Urabanity Campus Tachov

Tachovský areál získal prestižní certifikaci. Ve své kategorii jako první na světě

Příměstský průmyslový areál Urbanity Campus Tachov získal prestižní mezinárodní certifikaci BREEAM Communities. Tento typ komplexní certifikace hodnotí udržitelnost a kvalitu života ve významnějších urbanistických celcích a jejich přínos lokálním komunitám.

Splněním náročných kritérií si areál nemovitostní skupiny Urbanity připsal na konto hned dvě prvenství: stal se vůbec první městskou čtvrtí s tímto oceněním v České republice a také úplně prvním takto certifikovaným projektem s převažujícím výrobním zaměřením na světě.

Urbanity Campus Tachov má po dvou letech intenzivních prací úspěšně za sebou interim certifikaci BREEAM Communities. Touto certifikací minimálně na úrovni „Excellent“ bude finálně oceněn nejen projekt jako celek, ale i jeho mimořádně úsporné budovy. Manuál pro hodnocení BREEAM Communities je rozdělený do tří částí – od řešení principů udržitelného rozvoje na úrovni celé lokality přes urbanismus samotného projektu až po detailní návrh popisující např. hospodaření s energiemi, terénní úpravy, dopravní řešení apod.

Mimořádné prvenství

„Naší vizí je rozvoj a transformace brownfieldů s tradiční průmyslovou výrobou v moderní kampusy s příjemným a atraktivním pracovním prostředím na špičkové úrovni. Zároveň hodláme aplikovat funkční ekologická řešení – včetně zacílení na obnovitelné zdroje, udržitelné technologie a modrozelenou infrastrukturu v souladu s naší ESG strategií. Takto chceme certifikovat i další připravované projekty,“ dodává Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity.

Urabanity Campus Tachov
Urabanity Campus Tachov | Zdroj: Urbanity

„Díky tomu, že se týmu Urbanity podařilo certifikaci BREEAM Communities získat, se Urbanity Campus Tachov stal vůbec prvním průmyslovým areálem s tímto oceněním v České republice a zároveň i dosud jediným certifikovaným průmyslovým kampusem s převažující výrobní funkcí na světě,“ zdůraznila Vendula Běťáková z konzultantské společnosti Grinity, která pro skupinu Urbanity certifikaci zajišťuje.

Výrobní haly i lesopark

Urbanity Campus Tachov se nachází v příměstské lokalitě města Tachov. Jde o rozsáhlý areál o rozloze zhruba 22 ha, kde jsou situovány výrobní haly s administrativním zázemím a centrální budova s veškerou občanskou vybaveností pro zaměstnance i komunitu. Součástí areálu je i lesopark a dalších více než 60 000 m2 určených pro budoucí výstavbu.

Aktuálně byla dokončena stavba výrobní haly pro francouzskou společnost Eurostyle Systems, která se věnuje robotizované výrobě plastových výlisků a synergicky doplňuje aktivity firem, které již v kampusu působí. Tachov je přitom historicky centrem plastikářského průmyslu – už v roce 1967 zde zahájil provoz významný český podnik Plastimat.

Certifikace BREEAM Communities pro udržitelné části měst a veřejné prostory je primárně určená k posouzení větších územních celků, v jejichž rámci se nachází více různorodých objektů. Získání certifikace stvrzuje, že projekt vytváří zdravý a udržitelný ekosystém s jednoznačně prospěšným vlivem na komunitu i okolí. Pozitivně a ohleduplně přispívá k urbanistickému, ekonomickému a společenskému rozvoji celé lokality a rozšiřuje zdejší občanskou vybavenost a dopravní i technickou infrastrukturu. Pro zajištění svých potřeb využívá zelenou energii i lokální zdroje a zároveň místním komunitám i obcím nabízí příležitosti ovlivňovat klíčová rozhodnutí o jejich rozvoji.
Urabanity Campus Tachov
Urabanity Campus Tachov | Zdroj: Urbanity

„V našich kampusech chceme poskytovat nadstandardní občanskou i technickou vybavenost nejen klientům a jejich zaměstnancům, ale i místním komunitám, kterých jsme součástí. Kampusy kladou zvýšený důraz na design a architekturu a jsou vždy snadno dostupné hromadnou dopravou, na kole i pro pěší,“ uzavírá Ondřej Šetka, ředitel projektu Urbanity Campus Tachov.

red