Přes byrokratické a dotační překážky. Svazková škola na Říčansku se připravuje šestým rokem

Partneři sekce:

Na počátku byla mimořádná mezinárodní architektonická soutěž, které se zúčastnilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Výsledky byly oznámeny v dubnu 2018. Ani po více jak 5 letech se však nekoplo do země. Nyní dobrovolnému svazku obcí LOŠBATES na Říčansku svitla naděje. Konečně se podařilo získat stavební povolení pro novou svazkovou základní školu v Louňovicích určenou 540 žákům.

Nová svazková základní škola LOŠBATES  by měla vyřešit palčivý problém, kdy místní děti musejí za školní docházkou dojíždět až do vzdálené Stříbrné Skalice. Čtyři členské obce svazku přitom připravují projekt nové školy již šest let.

Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES

„Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby, tedy na stavební firmu, která školu postaví. Když se všechno povede, škola by měla otevřít své brány 1. září 2025. Získání stavebního povolení je pro nás klíčové, čekali jsme na něj více než rok. Celkově máme za sebou už opravdu martyrium, a to ještě nejsme v cílové pásce,“ řekl starosta Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES Josef Řehák.

Získané finance nestačí

Stavební povolení vydal Stavební úřad v Říčanech v červenci a na konci srpna nabyl dokument právní moci.
Svazek obcí má zažádáno o dotaci ministerstva školství v rámci takzvaného Prstence II, a to v celkové maximální výši 504 milionů Kč. To ale na celou stavbu určitě stačit nebude. Dalšími zdroji financování mají být dotace ze Státního fondu životního prostředí na pasivní budovy, dotace ze Středočeského kraje a také vlastní zdroje obcí a úvěr.

Obdobně postupuje se zajištěním financování i většina dalších svazků budujících školu. Ukázalo to nedávné dotazníkové šetření provedené svazkem LOŠBATES mezi 20 takovými obcemi či svazky. Z něj také vyplynulo, že postavit školu dnes stojí miliardu korun a na kýžený výsledek se čeká až 9 let.

Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES | Zdroj: Pelletier de Fontenay

Dlouhá pouť čtyřčlenného svazku složeného z Louňovic, Štíhlic, Tehovce a Svojetic, začala, když jim sousední Mukařov zrušil školský obvod. Následovalo založení svazku, architektonická soutěž a zdlouhavé mnohaleté kolečko po institucích a úřadech vedoucí k získání 45 razítek.

Jeden z mnoha zádrhelů nastal například tehdy, když LOŠBATES musel kvůli událostem na Ukrajině předělat velmi rychle celý projekt z plynového vytápění na tepelné čerpadlo a fotovoltaiku, jinak by neobdržel jednu z klíčových dotací.

Soutěžící z celého světa

Předmětem soutěže, vyhlášené v prosinci 2017, bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

O nejlepší návrh nové základní školy mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa. Za těmito čísly se skrývá nejméně 450 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších profesionálů, kteří dohromady na tomto úkolu strávili 145 000 hodin práce.

Svazková škola LOŠBATES
Svazková škola LOŠBATES | Zdroj: Pelletier de Fontenay

První cenu získali architekti Hubert Pelletier, Yves de Fontenay, Valerio Sartori z kanadské architektonické kanceláře Pelletier de Fontenay. Návrh koncipovali jako otevřený klášter, kloubový multifunkční prstenec spojující čtyři oddělené klastry do koherentní podoby kolem malého lesíku. „Lesní klášter“ je vizuálně i funkčně flexibilní. Slouží jako vstup, jako chodba, jako krytá venkovní plocha, jako prostor pro shromažďování, jako neformální třída a mnohem více. Na rozdíl od tradičního kláštera je otevřený a propustný.

Podle poroty autoři nejvyšší měrou vyhověli požadavkům zadání a naplnili očekávání zadavatele. Architektonický výraz je podle porotců přiměřený nové instituci, která tvoří společné zázemí pro 4 obce. Porota ocenila symboliku 4 objektů propojených ambitem kolem společného dvora, díky kterému urbanistické členění celkového objemu stavby na menší hmoty a celky vyznívá příznivě.

red