Oheň a dřevostavba

Oheň a dřevostavba

Domy na bázi dřeva v našem myšlení pořád zůstávají jakoby méně bezpečné. Navzdory tomu, že fakta mluví jinak, je v nás z minulých let a z vyprávění předkům o tom, kdy kde jaká dřevěná chalupa nebo seník do základů vyhořely, zakořeněno, že dřevostavba rychle lehne popelem. Záleží ovšem na tom, jaká dřevostavba.

Se stoupající popularitou a kvalitou nejmodernějších dřevostaveb v nich stále více lidí bydlí a mají s nimi osobní zkušenosti. Poznávají, že moderní budova na bázi dřeva je odolná a bezpečná, i když se především pořád zdůrazňuje jako její přednost rychlá výstavba a ekologičnost. Právě moderní dřevostavby prokazují nečekanou stabilitu vůči ohni. Což člověka neznalého problematiky pořád ještě překvapuje.

Moderní dřevostavba opravdu rychle neshoří

Tedy pokud je správně navržena a postavena – a především pokud opravdu mluvíme o moderním domě na bázi dřeva a ne o stoleté chatě. To je třeba rozlišovat. Je jasné, že vyschlé a neošetřené palubky starého domku opravdu žáru dlouho neodolají. Moderní dřevěné konstrukce jsou ale sofistikovaně navrženy a jejich odolnost vůči ohni navíc zvyšují pokročilé materiály využívané k opláštění stěn. Zásadní je omezení přístupu kyslíku do stavebních prvků a doplnění protipožárními nátěry.

Dřevostavba

Jak dlouho vydrží v ohni dřevěné konstrukce

Už je to skoro 5 let, kdy se na semináři dřevostaveb ve Volyni konaly zásadní zkoušky odolnosti dřevěných konstrukcí. Jejich výsledky pak začaly pohled veřejnosti, ale i například pojišťoven, na bezpečnost dřevostaveb měnit.

Zkoušky se zaměřily zejména na konstrukce TBF, jejichž stavebními prvky jsou fošna a deskové výplňové materiály na bázi dřeva. Zjišťovalo se, jak se konstrukce budou chovat během požáru a jak dlouho mu vydrží vzdorovat. Pokusem bylo prokázáno, že dřevo odolávalo požáru až 69 minut, než se konstrukce narušila tím, že desky DHF prohořely. Desky OSB vydržely oheň dokonce 105 minut, až poté vnitřní plášť stěn z OSB prohořel. 

Dřevostavba

Zuhelnatělý povrch dřeva je důležitý

Když dřevo na povrchu ohoří, je to právě tento zuhelnatělý povrch, co oddaluje zhroucení konstrukce. Uhlíkatá vrstva chrání vnitřní části dřeva před dalším ohoříváním. Normy požadují požární odolnost masivních dřevěných konstrukcí půl hodiny, při požáru se tedy nesmí dřevěná konstrukce zhroutit po celých 30 minut.

Dřevostavba

Silnější masiv déle vydrží

Ochrana vnitřku dřeva samotným ohněm je dobře patrná na příkladu masivní dřevěné stěny srubu. Pokud ta má 35 cm tloušťku, vydrží dvě a půl hodiny a po tuto dobu by měla dům udržet. Ohořelá uhlíkatá vnější vrstva dřevěné konstrukce je poměrně silná a tak výrazně zpomaluje hoření a likvidaci dřeva ohněm do hloubky.

Jak bylo řečeno, dřevěné konstrukce vzdorují předpisově požáru jen v případě, že jsou správně navržené. A to spočívá v propočtu, jak mohutné musí být nosné dřevěné prvky, aby, když povrchově ohoří, udržely po požadovanou dobu střechu na místě, aby se nepropadla. Zajímavé je tady srovnání s konstrukcí ocelovou: ta při zátěži požárem vydrží kolem 15 minut, ale může to být i méně. Aby odolala déle, musí být speciálně chráněna.

Dřevostavba

Text: Alena Gembalová
Foto: Ondřej Pleštil, Labor 13, Vesper homes, Emeran 1791

Seriál o dřevostavbách:
Dřevostavby a jejich střechy
Čím sa liší také drevostavby
Dřevostavby včera a dnes

Komentáře