Jako ve Skandinávii. Bytový komplex v Brandýse nad Labem klade důraz na udržitelnost

Partneři sekce:

Stavba rezidenčního areálu Na Mariánské cestě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi od developerské společnosti DOMOPLAN se dostala do další fáze. Dělníci momentálně staví první etapu komplexu se 168 byty. Areál s parkovou úpravou a řadou možností, jak trávit volný čas, klade důraz na ekologické prvky a energeticky úsporná řešení. Společně s obnovitelnými zdroji energie pokryjí až 40 procent celkové spotřeby rezidence.

Velký důraz je u stavby rezidence Na Mariánské cestě kladený na využití moderních technologií, které přispívají k energetické soběstačnosti. „Investice do energeticky soběstačného bydlení jednoznačně dává z dlouhodobého hlediska smysl. Stavby z kvalitních materiálů, moderní technologie a chytrá energetická řešení považujeme za nezbytnou součást standardů moderního bydlení,“ uvádí Josef Molnár, hlavní manažer projektů společnosti DOMOPLAN.

Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě

Obyvatelé areálu budou mít řadu možností, jak aktivně trávit volný čas. K dispozici jim bude například komunitní zahrádka, workoutové prvky, relaxační zóny, dětské hřiště, posezení nebo grill pointy.

Nižší spotřeba energií

Budoucí obyvatelé rezidence Na Mariánské cestě budou mít zajištěné nižší náklady na energie prostřednictvím fotovoltaických panelů umístěných na střechách osmi bytových domů. Stabilitu dodávek zajistí lokální distribuční soustava, jejíž instalaci a následný servis má na starosti společnost MAGUS EDH patřící pod Clean Energy Fund. Součástí rezidence bude také bateriové úložiště pro akumulaci přebytků obnovitelné energie a tepelná čerpadla.

Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě | Zdroj: DOMOPLAN

„Naším záměrem je lidem pomoci, aby měli energie co nejdostupnější a zároveň nejstabilnější. Abychom systémem propojení budov a ukládání energie do akumulačních baterií dokázali zajistit dostatek energie v jakékoliv situaci. Ať už během zimního období nebo i v letních dnech. Aby energii, která se přes den vyrobí, mohli lidé využít večer po příchodu z práce,“ vysvětluje energetická řešení projektu Josef Molnár ze společnosti DOMOPLAN.

Vzniklá energie bude primárně pokrývat spotřebu v rámci společných prostor domů, garáží, sauny, která bude součástí rezidenčního areálu, nebo také osvětlení v podobě LED zdrojů. Jeho dálkové ovládání, podobně jako regulaci tepla, umožní energetický management domácností. Ten budou mít obyvatelé k dispozici v podobě online aplikace zajišťující veškerý klientský servis. Kromě možnosti regulace energií a přehledu vlastní spotřeby portál také informuje o plánovaných odstávkách a mimořádnostech nebo zprostředkovává online hlasování SVJ. Samotné odečty energií probíhají rovněž dálkově.

Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě | Zdroj: DOMOPLAN

Vysazená zeleň a šetrné hospodaření s vodou

Energetické systémy rezidence Na Mariánské cestě doplňují z hlediska udržitelnosti také přírodní prvky. Venkovní park rezidenčního komplexu s množstvím zeleně doplní tři jezírka, která budou v areálu zadržovat vodu. Mají přepad do retenčních nádrží a společně se vsakovacími plochami efektivně zadržují dešťovou vodu, zlepšují lokální mikroklima a celkově tak ochlazují a zvlhčují prostředí.

Kromě fotovoltaických panelů budou na domech kačírkové střechy, které taktéž napomáhají jak akumulaci dešťové vody, tak zmírňují přehřátí střech. Voda zachycená ze střech bude využívána pro napájení vodních ploch.

Ekologický stavební proces

Důraz na environmentálně šetrný přístup je kladený i na samotné stavební práce, počínaje separací a recyklací stavebního odpadu přímo na místě stavby. Vedle dopravy přináší tento přístup také materiální úspory. Recyklát ze stavební suti obsahující směs rozdrceného starého betonu, cihel, malty a kamenů je využíván například pro výrobu recyklovaného betonu.

Rezidence Na Mariánské cestě
Rezidence Na Mariánské cestě | Zdroj: DOMOPLAN

„Využíváme recyklované stavební materiály v podobě drcené stavební suti nebo recyklovaného dřeva. Zároveň vybíráme dodavatele technologií a materiálů, kteří se nachází v blízké dojezdové vzdálenosti. Tímto způsobem soutěžíme i společnosti dodávající energeticky úsporné materiály v podobě fasád, oken nebo minerální vaty,“ vysvětluje Václav Stehno, generální ředitel koncernu THIERRA, který společně s DOMOPLANem spadá pod skupinu FIPOX.

Rezidence nabídne po svém dokončení celkem 321 bytů, výstavba prvních 168 bude hotová koncem příštího roku. „V posledních týdnech jsme dokončili monolitické konstrukce. V prvních dvou objektech, které jsou blíže zástavbě, postupně přecházíme na dokončování zdění druhých a třetích pater. Zároveň byly provedeny páteřní trasy kanalizačního a vodovodního řadu. Po vybudování třetích pater začneme provádět hydroizolaci spodní stavby a současně také jednáme s plynárnami o napojení nového plynovodního řadu,“ komentuje aktuální stav prací Stehno.

red