O podobě základní školy na Tišnovsku rozhodla soutěž. Vítězný návrh chce být dobrým sousedem

Partneři sekce:

Plánovaná svazková škola v obci Předklášteří má sloužit celkem 540 žákům z dané obce a z dalších šestnácti svazkových obcí na Tišnovsku. Do vyhlášené architektonické soutěže se přihlásilo celkem 36 ateliérů, včetně zahraničních. Na konci prosince loňského roku byly oznámeny výsledky, zvítězil návrh studia Pelčák a partner architekti.

Současná velikost obce činí z Předklášteří na Tišnovsku potenciálně jednoho z největších uživatelů budoucí svazkové školy. V roce 2022 zde začne výstavba technické infrastruktury pro 37 rodinných domů a nové ulice z Palackého pro 9 rodinných domů.

Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří

Pravděpodobná je také rekultivace areálu papírny s významnou bytovou výstavbou. Rozvojové plány tak podíl obce ještě zvýší. Na realizaci objektu školy plánuje Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko využít dotaci MŠMT. Pokud svazek uspěje s žádostí o dotaci, stavba školy by mohla začít už v roce 2024. Hotovo by pak mohlo být v roce 2027.

Z ne-místa učinit místo

Vítězný návrh od Pelčák a partner architekti byl především o nalezení pozice školy a uspořádání areálu, což mělo být klíčem k řešení úkolu, jehož základní otázkou bylo, jak z ne-místa učinit místo. „Škola nechává stranou rušivou státní silnici, redukční stanici plynu a sklady instalatérské firmy i neodhadnutelné budoucí uspořádání sídliště rodinných domů a obrací se čelem do volné krajiny,“ vysvětlují autoři návrhu ve složení Richard Čech, Jakub Hanžl, Petr Pelčák, Jan Sochor, Richard Sukač, Vítězslav Malina (PBŘ), Petr Soldán (doprava) a Eva Wagnerová (krajina).

Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří | Zdroj: Atelier Brunecký

Díky tomu škola získává možnost si vytvořit dostatečně velké a vstřícné veřejné prostranství před sebou a rozlehlou zahradu a sportovní areál za sebou, a nebude tak závislá na budoucí výstavbě.

„Je bezpečně dosažitelná pěšími ze všech směrů a módů dopravy. Orientací zástavby i uspořádáním ploch shodnými s okolím se včleňuje do obce jako dobrý soused. Přitom je zároveň přátelským dětským světem i institucí utvářející společnost. Je školou soudobé, otevřené pedagogiky,“ nastiňují své pojetí architekti.

Tradiční třídy či učebny rozšiřují či doplňují plochy pro týmovou práci, jinou než frontální výuku, místa pro sdružování. Je také navržena jako stavba udržitelná, s minimálními provozními náklady a maximální možností získání dotací.

Základní škola Venkov, Předklášteří
Základní škola Venkov, Předklášteří | Zdroj: Atelier Brunecký

Porota ocenila i další návrhy. Na druhém místě se umístili Atelier bod architekti, kteří pojali stavbu jako nízké „domy“ se sedlovou střechou, na třetím místě BY architects, kteří podobu školy složily ze tří elementů volně procházejících krajinou. Odměnu získaly rovněž návrhy od ARCHITEKT Ondřej Tuček a re:architekti studio.

V obci Předklášteří dnes funguje základní škola pro I. stupeň s maximální kapacitou 180 dětí. V roce 2017 byla vybudována nová tělocvična s venkovním areálem hřišť. Rekonstrukce celého sportovního areálu je v pětiletém investičním plánu obce.

Zadavatel předpokládá propojení s nově navrhovanou základní školou. Pro vybudování venkovních sportovišť je vymezena v územním plánu obce plocha Z14. Zadavatel předpokládá synergii všech stávajících a nově budovaných vzdělávacích i volno časových areálů, stejně jako kapacit ploch pro dopravu v klidu. Území má potenciál se stát společenským a volno časovým centrem obce.

red