Praha panorama

Polyfunkční dům v Praze vzejde ze soutěže. Jako vůbec první v historii města

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje první architektonickou soutěž na zpracování návrhu polyfunkčního domu na pozemcích p. č. 69 a č. 70 mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5. V projektu se počítá s cca 50 městskými nájemními byty a s maloobchodními prostory umístěnými v přízemí.

Projekt je samostatnou investiční akcí schválenou jejím Investičním expertním výborem a Radou hl. m. Prahy. Kompletní dokumentace užší architektonické soutěže o návrh polyfunkčního domu v Praze 5 je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně.

Žádosti o účast v soutěži společně s portfoliem referenčních zakázek je možné podávat do 21. března 2022 do 12 hodin. Posouzení portfolií z pohledu celkové architektonické kvality je plně v kompetenci poroty, která je složená ze zástupců PDS, Magistrátu HMP, Městské části Praha 5 a dále nezávislých renomovaných architektů.

Předsedou poroty byl zvolen doc. Ing. arch. Boris Redčenkov. Pět vybraných týmů do konce června 2022 zpracuje soutěžní návrhy, které odborná porota zhodnotí a určí pořadí. PDS předpokládá, že výsledky architektonické soutěže budou oznámeny v srpnu 2022.

Byty, maloobchody, služby

„Projekt na rozhraní ulic V Botanice a Matoušova se nachází v exponované lokalitě Portheimka v širším centru Prahy. Jedná se o dostavbu rohové proluky městského bloku, která se nachází na hlavní smíchovské třídě a na významné křižovatce, a proto jsme se rozhodli vyhlásit architektonickou soutěž. V přízemí vzniknou prostory pro maloobchod a služby, v nadzemních podlažích městské nájemní byty určené především pro tzv. preferované profese, které zajišťují chod a služby města,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku PDS
Schematická mapka lokality Portheimka s umístěním pozemku PDS | Zdroj: PDS

Prominentní lokalita

Soutěžní návrhy budou hodnoceny z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost. Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

„Pro Hl. město Prahu a PDS jde o zásadní odvážný a důležitý krok v tvorbě projektu převážně městského nájemního bydlení v prominentní lokalitě. Vyhlášení architektonické soutěže je přirozeným krokem při investiční přípravě projektu. Všichni v PDS jsme napnutí, jak si soutěžící poradí s poměrně náročnou výzvou, která spočívá v integraci mnoha protichůdných potřeb a omezení,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel PDS.

Odbornou soutěžní porotu tvoří:

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty) Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS)
Ing. arch. Ondřej Rys Petr Zeman (zastupitel HMP)
Ing. arch. Richard Sidej doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP)
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5)
Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5)
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)
red