Nízkoenergetické bydlení ve strašnické vile

Nízkoenergetické bydlení ve strašnické vile

Vzrůstajícímu zájmu o kvalitní bydlení s nízkými náklady na energie jdou zatím naproti jen někteří developeři. Přitom nízkoenergetické byty klienti začínají čím dál více upřednostňovat, byť muí v počátku počítat s vyššími náklady.

Příkladem nízkoenergetického bytového domu, tentokrát z luxusnějšího segmentu, je Vila Augustus, která vyrostla v přívětivé vilové čtvrti v pražských Strašnicích. Ač svoji výškou převyšuje okolní zástavbu, kterou tvoří rodinné domy a dvojdomy vilového charakteru, snaží se charakter čtvrti zachovat. Stavba vznikla na pozemku po demolici nevyhovujícího rodinného domu, který byl zvětšen přikoupením sousední zahrady. Bytový dům má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží a nachází se v ní devět bytů a 17 parkovacích stání v podzemní garáži. Jižní část pozemku je rozdělena na tři pobytové zahrady přináležející k přízemním bytům. Jsou upraveny stupňovitě a reagují tak na svažitost pozemku a stávající vzrostlé stromy.

Energetická koncepce

Dům byl realizován jako nízkoenergetický, to znamená, že jeho roční spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 50kWh/m2. Vytápění bytů bylo navrženo jako teplovzdušné pomocí větracích jednotek s rekuperací umístěných v každém bytě. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV je tepelné čerpadlo se čtyřmi zemními vrty. Větrací jednotky v jednotlivých bytech umožňují i pasivní chlazení v letním období a využívají také energii ze zemních vrtů.

Nízkoenergetické bydlení ve strašnické vile - foto - Pano223

Kontrastující fasáda

Hmota objektu je odlehčena čtvrtým ustupujícím podlažím, které je materiálově i barevně odlišeno tmavým obkladem od hlavní hmoty se světlou omítkou. Severní fasáda je více uzavřená, dominují jí omítané plochy fasády s kompozicí francouzských oken a meziokenních panelů. Výrazné prosklení schodišťového prostoru do ulice umocňuje rozdělení objektu do dvou hmot. Jižní fasáda působí jako protiklad k severní. Do zahrady se otevírá velkými prosklenými plochami s vykonzolovanýmu balkóny, které jsou zvýrazněné bílými rámy z hladké omítky. Ustupující patro je ukončeno tenkou výrazně vykonzolovanou římsou, která navozuje pocit lehkosti posledního podlaží.

Materiály

Hlavní hmoty domu jsou omítané hladkou omítkou ve světlém odstínu. Vložená hmota komunikačního jádra, ustupující podlaží a východní dvoupodlažní část jsou obloženy tmavým velkoplošným obkladem z dýhovaných desek Parklex. Okna jsou navržena jako dřevěná z EUROprofilů s trojskly v tmavém odstínu. Okna jsou doplněna předokenními horizontálními žaluziemi, aby nedocházelo k přehřívání obytných místností v letním období. Zábradlí balkónů a teras jsou celoskleněná skleněná s vloženou polotransparentní fólií.

Nízkoenergetické bydlení ve strašnické vile - foto - Pano07

Text: kk
Foto: Podlipný Sladký architekti s.r.o.