Projekt INNO-SPACE U20 – alternativní pracovní prostor

Projekt INNO SPACE U20 09

Firemní kultura vyjadřuje mínění či přesvědčení většiny zaměstnanců o tom, co je či není správné a jaké přístupy a chování jsou vhodné nebo nepřijatelné. Jestliže se s firemní kulturou zaměstnanci ztotožňují, roste pracovní výkonnost a úspěšnost. Roli zde hraje mnoho faktorů, kromě jiných i prostředí, v němž se zaměstnanci pohybují. Na ně vsadili v projektu INNO–SPACE ve společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

V kultivovaném, moderním a do jisté míry také inovativním prostředí jsou vstřícné chování a vyšší zájem o pracovní problematiku přirozené. V oddělení Řízení kvality společnosti ŠKODA AUTO Mladá Boleslav vznikl projekt INNO–SPACE U20, který spojuje kreativitu, intuici a high technologie.

Do inovačních procesů, jež jsou pro firmy tohoto typu základní hodnotou, vnáší hravost, flexibilitu a efektivnost a podporuje uvolnění konvenčních pravidel hry ve firmě. Patronem konceptu inovačních prostor je Roman Mogalle-Kiebler (vedoucí oddělení Techniky produktu) a celý projekt vznikl za podpory Franka Schreiera (vedoucí oddělení Řízení kvality).

V hlavní roli design a technologie

Prostor INNO–SPACE U20 neopomíjí tradiční firemní hodnoty, ale díky své flexibilitě a high-tech vybavenosti je umožňuje sdílet nevšedním způsobem. Nad ostatním firemním prostředím vyniká alternativností a začleněním komunikačních technologií – je vybaven chytrými audiovizuálními technologiemi a vyspělou technickou infrastrukturou, ale s maximální jednoduchostí a intuitivností pro snadné použití uživatelem.

„Koncepce inovačních prostor oblasti G v budově U20 v Mladé Boleslavi je založena na malých pracovních koutcích a variabilním prostředí vybaveným chytrými technologiemi. Začali jsme se standardní zasedací místností, kde jsme vytvořili dva prostory, a to zasedací místnost INNO-SPOT a CREATIVE-ZONE, kam mají naši zaměstnanci volný přístup a mohou ji využít kdykoliv během dne. Zároveň přenášíme nové technologie do jejich myslí zábavnou interaktivní formou, protože zábava vytváří motivaci,“ shrnuje Zuzana Machů, projektový manažer pro inovační projekty, Řízení kvality, Škoda Auto Mladá Boleslav.

Zmíněné menší pracovní koutky kompenzují přetlak běžné komunikace v kancelářích a poslouží také při užším probírání problematiky v menším okruhu osob. V neposlední řadě je zde také prostor pro relaxaci zaměstnanců.

Projekt INNO SPACE U20 02

Inspirace automobilem

Do návrhu prostor a jejich vybavení se otiskla koncepce využívaná v automobilech – spojení high–tech s intuitivním ovládáním. 4K televize, 4K laserový projektor, interaktivní dotyková stěna, BOSE ozvučení místností, světelná atmosféra…, vše maximálně adaptabilní k momentální individuální potřebě. Zaujme také designová koncepce, jež vychází ze současné linie tvarů a provedení světel elektromobilů ŠKODA AUTO.

Projekt INNO SPACE U20 06

Materiály
Barrisol / interaktivní světelné panely
Ecophon / atypické akustické podhledy
Smart glass / LIKO-s / stmívatelné dveřní výplně
Potahové látky / LD Seating, Wiesner Hager

Produkty
sklo-magnetické tabule / AVETECH / obklady stěn
sedací kostky Pixie / Wiesner Hager
modulární stoly Holub / ALUPRESS DESIGN
interaktivní dotyková stěna / INITI
světelné kostky / Epstein-Design

Od partnerů ASB

Nepřehlédněte: Kancelárie ako garáže pre luxusné autá

Profil studia:
Studio VONT bylo založeno za účelem spojení uměleckých a architektonických ambicí Matěje Hájka a architektů Oldřicha Wachtla a Heleny Znamenané. Věříme, že sochařství a architektura jsou sesterské disciplíny a navrhujeme prostorová řešení jako průsečík obou. Pevným základem naší práce je vždy specifický koncept a v návaznosti na to vhodné řešení, které v sobě zrcadlí jedinečnost místa / klienta / času / prostředků a dalších podmínek jeho vzniku.

Základní údaje:
Návrh Studio VONT | architekt, www.vont.cz, email: info@vont.cz
DRAWetc. graphic artelier | koncept design
Autor Oldřich Wachtl | architekt – VONT
Spoluautor Petr Holub | designér
Adresa projektu Budova U20, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
Rok projektu 2018
Rok realizace 2019
Rozloha 59 m2 (INNOSPACE + CREATIVE ZONE)
Klient ŠKODA AUTO a.s.
Spolupracovali DRAWetc. graphic artelier, s.r.o. | koncept design, www.drawetc.com
Fotografie: BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Text: Daniela Bartošová