Partneři sekce:

Litomyšlské nábřeží

Zdařilé realizace v Litomyšli se stávají už jakýmsi předem očekávaným pravidlem. Úpravy litomyšlského nábřeží od architektů Rusiny a Freie jsou však přesto něčím překvapivě výjimečné. Vycházejí z potřeb místních obyvatel a kultivují zažité představy o tom, jak může vypadat prostor dětských her.

Cílem úprav nábřeží na Vodních valech a parku u Smetanova domu v Litomyšli bylo zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času místních obyvatel. Zájmové území navazuje na úsek, který byl již dříve realizován dle projektu AP ateliéru Josefa Pleskota.

Čtyři v jednom

Návrh, který vzešel z veřejné dvoukolové architektonické soutěže, organizované Nadací Proměny Karla Komárka v roce 2013, stojí na koncepci obnovy a propojení čtyř různých městských prostorů – nábřeží, břehů řeky, parku a ulice – do jednoho funkčního celku.

Velký důraz byl přitom kladen na zachování a posílení přirozených kvalit místa, zejména pak přírodního charakteru břehů řeky. Nábřeží je pojato jako městská promenáda pod stromy, určená pro odpočinek, setkávání a hry. Součástí nábřeží jsou autorsky ztvárněné herní prvky s hudebními motivy od sochařů Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského.

Litomyšlské nábřeží 9 1
Litomyšlské nábřeží |

Nábřeží je lemováno nízkou zídkou z probarvovaného betonu, vytvářející hranici mezi městem a zeleným pásem řeky. Zídka slouží nejen jako vymezení hřiště, ale i jako sezení a další herní prvek.

Pás svažitých břehů řeky Loučné je zachován ve své divokosti a zpřístupněn pouze na vybraných místech lehkými moly z pororoštů a vyhlídkou umístěnou v úrovni korun stromů nad objektem vodárny. Břehy jsou přemostěny visutou pěší lávkou. Ta je, stejně jako pozorovatelny, navržena jako subtilní a transparentní ocelová struktura, co nejméně zasahující do přírodního okolí. Další přechod přes řeku tvoří brod ze žulových balvanů.

Zásahy v horní části parku u Smetanova domu jsou pouze menšího rozsahu, což vychází ze zadání soutěže. Vznikla zde prosluněná pobytová louka. Obnovena byla také ladem ležící plocha u Smetanova domu, která je nově doplněna o ocelový pavilon se zelenou střechou.

Ten slouží jako zázemí pro kulturní akce a navazuje na zahradní restauraci Karlov. Ulice Vodní valy byla vydlážděna do roviny a dopravně zklidněna v podobě obytné zóny. Ulice s nábřežím tak tvoří jeden prostor využitelný přednostně chodci.

Litomyšlské nábřeží 10 1
Litomyšlské nábřeží |

Nábřeží a lidé

Příprava projektu včetně soutěžního zadání vznikaly na základě místního šetření a se zapojením veřejnosti. Právě participace obyvatel v úvodní fázi projektu a začlenění výstupů z plánovacích aktivit do podkladů k architektonické soutěži byly na tehdejší dobu inovativním počinem.

„Jsem zejména rád, že Nadace Proměny uspořádala několik veřejných setkání, kde se lidé mohli vyjadřovat ke konceptu a později i návrhům architektů a ti jejich připomínky z velké části vyslyšeli. Samozřejmě i dnes se najdou kritici, ale když vidím nábřeží plné lidí, plné hrajících si dětí, tak myslím, že jde jednoznačně o pozitivní počin v samém historickém centru Litomyšle,“ komentuje projekt současný starosta Daniel Brýdl.

Oceněný projekt

Projekt získal řadu ocenění u nás i v zahraničí: Finalista České ceny za architekturu 2018, vítěz v kategorii Urbanismus Národní ceny za architekturu 2019 a Big SEE Architecture Award 2019. V prestižní publikaci Landscape Architecture Europe byl projekt vybrán jako příklad dobré praxe, kdy se podařilo úzce propojit radnici, architekty a místní obyvatele.

NÁBŘEŽÍ ŘEKY LOUČNÉ V LITOMYŠLI

Místo: Litomyšl
Architekt: Rusina Frei architekti/Martin Rusina, Martin Frei
Spolupráce: Markéta Poláčková, Mojmír Pukl, Daniela Vaníčková;
spoluautor lávky: Petr Tej;
autoři sochařského řešení: Pavla Sceranková, Dušan Zahoranský;
zahradní architekti: Jakub Finger, Mirka Svorová/PARTERO
Investor: Město Litomyšl
Celková plocha: 3 ha
Náklady: 30 mil. Kč
Projekt: 2013–2015
Realizace: 2016–2017

TEXT: Jolana Říhová
FOTO: Tomáš Souček, Jan Slavík

Článek byl publikován v časopise ASB 03/2020.