Rozšíření hvězdárny v Jičíně

Souhvězdí na fasádě pouští přes den do interiéru světlo večer láká kolemjdoucí dovnitř

Jičín je městem astronomů. Ti se kromě pozorování nebeských těles a popularizace astronomické vědy zasloužili také o zbudování místní hvězdárny. Nedávného rozšíření jičínské observatoře se chopila architektka Michaela Chvojková.

Na mapách z doby rakouskouherské je oblast v západní části města označená jako „Na prachárně“. Budova zde stojící totiž původně sloužila jako muniční skladiště. V 60. letech minulého století pak byla pod dohledem architekta Jiřího Trejbala přestavěna na hvězdárnu.

Nová přístavba víceúčelového objektu nyní slouží veřejnosti k poznávání v oblasti astronomie a přírodních věd. Novostavba obsahuje přednáškovou místnost a potřebné zázemí. V dopoledních hodinách se tu konají přednášky pro školy, odpoledne vzdělávací kroužky, večer probíhá pozorování oblohy.

Krček je nižší než přístavba i stávající budova čímž vyrovnává jejich různé výškové úrovně
Krček je nižší než přístavba i stávající budova čímž vyrovnává jejich různé výškové úrovně |

Stylizovaná obloha

Přístavba je obdélníkového půdorysu, má plochou pochozí střechu, která slouží jako vyhlídková terasa. Se stávající budovou ji propojuje prosklený krček, který slouží také jako hlavní vstup do hvězdárny. Krček je nižší než přístavba i stávající budova a vyrovnává tak jejich různé výškové úrovně.

Fasáda je z jihu a severu pojatá jako hvězdná obloha. Mezi pohledové tvarovky navrhla architektka luxfery stylizující souhvězdí, která najdeme na severní a jižní noční obloze.

Interiér je pojednán jako propojení vnějšího a vnitřního vzhledu budovy
Interiér je pojednán jako propojení vnějšího a vnitřního vzhledu budovy |

Variabilní prostor

Uprostřed západní fasády je umístěno okno nabízející výhled do krajiny. To je možné v průběhu přednášek zatemnit promítacím plátnem. Interiér přístavby je pojednán jako propojení vnějšího a vnitřního vzhledu budovy.

Souhvězdí na fasádě pouští přes den během přednášek do interiéru světlo, večer naopak souhvězdí na vnější fasádě lákají kolemjdoucí dovnitř. V interiéru je navržený dřevěný podhled a podlaha. Ostatní vybavení je „pohyblivé“, záleží na momentálním využití sálu – od přednášek po různorodé kroužky či výstavy.

Vybavení pro účely vzdělávacích kroužků
Vybavení pro účely vzdělávacích kroužků |
Víceúčelový objekt u hvězdárny
Místo: Jičín
Architekt: Michaela Chvojková
Spolupráce: Martina Bílková, Roman Jandera
Investor: město Jičín
Projektant: Michaela Chvojková
Projekt: 2012
Realizace: 2015
Text: Tereza Janišová
Foto: Jiří Ernest, archiv Jičínské Hvězdárny

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2018.

RubrikyObčanské stavby