Vliv budov na zdraví, i výkonnost

Vliv budov na zdraví, i výkonnost

Znáte ten pocit? Vstoupíte do budovy a okamžitě se cítíte dobře. Rádi potom sáhodlouze hovoříme o příjemné atmosféře anebo o pěkné či povedené budově. Ale uměli byste uvést i konkrétní faktory, které takovýto pocit vytvářejí? To je těžší úloha, než se na první pohled zdá.

Cítíme se pohodlně proto, že teplota v budově je příjemná? Anebo, cítíme se příjemně proto, že v budově je dostatek světla? Anebo proto, že v ní panuje příjemný klid? Možná. Samotný předpoklad, abychom se v budově cítili příjemně, nemá v prvé řadě nic do činění s technickými parametry budovy, ale s touhou uspokojovat lidské potřeby.

Po čem vlastně ­toužíme?
Anton Stabentheiner, uznávaný trenér a kouč, rozšířil známou pyramidu Maslowových potřeb a hovoří o 7 úrovních potřeb, kde se v prvé řadě (úrovni) hovoří o pudu sebezáchovy. Pokud je tato potřeba – sebezáchovy svého života a existence – naplněná, tak si lidé přejí jistotu a bezpečí ve formě rodné vlasti, domova a rodiny (druhá úroveň). Pokud je tato úroveň naplněná ke spokojenosti, potom toužíme něco tvořit, zažívat úspěchy a dosahovat cíle (třetí úroveň). Jistě vám je známé i přání spolupráce s jinými lidmi a snaha po uznání či úspěchu (úroveň 4). To jsou potřeby, které vnímáme každodenně. Ke spokojenosti člověku přispívají i individuální životní úlohy, povolání a seberealizace. V zásadě si přejeme mít smysl našeho života (úroveň 5). Na 6. a 7. úrovni si člověk přeje následovat jistou vizi a chce se ve svém životě začlenit do většího celku, být součástí něčeho většího. Potřeby, které jsou zde nahrubo načrtnuty, se týkají běžného života a chování.

Kvalita pocitu v budově
Pro Wolfganga Stegera, poradce podnikatelů a kouče, by budovy měly být místem, které nabízí lidem zvláštní kvalitu a pocit při pobytu v nich. Tato kvalita se vyznačuje tím, že např. byty by měly být místem bezpečí, odpočinku, soukromí. Kanceláře by měly být činorodým místem pro komunikaci a výměnu, a zároveň by měly poskytovat tichou atmosféru pro individuální a koncentrovanou práci. Rozhodující je, zohlednit individuální potřeby lidí a požadavky, které přinášejí rozličné úlohy. Lidé by měli mít podle potřeby možnost uzavřít se, anebo naopak mít podmínky pro spolupráci a autonomii. K tomu patří i místnosti pro oddych. Pokud lidé cítí, že budova je postavená jim na míru, automaticky se zvýší jejich pocit pohodlí. Lidé to považují jako hodnotu pro ně, pokud jsou materiály a zařízení pečlivě a promyšleně vybrané. Lidé chtějí, aby byli vnímáni i se svou individuální hodnotou, nejen aby  museli stroze fungovat.

Důležitým aspektem v případě kancelářských budov je, aby odrážely identitu firmy. Pokud se budova k firmě hodí, i pracovníci se s ní identifikují. A to naopak podporuje kulturu v budově a ve firmě. V budově s dobrou firemní kulturou se cítí lidé lépe, protože je dosaženo čtvrté úrovně potřeb podle Stegera – plní se přání spolupráce, uznání individuality a ohodnocení.

Denní světlo
Jistě jste si už všimli, že vám v jarních měsících jde práce více od ruky než v pochmurných ročních obdobích. Denní světlo výrazně ovlivňuje náš biorytmus, tak jako i naši psychiku. Dostatek denního světla je důležitý pro komfort lidí, protože tehdy se zastaví tvorba spícího hormonu, který na nás v tmavých prostorách působí, a proto jsme unavenější, nekoncentrovanější a demotivovanější. Navíc – světlo povzbuzuje tvorbu hormonu štěstí. Vyplatí se proto při definování novostaveb nebo přestaveb budov zabývat se tématem proudu množství denního světla, rozložení světla a cíleného vábení světlem k činnosti. Pokud se v budově vhodně zachází s denním světlem, druhým příjemným faktorem je značná úspora na energii.

Rozhodující jsou také prosklené plochy, které umožňují pohled ven a přinášejí tak dobrý pocit. Zároveň je důležité si dobře promyslet ochranu před sluncem, aby se nevytvářely temné podmínky kvůli úniku před slunečním zářením anebo rušivým odrazem světla. Denní světlo poskytuje také teplo, které je užitečné co nejlépe využít.

Protože je pro nás denní světlo tak potřebné, existují už mnohé výdobytky pro řešení umělého osvětlení. Existuje umělé osvětlení podle intenzity světla, které lidské oko při různých činnostech ideálně podporuje. Osvětlení pracoviště, které se přizpůsobí lidskému vidění, podporuje výkonnost. Pro zdárné a prospěšné nasazení umělého osvětlení je nevyhnutné i posuzování povrchů materiálů, na které světlo naráží. To, zda je umělé osvětlení vnímáno jako nepříjemné, závisí i na použitých površích v budově, které reflektují a tím mohou oslepovat, světlo absorbovat anebo zabraňovat oslepení. I rozložení intenzity světla, cílený výběr světelné teploty i barvy povrchů a struktur mohou docílit skutečné divy.

Architektura pro naše uši

I vy to znáte? Slyšíte kolegy, jak telefonují ve vedlejší místnosti, ze zasedací místnosti proniká permanentní proud slov a kolem vás zvoní telefony? Posloucháme nepřetržitě. A při hlučných okolních zvucích trpí naše zdraví, náš pocit pohodlí a v neposlední řadě i naše sociální chování. Hluk vyrušuje, způsobuje stres a narušuje koncentraci a výkonnost. Akustiku v budově je možné naplánovat stejně jako formu, estetiku, světelné poměry a klima v místnosti – a pro naše zdraví je to velmi důležité. Pokud by byly stropy, podlahy, stěny a interiérová zařízení vhodněji vybrané, mohly by být zredukovány zdroje hluku, zmenšený čas ozvěny anebo by mohla být omezena hladina zvuku. Je také důležité nepodcenit  zvuky, které odráží nábytek. Může ovlivnit dokonce 3–6 decibelů hluku.

Chlad a horko – kdo má ­pravdu?
Pokud si objemný kolega v košili s krátkými rukávy stěžuje na přílišné teplo v kanceláři, kde je 20 stupňů, a zároveň mladí kolegové sáhnou po svetru, je zjevné, jak rozdílně vnímají teplotu různé osoby. Závisí to na mnoha faktorech – fyziologických, jako je tělesná stavba těla, věk, pohlaví, na fyzikálních, jako je pohyb vzduchu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu, ale i na oblečení, činnosti a teplotě okolí, na které je člověk zvyklý. Tedy i termický komfort v budově je výzvou, která se nesmí podcenit.

Výkonnost
Kdy se v budově cítíme dobře? Když pociťujeme teplotu, světlo, kvalitu vzduchu a hlasitost jako nám osobě příjemnou? Pokud není velikost místnosti ani příliš omezující, ani dalekosáhlá? Pokud místnost nabízí uspokojení rozličných potřeb? Ano, to vše jsou velmi důležité předpoklady pro komfort v budovách. K rámcovým podmínkám, aby se dosáhlo adekvátního výkonu pracovníků, může přispívat i nabídka dalších služeb. Důležitou službou je možnost obrátit se na osobu, která se vyzná ve věcech ohledně dané budovy. Ostatním službám se meze nekladou a podle uvážení je možné poskytnout daňové, resp. právní poradenství, fitness anebo dětskou školku pro děti zaměstnanců. Souhra pracovního prostředí s určitými službami zkrátka ovlivňuje náš výkon. Rainer Aberer, zakladatel firmy Omicron, byl toho názoru, že: „Pokud se pracovníkům poskytne viditelná kvalita, je vysoká pravděpodobnost, že se tato kvalita vrátí ve formě výkonu zpět“.

Jak tedy docílit komfortní kanceláře či administrativního zázemí? Rozhodující je včas zohlednit kromě funkčnosti budovy také aspekty denního světla a akustiky v interiéru. Důležité je také včas implementovat facility management do plánování a projektování, aby bylo pojmenováno to, co uživatelé podceňují a často vůbec nevnímají a aby mohly jejich potřeby dát zkušení projektanti a architekti naopak do centra zájmu.

Podle Wolfganga Stegera jsou potřeby hnací silou a pečlivé nakládání s nimi je klíčem k pohodlí. V neposlední řadě se vyznačuje komfortní nemovitost i kvalitou mezilidských vztahů a firemní kulturou. A i při okleštěném rozpočtu je možné pojmenovat a koncentrovat se na to, co je pro uživatele skutečně důležité.

Erik Štefanovič
foto: DELTA Projektconsult