Udržitelný ultranízkoenergetický dům EKOM

Firma EKOM se zabývá vývojem, výrobou a prodejem ekologických kompresorů, když se tedy tato piešťanská firma rozhodla vybudovat novou administrativní budovu, musela se firemní filozofie o citlivosti vůči přírodě projevit i v architektonickém a stavebním pojetí nové budovy. Vznikl tak ultranízkoenergetický objekt připravený na využití obnovitelných zdrojů.

Pro každou společnost je důležitá prezentace navenek. Dlouhodobě ovlivňuje její tvář a celkovou pověst vůči okolí. Architekturu sídla společnosti si lidé často spojí s identitou firmy. Toho si byla společnost Ekom od počátku vědoma.

I proto velmi úzce spolupracovala s architekty po celou dobu procesu plánování, projektové přípravy a realizace. Zelená administrativní budova Ekom v Piešťanech vyrostla pod vedením architektů společnosti DELTA. Při osobní prohlídce je cítit komplexnost celé architektonické myšlenky.

Administrativní objekt a parkovací dům Ekom
Administrativní objekt a parkovací dům Ekom 02
Vily využívají svažitého terénu.
Vily využívají svažitého terénu
Administrativní objekt a parkovací dům Ekom 03
Půdorys 2. a 3. NP
Půdorys 1. NP
Axonometrie.

Se zapojením všech smyslů

Od urbanismu přes architekturu až po detaily v interiéru. Architekt a investor našli shodu i v další oblasti – v ekologickém standardu stavby, který zrcadlí hodnoty a priority společnosti. Výsledkem je architektura, jež je skutečně reprezentativní, a přesto funkční do sebemenšího detailu.

Striktně vychází z provozní a konstrukční logiky budovy. Industriální motiv ve velké míře vytváří pohledový beton. Transparentní fasáda nechává návštěvníka ve velké míře nahlédnout do interiéru administrativního objektu.

„Investor, společnost Ekom, která do celého světa vyváží ekologické kompresory, zejména pro čistou dentální a lékařskou techniku, spontánně souhlasil s ekologickou formou výstavby tohoto administrativního sídla,“ říká Ing. arch. Adam Cifra ze společnosti DELTA. S ohledem na životní prostředí jsou realizovány i čtyřpatrové garáže u této administrativní budovy.

Administrativní objekt a parkovací dům Ekom 03

Nestandardní dispozice

V trojpodlažní administrativní budově s téměř čtvercovým půdorysem je vložené v celé výšce otevřené atrium. Na administrativní část přímo navazuje čtyřpodlažní parkovací dům pro zaměstnance. Toto nestandardní řešení umožnilo uvolnit plochy v okolním terénu pro budoucí rozvoj firmy.

Parkovací dům je přímo napojený na jednotlivá podlaží administrativního objektu a tvoří zároveň krytý pěší přechod do budoucí montážní haly. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněny o oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory či školicí a prezentační prostory v přízemí objektu.

Dispoziční řešení umožnilo vytvořit otevřené a propojené pracovní prostředí. Nejen z hlediska prostorového uspořádání a provozu objektu, ale i z pohledu sociálního kontaktu uživatelů.

Kancelářské prostory jsou navrženy bez viditelných technických zařízení, jako jsou radiátory či rušivé instalace ve stropě. Použité materiály jsou zredukovány na neutrální bílé stěny, výrazný barevný koberec z recyklovatelného materiálu a přiznaný betonový strop.

Vily využívají svažitého terénu.
Vily využívají svažitého terénu. |

Šetrná budova

Navrhnout objekt jako ultranízkoenergetickou budovu se podařilo vhodnou orientací ke světovým stranám a použitím technologií, jako je aktivace betonového jádra objektu, stropní panely pro sálavé vytápění a chlazení, vzduchotechnika s rekuperací, využití akumulace přiznaných betonových konstrukcí, LED osvětlení či inteligentní exteriérový systém stínění.

Objekt má předpřípravu na využití obnovitelných zdrojů energie z podzemní vody systémem tepelných čerpadel.

Nepřehlédněte: Pasivní dům s kamennou fasádou vyrostl na místě totálních ruin

Okolo vnějších stěn je instalován systém kovových lan pro rostliny, které do budoucna vytvoří popínavou vegetaci, jež obepne fasádní stěny a zabrání nejúčinnějším možným způsobem přehřívání fasády a interiéru domu. Zajímavostí jsou též nabíjecí elektrostanice pro automobily v parkovacím domě.

Administrativní objekt a parkovací dům Ekom
Místo: Piešťany, Slovensko
Architekt: DELTA Projektconsult Slovakia, s. r. o.
Investor: EKOM, spol. s r. o.
Užitná plocha: 1713 m2
Projekt: 2016
Realizace: 2018
Text: red
Foto: DELTA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2019.