Montovaný dům v pasivním standardu

V porovnání s dřevostavbami které se dnes často staví v pasivním standardu je pasivní rodinný dům díky lehké ocelové nosné konstrukci Lindab Construline trvanlivější a odolnější

Při stavbě rodinného domu v obci Družec u Kladna, který je postaven v pasivním standardu, byl použit systém LINDAB STAVBY. Ten se skládá ze stavebních komponentů od konstrukce domu přes jeho fasádu až po střechu a okapové systémy.

Na zajímavém členitém pozemku s rovinnou stavební parcelou o rozloze 950 m2 v původní zástavbě obce dříve stával původní dům, k němuž přiléhaly hospodářské stavby. Objekt nebylo možné efektivně rekonstruovat, došlo proto k jejich odstranění.

Při rozhodování, jakou stavbu na pozemek umístit, se majitelé řídili kritériem „moderní dům s charakterem původní zástavby“. Na novém dvoře tak roste dvoupodlažní montovaný dům o celkové užitné ploše 129 m2, jehož architektura hmotově i tvarově ctí původní historickou zástavbu. Původní stará stodola prochází rekonstrukcí, po níž zde vznikne garáž pro dvě auta.

Nová stavba vyhovuje přísným parametrům stanoveným pro pasivní domy, ale navíc je téměř bezúdržbová a s dlouhou životností. Při výstavbě byl použit systém LINDAB STAVBY, který výrazně zkracuje stavební procesy, čímž se snižují negativní vlivy na bezprostřední okolí a minimalizuje se také hluková zátěž.

Lehká skeletová konstrukce

Lehká skeletová konstrukce

Na betonových základech byla vztyčena primární rámová ocelová konstrukce, na kterou je zavěšen kompaktní sendvičový plášť pomocí sekundární konstrukce z tenkostěnných profilů. Objekt přístavby tvoří samonosné stěny montované z tenkostěnných profilů Lindab Construline. Obvodové stěny a střešní plášť jsou izolovány vnějším sendvičovým PIR panelem tloušťky 100 mm a minerální vlnou o tloušťce 200 mm.

Sendvičovou skladbu uzavírá rošt z lehkých profilů Lindab a sádrovláknité desky. Strop nad prvním nadzemním podlažím se skládá z tenkostěnných stropnic, uchycených do primární konstrukce, shora zaklopených trapézovým plechem a armovanou betonovou deskou jako zásobníkem tepla. Vnější fasádu domu tvoří přímo vnější profilovaný plech PIR panelu s polyesterovou úpravou v antracitovém odstínu.

Atraktivitu dodá domu jeho obložení: na stěnách jednopodlažní přístavby uvažuje investor zakrýt plášť z PIR panelů dřevěným obkladem z hoblovaných prken (ošetřených proti škůdcům a dřevokazným houbám) či fasádními kazetami, případně jejich kombinací. Tímto způsobem jsou řešeny také všechny stěny přístavby.

V exteriéru se myslí i na zdánlivé maličkosti, podtrhující komfort bydlení; jsou jimi např. boční větrolamy, přiléhající k markýze z drátoskla nad vstupem do domu. Exteriérovou třešničkou na dortu bude dřevěná terasa z vroubkovaných terasových prken, napuštěných olejem.

Aby podpořil duch místa, využije investor pro stavbu garáže a dílny v původním půdorysu stodoly větší část původní obvodové zdi ze skládaného kamene, kterou se podařilo zachovat; pro vlastní stavbu a zbývající obvodové stěny bude použita stejná technologie stavby jako u rodinného domu. Střecha garáže bude (na rozdíl od sedlové střechy rodinného domu) pultová a zelená, osázená nízkými travinami a skalničkami. Plynule tak naváže na členitý terén pozemku a prodlouží zelenou plochu zahrady.

Díky stavebnicovému řešení a standardizovaným detailům lze po odborné montáži primární konstrukce realizovat výstavbu i svépomocí.
Díky stavebnicovému řešení a standardizovaným detailům lze po odborné montáži primární konstrukce realizovat výstavbu i svépomocí. |

Obvodový plášť s parametry pasivního standardu

Obvodové stěny a střešní plášť jsou izolovány vnějším PIR panelem tloušťky 100 mm, dále minerální vlnou o tloušťce 200 mm a v celém rozsahu jsou uvnitř zaklopeny sádrovláknitými deskami na roštu. Dům má pasivní plastová okna (šestikomorový 85mm profil) s pohledovým dezénem dřeva, zasklená izolačním trojsklem Ug = 0,5/0,6 W/m²K.

Vyšší bezpečnostní a užitný standard dodávají okenní rolety instalované ve skrytém pouzdře pod fasádu. Pro zateplení soklu se investor rozhodl použít místo extrudovaného polystyrenu nevyužitý „odpad” – odřezky a prořezy z PIR panelů. Podlaha je plošně izolována pěnovým sklem zhutněným v podlahovém roštu v celkové síle 35 cm a zaklopena PIR panelem tloušťky 100 mm.

Život s úsporami energií ve zdravém vnitřním prostředí

V porovnání s dřevostavbami, které se dnes často staví v pasivním standardu, je pasivní rodinný dům díky lehké ocelové nosné konstrukci Lindab Construline trvanlivější a odolnější, přitom zachovává všechny výhody montovaných staveb.

Dům má vynikající parametry tepelné izolace a velkou plochu využitelnou pro umístění solárních panelů na střeše. Díky tomu roční měrná spotřeba tepla na vytápění nepřesahuje 15 kWh/(m2a), neprůvzdušnost obálky domu n50 nepřekračuje hodnotu 0,6-1/hod. a celková potřeba primární energie spojená s provozem domu včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a). Majitelé tak výrazně ušetří na nákladech za provoz domu.

Při výstavbě byl použit systém LINDAB STAVBY který výrazně zkracuje stavební procesy čímž se snižují negativní vlivy na bezprostřední okolí a minimalizuje se také hluková zátěž.

Dotvoření celkového dojmu

Korunou domu je sedlová střecha ve sklonu 35°. Přístavba má pultovou střechu ve sklonu 6°. Na všech střešních rovinách je použita vaznicová konstrukce z tenkostěnných profilů Z 200/2,0. Prostor mezi vaznicemi je vyplněn minerální deskovou izolací Rockwool Rockton tloušťky 200 mm. Následuje rošt podhledu z omega profilů S45 uložený osově po 625 mm pro montáž sádrovláknitých desek fermacel tloušťky 12,5 mm.

Střešní plášť tvoří vlastní střešní PIR panely s polyesterovou povrchovou úpravou rovněž v antracitovém odstínu – tedy ve stejné barevné a povrchové úpravě jako stěnový plášť. Horní vlny profilu panelů budou využity jako rošt pro montáž solárních panelů. Pro odvodnění střechy si majitelé vybrali Lindab Rainline ve stejné barvě jako stěnový plášť a střecha, takže s celým domem výborně ladí i okapy. Díky tomuto neotřelému řešení bude celý dům působit stylově a velmi kompaktně.

Návrh domu počítá i se změnou dispozic

Vedle rychlosti výstavby, nízké energetické náročnosti a komfortu lze na domě ocenit i promyšlený návrh jeho dispozic, který myslí na zadní vrátka a případnou proměnu domu v čase – v budoucnu půjde v přízemí vytvořit ložnici na úkor pracovny, čímž zde vznikne plnohodnotná bytová jednotka. Ta zároveň umožní bezbariérový provoz.

Od partnerů ASB

Shrnutí: výhody systému LINDAB STAVBY

Systém nabízí snadnou montáž. Díky stavebnicovému řešení a standardizova­ným detailům lze po odborné montáži primární konstrukce realizovat výstavbu i svépomocí. K montáži sekundární konstrukce i panelů opláštění stačí jen akumulační vrtačka. Při řadě realizací bylo pomocí Blower Door testu ověřeno, že vzduchotěsnost, požadovanou pro nízkoenergetické stavby, zaručí již samotný vnější plášť po řádném provedení a oplechování.

Skeletový koncept systému LINDAB STAVBY umožňuje svobodné dispozice rodinných domů a velmi růz­norodý tvar. Další výhodou je rychlost výstavby; proškolený generální doda­vatel je schopen předat dílo do několika měsíců od předání staveniště.

V neposlední řadě systém nabízí i téměř bezúdržbové využívání a možnost aplikace jakéhokoli finálního povrchu (mj. omítkovina, kazetový systém – např. bond, fotovoltaické a solární systémy, dřevěné obklady nebo kompletní zazelenění popínavými rostlinami).

Text + Foto: Lindab
Článek byl uveřejněn v časopisu Realziace staveb 5/2018.