Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl, Rusina Frei Architekti

Pojďme dělat město (nebo ves). Každý, kdo chce funkční veřejný prostor, míří do Litomyšle

Litomyšl v květnu přivítá konferenci v rámci iniciativy Pojďme dělat město (nebo ves). Další ročník úspěšné akce, která se opakovaně koná od roku 2017, cílí primárně na malá a střední města, především na jejich starosty, radní a úředníky, dále pak architekty, studenty architektury a další zájemce z řad aktivní veřejnosti.

Dvoudenní akce nenabízí jen odborné přednášky na témata týkající se rozvoje měst a veřejného prostoru, ale vytváří networkingovou platformu setkávání všech jmenovaných aktérů a poskytuje jim prostor k předávání zkušeností v oblasti, která zatím není v rámci vzdělávání architektů významněji pokryta.

„Právě sdílení dobré praxe totiž nejen ukazuje cestu, kudy se vydat, ale nabízí rovněž hmatatelné argumenty pro zastupitelstva a pro voliče, aby tuto cestu akceptovali a dotáhli projekty do úspěšného konce,“ míní Roman Bukáček, ředitel spolku Pojďme dělat město z.s.

Mezi přednášejícími jsou zastoupeni zkušení městští architekti, ale i architekti pracující s veřejným prostorem a stavbami zpravidla s aktuálními i časem prověřenými realizacemi. Hlavním cílem konference je nabídnout pomocnou ruku městským a obecním samosprávám, které nemají na svých radnicích možnost zaměstnávat týmy odborníků urbanistů a architektů.

Čtvrtý ročník této akce se uskuteční 18. a 19. května 2023 v Litomyšli na Zámeckém návrší a nese podtitul „Kvalitní veřejný prostor = srdce města i komunity“. Významná část programu bude věnována právě vývoji veřejného prostoru v Litomyšli.

Přednášet přijede například jeden z autorů mnoho výrazných realizací a rekonstrukcí Litomyšle Ing. arch. Josef Pleskot, děkan FUA TU Liberec Ing. arch. MgA. Osamu Okamura či bývalý prezident německého spolku krajinářských architektů (BDLA) Dipl. Ing. Till Rehwaldt v současnosti působící i na FA ČVUT.

Program ročníku 2023
1. den
9:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 13:00 Dopolední blok
Ing. Lukáš Černohorský (náměstek ministra pro místní rozvoj) / úvodní slovo
Ing. Roman Línek, MBA  (náměstek hejtmana Pardubického kraje) / Rekonstrukce pardubických Automatických mlýnů
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. (starosta města Litomyšl) / Litomyšl – město pro lidi
Ing. arch. Josef Pleskot + Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt / Město, vztahy
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. + Ing. Jakub Finger / Úpravy nábřeží řeky Loučné I
Luboš Veselý + Mgr. Adriana Kadlec + Mgr. David Šafránek (Nadace Proměny Karla Komárka) / Pojďme udělat park, který nás přežije
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura / Litomyšl – město pro každého?
Panelová diskuze s hosty dopoledního bloku

13:00-14:00 Oběd
14:00-17:30 Odpolední blok
Dipl. -Ing. Till Rehwaldt / Navrhování veřejných prostranství v Německu – příklady z praxe
Ing. arch. Lukáš Grasse / Principy rozvoje města Šlapanice
M&P Veličkovi + Ing. Tomáš Popelínský / Revitalizace nábřeží v Plané nad Lužnicí 
Ing. arch. Ondrej Marko / Leopoldov
Ing. Eva Wagnerová + Ing. Lukáš Řádek / Protipovodňový park Zdeňka Kopala
Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. / Chrudim pohledem městského architekta
Panelová diskuze s hosty odpoledního bloku

Společenský večer s rautem a diskuze s bývalým starostou Litomyšle – Miroslavem Brýdlem. (časy budou upřesněny)

2. den
Průvodcované procházky (čas bude upřesněn)

Procházku po realizacích s odborným komentářem povede jednu skupinu městská architektka Litomyšle Ing. arch. Zdeňka Vydrová a druhou skupinu Ing. Antonín Dokoupil vedoucí oddělení rozvoje a investic.

Další informace a registrace na webu akce.

red