skolka 13b 1200
Galerie(21)

V Pacově mají děti školku snů

Na rozlehlém pozemku severně od centra pětitisícové obce Pacov nedaleko Pelhřimova byl v roce 2018 dokončen nadčasový moderní areál Mateřské školy Za Branou.

Zařízení pro 120 dětí vyrostlo na místě původní školky, jež dávno překročila svou stavební i technickou hranici životnosti. Nová mateřská škola splňuje parametry kladené na soudobé stavby tohoto typu pro výchovu předškolních dětí. A je prostě dokonalá.

skolka 22 1200
skolka 5 retus 1200
skolka 5 1200
skolka 20 1200
skolka 9 1200
skolka 8 1200
pacov 18 16 1200
skolka 15 1200

Původní mateřská škola, dřevostavba pavilonového typu postavená v sedmdesátých letech, byla v havarijním stavu a neefektivní a velmi energeticky náročné vytápění akumulačními kamny prodražovalo provoz. Město se proto rozhodlo pro demolici celého komplexu a stavbu zcela nové, moderní mateřské školy, rozšířené o dopravní hřiště. Zrekonstruován byl také stávající bazén či lépe dětské brouzdaliště.

Bez bariér a v propojení

Architekti z pražského architektonického studia Vyšehrad atelier navrhli nadčasový projekt, který však v základním konceptu odkazuje i na původní komplex. Hlavní koncept návrhu tvoří dva typy pavilonů s odlišným vnitřním uspořádáním.

„Zachovali jsme pavilonovou strukturu,“ popisují autoři návrhu. „Dva typy pavilonů – dřevěné kvádry, jsou vůči sobě pootočeny o 90° – vytvářejí tak mezi sebou zajímavé polouzavřené prostory pro pobyt dětí. V severní části umístěná hmota hlavní budovy velkorysou konzolou definuje hlavní vstup, následně vbíhá mezi pavilony a vytváří společný komunikační prostor.“ Ve druhém nadzemním podlaží tohoto objektu jsou učebny.

skolka 5 retus 1200
Barvy lodžií odlišují jednotlivá oddělení školky. | Zdroj: Filip Šlapal

Nový komplex definuje pět menších přízemních objektů a hlavní dvoupatrová budova a jejich rozmístění v prostorné zahradě. V menších pavilonech jsou jednotlivá oddělení, ke každému přiléhá velká dřevěná terasa, která tvoří praktický a přirozený přechod mezi interiérem a zahradou. Celý areál propojují zpevněné plochy, které jsou zároveň základní komunikační linií areálu i páteřní sítí pro zajištění obslužnosti jednotlivých budov.

Pravidelné linie a barevnost

Základním architektonickým prvkem jsou pravidelné geometrické linie – jednoduché kvádry či čtyřúhelníky. Jednotlivé pavilony jsou charakterizovány velkoplošným prosklením a prostornými lodžiemi, jejichž hluboké zaříznutí do hmoty objektů má i svou praktickou roli – stínění vnitřního prostoru a teplené zisky v době, kdy je slunce nízko nad obzorem.

Barvy lodžií odlišují jednotlivá oddělení. „Ve stejném duchu kontrastu plných ploch a velkorysých otvorů je pojednána i hlavní budova,“ upozorňují architekti z Vyšehrad atelieru. „Pavilony jsou obloženy modřínovými palubkami, lodžie jsou akcentovány obložením výrazně barevnými deskami. Hmota zázemí je pojednána v neutrální šedé omítce.“

Hodnocení poroty České ceny za architekturu:
„Školka je velmi dobře navržená budova s jednoduchým půdorysem, kde jsou všechny funkce přirozeně propojeny jak mezi sebou, tak s exteriérem… Budovu lze bezesporu považovat za příklad dobré architektury. Děti, které zde vyrostou, si budou pamatovat školku i zahradu jako krásné a bezpečné místo. Budou pyšné na to, že strávily tolik času v tomto nádherném prostředí.“
skolka 1 1200
Ke každému oddělení školky přiléhá prostorná dřevěná terasa, dřevem obložená je i okrajová část zrekonstruovaného bazénu. | Zdroj: Filip Šlapal

Náročnost realizace trvající sedm let byla odměněna vznikem moderního areálu s velmi příjemnou atmosférou. Nový komplex kultivovaně odkazuje uspořádáním, tvarem objektů, plochými střechami i použitím dřeva na původní areál, celkové pojetí a vše ostatní jsou však již licencí autorů návrhu. A ačkoli je jasné, že projekt nemá ambice být dominantou lokality, svou zdánlivou nenápadností, vzájemnou provázaností objektů a kompaktností se jí prostě stal.

Dokladem kvality stavby je také nominace mateřské školy na Českou cenu za architekturu za rok 2020.

MŠ Za Branou, Pacov

Návrh: VYŠEHRAD atelier, www.vysehrad-atelier.cz
Autoři: Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Tomáš Maceška
Spolupracovníci: Ing. arch. Tereza Mandíková, Ing. arch. Kristina Sudreová
Umístění: Pacov, Kraj Vysočina
Zahájení projektu: 11/2011
Dokončení: 2018
Rozpočet: 80 mil. Kč – 50 mil. Kč z fondů EU, 30 mil Kč z rozpočtu obce

Daniela Bartošová