Škola jako otevřená náruč a nové centrum obce

Partneři sekce:

Obce Chýně a Hostivice se spojily s cílem vybudovat novou základní školu pro přibývající obyvatele obou obcí. Pomocí architektonické soutěže vybraly návrh ateliéru ov architekti, který z budovy a přilehlého veřejného prostoru vytváří nové lokální centrum.

Autoři z ateliéru ov architekti navrhují školu se dvěma dvory, které připomínají otevřenou náruč. Vstupní dvůr natočený k obci je veřejně přístupný a nabízí místo pro setkání. Druhý dvůr je otevřený ke školnímu pozemku a vytváří chráněné místo určené dětem pro aktivní odpočinek nebo místo pro společenské akce.

Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně - Hostivice

Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy – ranní, výukový a odpolední, zájmový, kdy je přístupná část budovy. Učebny obklopují společný prostor s třemi atrii, okolo kterých je navržen svět alternativních výukových prostorů. Budova naplňuje standard s téměř nulovou spotřebou energie.

Svažitý pozemek s podlouhlým rozměrem se nachází nedaleko centra Chýně a v jeho okolí se předpokládá významný rozvoj rezidenční výstavby. Z východní strany je lemován dlouhým soukromým pozemkem, který je s ohledem na svou šířku obtížně zastavitelný.

Jednoho dne by tento pozemek obec mohla vykoupit a přeměnit na park, který by navazoval na pahorek s rozhledem – revitalizované místo Chrášťanské skládky. Nová škola může stát delší dobu osamocená na poli, na okraji sídla a po čase se stane součástí zastavěné struktury obce – návrh zvládne obě polohy a nabídne srozumitelný veřejný prostor.

Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně – Hostivice |

Pro školu i komunitu

Dvěma navrženým dvorům – veřejnému a soukromému – odpovídají dvě základní hmoty domu. Severní část s učebnami a hlavním pobytovým prostorem, jižní část pro sport, aulu a s potřebným zázemím. Budova má tři podlaží, a její výškové rozvržení využívá sklonu pozemku.

Na terén je možné vstoupit nejen z přízemí, ale i z prvního patra, na které navazuje sportovní areál. Ve třetím podlaží jsou navrženy venkovní učebny – každé podlaží má přímý přístup do venkovního prostředí. Střecha obsahuje pobytovou plochu se zahrádkami pro pěstitelské práce.

Školu lze provozně rozdělit na dva základní režimy. Dopolední výukový režim využívá plnou kapacitu budovy a ta je celkově přístupná. Odpolední zájmový režim, kdy je pro veřejnost přístupná pouze část budovy s kroužky, knihovnou, sportem a případnou kulturou v aule.

Sportovní areál obsahuje několik hřišť. Atletický ovál s integrovaným fotbalovým hřištěm, po své východní straně se zázemím, atletickým tunelem a prostorem pro občerstvení. Druhé hřiště je mezi školou a oválem a obsahuje tréninkové oplocené hřiště. Hřiště může být využíváno i o přestávkách.

Svazková škola Chýně - Hostivice
Svazková škola Chýně – Hostivice | Zdroj: Dousek-Záborský

Prostory pro setkávání

Vstupní dvůr je prostorem pro školáky, pro návštěvníky zájmových programů i pro veřejnost. V prostoru dvora jsou navržena „válecí“ podia pro teenagery, sportovní povrchy pro malé školáky, několik stromů a houpačky, možná pro všechny. Druhý dvůr obsahuje jídelní stoly, které rozšiřují kapacitu jídelny. Dále nabízí prostor pro hru o velké přestávce i volných chvílích mezi odpoledními aktivitami.

Jsou zde umístěny prolézačky, měkké povrchy pro poskakování a běh, basketbalový koš a prolézací bradla. Do vnitřního dvora je možné vstoupit ze školní haly, z jídelny i ze cvičné kuchyňky. Střešní markýza u fasády a hnízda s několika vzrostlými stromy brání vzniku efektu „tepelného ostrova“.

Zpracována již byla projektová dokumentace a škola získala stavební povolení pro realizaci stavby. Předpokládané investiční náklady jsou 500 milionů Kč bez DPH.

SVAZKOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ – HOSTIVICE

ARCHITEKT: OV architekti
AUTOŘI: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík
SPOLUPRÁCE: Barbora Juríčková, Jan Hájek, Romana Bedrunková, Michaela Křižáková, Jakub Masný
INVESTOR: Svazek obcí Chýně – Hostivice
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ: 2021

Článek vyšel v časopisu ASB 3/2023.