Konference představí, jak přistupovat k tvorbě veřejného prostoru

mezioborova Konference FB banner
Zdroj: Pěstuj prostor

Veřejný prostor má nejen fyzický (architektonický), ale také sociální rozměr. Probíhá však při jeho plánování, realizaci a údržbě dialog mezi sociology, architekty a dalšími odborníky? V čem jsou pohledy jednotlivých profesí shodné, v čem se liší a jak pomoct kvalitní mezioborové spolupráci?

Těmito otázkami se bude zabývat konference nazvaná „Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou“, jež se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu od 9 do 14 hodin v pražském Centru architektury a městského plánování. Na akci je třeba se registrovat nejpozději 1. listopadu prostřednictvím bit.ly/socarch2021. Účastnický poplatek je 200 Kč, pro studenty 120 Kč.

Akce je součástí projektu Mezioborová spolupráce, jehož cílem je přispět ke zlepšení spolupráce mezi odborníky a tím také zvyšovat kvalitu veřejných prostranství. „V první polovině roku 2021 proběhlo úvodní šetření mezi vybranými renomovanými sociology a architekty, doplněnými o zástupce facilitátorů, ekonomů nebo developerů.

Z něj mimo jiné vzešlo, že všechny zmíněné strany spolupracovat chtějí a vnímají to jako důležité téma. Kooperace mezi profesemi však nefunguje ideálně, naráží na rozdílné představy, zkušenosti, principy a podobně,“ vysvětluje sociolog Petr Matoušek z atelieru MAKAI, člen Platformy pro veřejný prostor.

Konference se bude těmto tématům věnovat více do hloubky a prostřednictvím diskuze hledat možnosti zlepšení stávající situace. „Hosty panelové diskuze budou sociolog Pavel Pospěch, sociální geograf Robert Osman, teoretička architektury Anna Beata Háblová a praktikující architekti Petr Lešek (Projektil architekti) a Filip Tittl (UNIT architekti). Ke slovu se ale dostanou i návštěvníci konference. Zváni jsou všichni odborníci, kteří se zajímají nebo zapojují do tvorby veřejného prostor,“ doplňuje organizátor konference architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který je též součástí Platformy pro veřejný prostor.

PROGRAM

1. blok (9.00‐11.15)

‐ 9.00‐9.15 – úvod, východiska a cíle: Marek Sivák

‐ 9.15‐10.15 – příspěvky panelistů: Anna Beata Háblová, Petr Lešek,

Robert Osman, Pavel Pospěch, Filip Tittl

‐ 10.15‐11.15 – facilitovaná diskuse s panelisty a účastníky na téma identifikovaných hlavních okruhů, cílem je nalezení postupů pro zlepšení a podporu mezioborové spolupráce

občerstvení (11.15‐12.00)

 

2. blok (12.00‐14.00)

‐ 12.00‐13.30 – pokračování facilitované diskuse

‐ 13.30‐14.00 – shrnutí a závěr (představení dalších kroků)

red