Konference ukáže, jak tvořit města, ve kterých chceme žít

Jaké jsou současné výzvy, kterým aktuálně ve městech čelíme a v blízké budoucnosti patrně čelit budeme? A jak je co nejlépe a ve prospěch všech zvládnout? Právě těmto tématům se bude věnovat online konference Do černého 2022, která se uskuteční v pondělí 17. ledna.

Města se stávají domovem pro čím dál více lidí. V současnosti přes 50 procent obyvatel naší planety žije ve městech – tato pomyslná hranice padla již v roce 2008. Migrace do města a rostoucí počet obyvatel přináší řadu problémů a výzev pro samosprávy, neziskový sektor, byznys, ale především pro všechny, kdo ve městech žijí.

V 19. a na počátku 20. století byla urbanizace spojena zejména s industrializací a průmyslovou revolucí, kdy početné venkovské obyvatelstvo hledalo ve městech pracovní příležitosti v nově budovaných továrnách. V současnosti roste především sektor služeb. Tvář měst se proto proměňuje. Z průmyslových areálů se stávají nové čtvrti, kde lidé pracují i bydlí.

V moderních městech také roste význam tzv. kulturního a kreativního sektoru. Ten se pohybuje na pomezí umění, kultury, podnikání a technologií, a propojuje ziskové, neziskové, veřejné i soukromé subjekty. Knihovny jsou jeho samozřejmou součástí, a to nejen proto, že nabízí přístup ke kulturnímu a znalostnímu bohatství všem bez ohledu na místo, čas nebo společenský status.

Do černého

Právě těmto tématům se budeme věnovat v rámci osmého ročníku konference Do černého. Konference se uskuteční 17. ledna 2022 online. Odborná knihovnická veřejnost se může registrovat do webinářového prostředí aplikace Zoom. Celá konference bude též streamována na YouTube kanálu Městské knihovny v Praze, kde bude také pro všechny možnost pokládat přednášejícím dotazy

Mezi přednášejícími vystoupí například ředitel příspěvkové organizace Brána Jihlavy Jakub Deml, urbánní antropolog Michal Lehečka, spoluzakladatel Laboratoře kritického urbanismu na Evropské humanitní univerzitě ve Vilniusu Siarhei Liubimau nebo zástupkyně ředitele na Pražském inovačním institutu Zuzana Drhová. Kompletní seznam diskutujících a program naleznete na webu konference.

red