revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské -Vizualizace vstup
Galerie(15)

Smart učiliště místo staré budovy

Unikátní projekt revitalizace školní budovy vzniká v pražských Hrdlořezích. Brutalistická budova ze 70. let na Českobrodské ulici se do května 2021 promění v první pražskou nízkoenergetickou školu, která v sobě spojí celou řadu inovativních úsporných řešení.

Budova Centra odborné přípravy technickohospodářské dlouhodobě nesplňovala standardy běžné pro školská zařízení, Magistrát hlavního města Prahy se proto rozhodl pro její revitalizaci. Nejedná se ale o běžnou opravu – díky financování z evropského Operačního programu Praha – pól růstu byly původní konzervativní plány přehodnoceny a na místě má vzniknout škola s nulovou energetickou bilancí.

Na komplexním řešení rekonstruované budovy se podíleli odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, projektanti ze společnosti ECOTEN, která se na energeticky šetrné budovy specializuje, i specialisté společnosti SUBTERRA, která je zhotovitelem stavby.

revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské - Vizualizace atrium
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské -Vizualizace vstup
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské - Vizualizace interier
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské
revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské

Výsledkem této spolupráce je inteligentní budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem kvality SBToolCZ, metodiky, posuzující udržitelnost budov od roku 2010. „Historicky první Zlatý certifikát kvality SBToolCZ je ocenění mimořádné práce při přípravě projektu revitalizace, kdy byla oceněna zejména jeho komplexnost. Většina dotačních programů se zaměřuje na environmentální a ekonomicko-organizační aspekty, revitalizace COPTH však nezapomíná ani na aspekt sociálně-kulturní. V tom spočívá jedinečnost celého projektu, na který jsme velmi pyšní,“ vysvětluje Ing. Jiří Tencar, Ph.D., generální ředitel společnosti ECOTEN.

Stavba bude po dokončení zařazena do kategorie A – mimořádně úsporné budovy. Dopomůže k tomu například způsob využití solární energie, tedy fotovoltaické systémy v kombinaci se systémy bateriovými, které zabezpečí dodávku elektrické energie v době, kdy nebude docházet k aktivní výrobě energie. Počítá se také s rekuperačním systémem vzduchotechniky nebo se systémem chlazení a vytápění objektu pomocí stropních konvektorů.

Zajímavostí bude též prediktivní řízení celého energetického systému. Po celé budově budou rozmístěny detektory intenzity osvětlení nebo i detektory přítomnosti. Data z těchto senzorů budou přenášena do systému, který optimálně nastaví podmínky provozu dle daného rozvrhu nebo aktuálního využívání budovy měřením koncentrace VOC a CO2.

revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské

Ohledně spotřebičů bude zaveden automatický systém s měřením spotřeb energií a vody, který půjde ovládat i dálkově. Samozřejmostí bude kvalitní a zároveň úsporné LED osvětlení, přičemž bude díky efektivnímu vnitřnímu uspořádání budovy zároveň maximálně využito přírodního světla.

Za zmínku stojí též kvalitní zateplení obálky budovy, unikátní dřevěný plášť ENVILOP, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu, popínavá zeleň, která bude sloužit také jako prvek stínění, nebo zatravněná střecha.

Další převratná řešení provozu školy s ohledem na životní prostředí se týkají způsobu využití vody. Tzv. šedá voda, tedy odpadní voda ze sprch, bude kumulována a následně zužitkována pro splachování WC. K údržbě zeleně v areálu školy bude využívána voda dešťová.

revitalizace Centra odborné přípravy technickohospodářské - Vizualizace atrium
Vizualizace – Átrium |

Škola bude mj. vybavena moderními poplachovými a tísňovými systémy, vstupy do budovy i vjezdy do areálu budou řešeny přes elektronický systém a vnitřek zabezpečí videosystém. Chráněn bude i datový systém a dojde též k zavedení kartového systému, tedy student bude muset být přihlášen, aby mohl komunikovat se systémy školy.

Moderně vybavené dílny a laboratoře poskytnou studentům optimální podmínky pro vzdělání, přičemž celá škola a její technologická řešení budou jednou velkou dílnou a zdrojem informací, kde studenti v praxi poznají, co a jak funguje. Jelikož je aktuálním tématem také ekologická doprava, v areálu školy budou instalovány stojany na kola, a to včetně dobíjecích stanic pro elektrokola a jeden elektromobil.

„Hlavní město Praha podporuje celou řadu projektů v oblasti školství. Věříme, že revitalizace COPTH a podobné projekty v budoucnu pomůžou dostat učňovské a střední odborné školství do popředí zájmu studentů i jejich rodičů,“ komentuje revitalizaci školy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání.

Text: Red
Foto: ECOTEN