se dále rozšiřuje.

Facility management to v České republice nemá jednoduché. Přestože u nás byla jako v první postkomunistické zemi založena pobočka mezinárodní asociace IFMA, v současnosti za děním v oblasti facility managementu spíše za světem zaostáváme a pro mnoho firem je slovo facility manažer stále velká neznámá. O radostech i strastech facility managementu v českých zemích jsme si povídali s Ing. Ondřejem Štrupem, zakladatelem IFMA CZ a partnerem ve společnosti Hein Consulting.

Hospodářská krize se již dotýká mnoha firem. Proto hledají a zavádějí různá úsporná opatření, která by jim pomohla snížit náklady. Na důležitosti tak získává i obor facility managementu, který může zefektivnit podpůrné procesy ve firmách a vhodným nastavením tak snížit jejich náklady. Na to, co facility management může firmám nabídnout a jaké má pro ně finanční i jiné přínosy, jsme se zeptali Dana Krupanského, provozního ředitele pro oblast facility managementu ve společnosti Sodexo.

Pojem facility management se zavedl v českých zemích teprve nedávno a byl chápán spíše jako technická správa budov. Ve skutečnosti zahrnuje soubor činností, jejichž výsledkem má být efektivní zajištění podpůrných služeb pro klienta tak, aby se mohl plně věnovat předmětu svého podnikání.

Je facility manažer pouze jiný název pro správce budovy? Tento často se objevující názor je plný zjednodušení a zbytečné redukce – úkoly moderního facility manažera jsou mnohem komplexnější a složitější.

Facility management nachází v našich podmínkách stále větší uplatnění. V současnosti, kdy se pozornost firem stále více zaměřuje na efektivní řízení s cílem zvýšit konkurenceschopnost ve vybraném trhovém segmentu, stává se uplatnění facility managementu nanejvýš aktuální.

Náklady na provoz a údržbu jakékoliv budovy neustále rostou. Jejich výši přitom vedle rostoucích cen energií ovlivňují i takové pro někoho možná zdánlivé maličkosti, jako je způsob využití prostor, optimální využívání všech technologií v budově či zajištění kvalitních služeb v objektu. Dosáhnout optimální výše provozních nákladů a přitom zajistit kvalitu poskytovaných služeb je úkolem facility managera.