Turínských 25 stupňů zeleně

Ekologický, energeticky úsporný, plný zeleně. Takový je dům, který zapustil své kořeny v Turíně. A spojení „zapustil kořeny“ se v tomto případě nezdá být pouhou metaforou – zeleně je v tomto domě tolik, že prostupuje všemi směry a stává se součástí jeho organismu.

Pětipatrový dům nabízí bydlení v 63 bytových jednotkách a jeho obyvatelé si mohou připadat jako v útrobách zeleného obra. Ocelová konstrukce z cortenu je skutečnou kostrou, zeleň jsou pak „svaly“, které objekt krášlí a vdechují mu život.

User–friendly aneb uživatelsky přítulný…

Dům opravdu žije, neustále se mění a pomáhá svému okolí znovu a znovu sledovat proměnu ročních období a tedy přirozený přírodní cyklus, který je městským lidem dnes již často vzdálen. Rostliny také vytvářejí v komplexu zdravé a svěží mikroklima, současně jej v době květu zkrášlují. Spíše než v rušném městě to tam vypadá jako u babičky na prázdninách…

Ocelová konstrukce z cortenu je skutečnou kostrou
Zeleň jsou pak „svaly“ které objekt krášlí a vdechují mu život
Komfort bydlení zvyšuje venkovní prostor širokých teras nepravidelných tvarů u každého z bytů
Dům opravdu žije neustále se mění a pomáhá svému okolí znovu a znovu sledovat proměnu ročních období
fasádní obklad šindelem z modřínového dřeva
K příjemnému vzhledu budovy přispívá i fasádní obklad šindelem z modřínového dřeva
Kovové větve stoupají přirozeně odspodu do vyšších podlaží
Kovové větve stoupají přirozeně odspodu

Komfort bydlení zvyšuje venkovní prostor širokých teras nepravidelných tvarů u každého z bytů. Zeleň je různorodá – stromy, rostliny ve velkých i menších kontejnerech, zahrada ve dvoře, zelené stěny a střešní zahrady.

Na ocelových nosnících, umístěných z vnější strany domu, je upevněna spousta truhlíků a květináčů, porůznu je v plášti domu v kontejnerech vysazeno 150 stromů a keřů, vysokých dva a půl až osm metrů. Kovové větve stoupají přirozeně odspodu do vyšších podlaží a na střechu, v kontrastu s nimi jsou dřevěná prkna teras a všude se proplétající rostliny, které vytváří neustále rostoucí fasádu.

K celkovému příjemnému a svěžímu vzhledu budovy přispívá i fasádní obklad šindelem z modřínového dřeva. Kdo kdy snil o bydlení v domě na stromě, pro toho by tahle bytovka mohla suplovat komfortní formu takového příbytku.

Pro zdravou duši i tělo

Zeleň poskytuje soukromí a uklidňuje mysl, její využití má však i praktický smysl – tlumí pronikání hluku z okolí, zachycuje prach a zajišťuje tak čistější vzduch v domě. Ne v neposlední řadě je důležitá také tepelněizolační funkce rostlin – v létě nepropouští plný sluneční žár, ale dům chladí.

Dům opravdu žije neustále se mění a pomáhá svému okolí znovu a znovu sledovat proměnu ročních období

K řízenému temperování budovy sluncem přispívají i masivní dřevěné podlahy teras – v létě jej částečně odstiňují, v zimě, kdy je slunce níže, ho propouští do interiéru.

Nepřehlédněte: Živé zelené stěny v interiéru

Obvodový bytový blok je souvislou zelenou fasádou sice jasně oddělen od vnějšího uličního prostředí – zeleň tvoří jakousi bariéru, ovšem přechod je jen velmi pozvolný, nenásilný. Plynulost proměny prostředí je zdůrazněna cílenou volbou a kombinací vhodných stavebních materiálů a rostlin.

fasádní obklad šindelem z modřínového dřeva

Ve vnitřní zahradě ve dvoře domu je vysazeno 50 vzrostlých stromů, které spolu s ostatní zelení spotřebovávají kysličník uhličitý a produkují kyslík.

O autorovi:
Luciano Pia patří k nestorům architektonického oboru v Itálii, architektuře se věnuje po desetiletí. V jeho hledáčku byly vždy ekologicky zajímavé projekty, fascinuje ho propojení přírody s architekturou. V případě 25 Verde dovedl své snahy o těsnou koexistenci stavby s rostlinami k dokonalosti. Ovšem lze předpokládat, že tyto hranice ještě znovu posune.
Technické údaje:
Podlahová plocha: 7.500 m2
Plocha terasy: 4.000 m2
Plocha zahrady ve dvoře: 1.500 m2
Plocha zelené střechy: 1.200 m2
Vodní plochy: 150 m2
Na domě je cca 1.080 tisíc kusů šindelů, stromů z cortenu je 80.
Foto: Beppe Giardino
Text: Daniela Bartošová