Pasivní domy dostupné každému
Galerie(3)

Pasivní domy dostupné každému

Český výrobce dřevostaveb, RD Rýmařov, postavil pasivní dům s difuzně otevřenou konstrukcí a dokázal tak, že pasivní domy jsou dostupné každému, kdo chce bydlet energeticky maximálně úsporně, zároveň bez přemrštěných nároků na rozpočet. Čím se tento pasivní dům liší od běžných domů od RD Rýmařov?

Na první pohled jsou viditelné změny ve velikosti a vnitřním uspořádání, které reflektují individuální potřeby investora – půdorys domu je 13,5 x 8 metrů, proti typovému projektu tak dům narostl do délky i šířky. Díky zvětšení zastavěné plochy narostla i celková užitná plocha domu.

Méně viditelnou, ale velmi podstatnou změnou pro dosažení parametrů pasivního domu jsou skladby konstrukcí. Zatímco u typového domu má obvodová stěna tloušťku 265 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2.K, atypický dům má tloušťku 387 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2.K. Vnitřní i vnější opláštění všech stěn je podobně jako u běžného „rýmařovského“ domu ze sádrovláknitých desek Fermacell, u pasivního domu jsou však navíc u obvodových stěn využity parobrzdné sádrovláknité desky Fermacell Vapor, které jsou součástí difuzně otevřené konstrukce domu. Významnou novinkou ve skladbě obvodové stěny je i montážní předstěna s tepelnou izolací z dřevovlákna.

Výhodou použité difuzně otevřené konstrukce pro energeticky pasivní dům je vysoká úroveň prefabrikace, minimální náklady na vytápění a chlazení i použití ekologických materiálů. Dům odpovídá požadavkům programu Zelená úsporám, díky tomu může investor žádat při jeho výstavbě o státní podporu. Použitá konstrukce navíc neobsahuje žádné stavební prvky, které by byly zdrojem formaldehydů (jako například OSB desky). Deskové materiály Fermacell jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A2. První z měření těsnosti blower door testem (zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy) přineslo výrazně lepší výsledek, než jaká je požadovaná hodnota.

NEPŘEHLÉDNETE

Pasivní dům pro mladou rodinu – rozhovor s architektem

Difuzně otevřená obvodová stěna

Skladba obvodové stěny:
sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm
montážní předstěna s tepelnou izolací z dřevovlákna 60 mm
parobrzdná sádrovláknitá deska Fermacell Vapor 15 mm
nosný rám s tepelnou izolací z dřevovlákna 120 mm
sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm
tepelná izolace z dřevovlákna 160 mm
difuzně otevřený fasádní systém

Zdroj: RD Rýmařov

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2016.