Dům v cihlové zahradě jako symbióza starého a nového

brick house in brick garden jan proksa boysplaynice 09 1200
Zdroj: BoysPlayNice

Tradiční rodinné domy na jihomoravském venkově měly neměnné členění. Směrem k ulici bydleli rodiče s dětmi, v zadní části vnořené do dvora byl příbytek prarodičů a v návaznosti na obytné zóny byla situována hospodářská stavení. Rekonstrukce jednoho tradičního domu přinesla nové řešení – oddělení starého domu od nové stavby. Ta respektuje původní architektonický styl, současně ale poskytuje moderní komfort bydlení bez kompromisů.

Autorem tohoto projektu je architekt Jan Proksa. Při návrhu stavby vycházel nejen z venkovské tradiční architektury, ale i ze znalosti stylu života dříve a dnes. Vzhled, zástavbu a urbanistickou strukturu na venkově určoval v minulosti charakter obživy obyvatelstva, v největší míře to bylo zemědělství.

Tradiční venkovské stavby proto měly jasně dané dispozice, které určovaly efektivní a zároveň praktické i ekonomické využívání stavby. Domy byly řadové a stavěné ve tvaru písmene L – tímto uspořádáním získaly svůj dvůr, který nebyl pouhým organizačním a pracovním prostorem, ale poskytoval obyvatelům i soukromí.

Symbióza starého a nového

Nejhonosnější a nejkvalitnější byla vždy přední část domu, obrácená k veřejnému prostranství – do ulice či na náves. Fasáda zde byla čistě omítnuta a barevně natřena, směrem k zadnímu traktu stavby tato úhlednost a pečlivost z ekonomických důvodů ustupovala, omítka byla příliš nákladná.

„Zadní hospodářské budovy zůstávaly bez omítky,“ doplňuje Jan Proksa. „a takto vlastně bezděčně vznikala cihlová „architektura“ ve dvorech stavení, příjemná a dlouhodobá. Rozhodl jsem se proto tuto tradici respektovat a použít cihly pro novou budovu ve dvoře. Novostavba je dlouhá a úzká a slouží i jako přirozený plot k sousedům. Urbanistické řešení je tedy velmi podobné tomu původnímu, s jediným rozdílem: nový dům je oddělen od starého. Tím je docíleno čistého členění starého a nového.“

brick house in brick garden jan proksa boysplaynice 10 1200
Novostavba slouží i jako přirozený plot k sousedům | Zdroj: BoysPlayNice

Jak bylo dříve obvyklé, měl i tento původní dům půdorys ve tvaru písmene L. Přední, „frontová“ část domu byla ponechána a zrekonstruována, zadní, dříve hospodářská součást, byla zbourána a nahrazena samostatně stojící novostavbou ve dvoře.

Starý i nový dům jsou ve vzájemném kontrastu, dům a dvůr jsou však pojaty jako jeden celek. Obdélníkový půdorys novostavby je řešen jednoduše a funkčně. Dominuje jí místnost s kuchyní a velkým stolem, jež se velkorysým prosklením otevírá do zahrady. Ve vedlejší místnosti je ložnice s úzkou koupelnou. Cílem návrhu byl malý dům, který respektuje své okolí, je pohodlný a příjemný na žití – a to se také podařilo.

Od partnerů ASB

brick house in brick garden jan proksa boysplaynice 12 1200
Dominující místnost s kuchyní a velkým stolem se velkorysým prosklením otevírá do zahrady | Zdroj: BoysPlayNice
Slovo architekta: „Líbil se mi koncept, kdy se osvětlení v domě, tvořené podlouhlými světly zabetonovanými v desce stropu, bude opakovat i ve dvoře. Potřeboval jsem výrobek, který by odpovídal formátu cihel. Dalším problémem byl materiál – většina světel má kryt z hliníku, šedá barva by však v cihlách dvora „svítila”. Vyhovující světla jsem nenašel a nezbývalo než je navrhnout. Rozhodl jsem se pro plech z mědi, ohnutý do profilu L se vsazeným sklem. Spodní část je z nerezového korpusu se světlem LED, horní část se z něj dá snadno sundat kvůli servisu. Světla jsou také stmívatelná. Toto efektní osvětlení bylo doplněno třemi bodovými světly, která jsou upevněna na sousední bílou zídku, kde se časem potáhne vinná réva.“

„Novostavba malého domu se nachází na místě, kde žili mí prarodiče a kde se narodila má matka,“ doplňuje Jan Proksa. „Použitím ploché střechy byl minimalizován konečný objem stavby, což působí na nevelikém prostoru elegantně. Cihlová fasáda domu evokuje další zídku, která pak definuje tvar dvora a zrcadlí se v dlažbě.“

brick house in brick garden jan proksa boysplaynice 05 1200
Ovocné stromy spojují dvůr se sadem a zároveň vytvářejí klidný a přesto živý prostor | Zdroj: BoysPlayNice

Cihlové vertikální i horizontální plochy ve dvoře připomínají svou úpravností zahradu japonského stylu, ovocné stromy zlehka spojují dvůr se sadem a současně vtiskují prostoru meditativní charakter.

Stavba získala ocenění Finalista České ceny za architekturu 2017.

Základní údaje:
Název projektu: Dům v cihlové zahradě
Návrh: Studio Jan Proksa
Autor: Jan Proksa, hlavní architekt
Umístění projektu: Prušánky, Česká republika
Projekt: 2012
Rok dokončení: 2016
Zastavěná plocha: 73,5 m2
Užitná plocha: 55 m2
Obestavěný prostor: 260,2 m3
Spolupráce:
Statika: Ing. Daniel Lemák
Daniela Bartošová