Vytápění Třeboň 2023: Topenáři se sejdou na odborné konferenci

Vytápění Třeboň 2023
Zdroj: Vytápění Třeboň 2023

Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá ve prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni

Vedle odborného programu a výstavky výrobců topenářské techniky budou součástí konference i doprovodné společenské akce. Konference se soustředí na témata výzkumu, vývoje a inovativních realizací topenářských systémů a současně na nové trendy projektování a hodnocení budov ve světle současné legislativy.

Akce má přispět k získání odborných poznatků – předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 16. 5. 2023. na email stp@stpcr.cz.

Časový program Konference vytápění 2023

Úterý 16. 5. 2023
19.00Společenský večer na uvítanou
Středa 17. 5. 2023
8.00Prezence účastníků
9.00Zahájení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního partnera
10.00Energetická náročnost
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00Soustavy a regulace v tepelné technice
(prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00Oběd
15.00Projektování v BIM
(Ing. Pavel Gergela)
17.00Závěr odborné části 2. dne konference
19.00Společenský večer
Účinkují: Jazzraut kvintet
Čtvrtek 18. 5. 2023
9.00Zdroje tepla a akumulace
(Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Zdeněk Lyčka)
10.30Přestávka na občerstvení a diskusi
11.00Využití obnovitelných zdrojů energií
(doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks)
12.30Ekonomie, ekologie a provoz otopných soustav
(doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
13.55Ukončení konference – prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00Oběd
red