shutterstock 392113519

Redakce radí: květnové tipy na online akce

Už několik týdnů se můžeme volně nadechnout nejen v kancelářích, ale už i v hromadné dopravě cestou do práce. Jediné místo, kde jsou snad roušky ještě povinné, jsou – ze zcela pochopitelných důvodů – nemocnice. Tato rozvolnění se samozřejmě podepisují nejen na našem každodenním životě, ale kupodivu i na pořádání seminářů, konferencí a vzdělávacích akcí.

Zatímco ještě před zhruba rokem se vše pořádalo online a k účasti nám stačilo jen zapnout počítač, nyní jsou online akce ne na ústupu, ale přímo vzácností. Na druhou stranu je příjemné mít možnost znovu se vídat s lidmi a nedívat se na kus látky, ale na jejich milý úsměv. Kam tedy bude možné vyrazit v květnu?

Požární bezpečnost stavebních objektů 2022

Pořadatel: VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Kdy: 5. 5. od 9:00, Ostrava
Více info na webu.

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO pořádají již  XX. ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů. Konference bude projednávat nejen témat bezpečnosti z hlediska vyhlášek a norem, ale i elektromobilitu či skladování.

Vodárenství – Základní výpočty v dopravě vody

Pořadatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Kdy: 11. a 18. 5.  od 9:00, Brno
Více info na webu.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy

Pořadatel: ČSA
Kdy: 12. 5.   od 9:00, online stream
Více info na webu.

Konference přináší aktuální informace a náhled týkající se digitalizace a umělé inteligence ve vztahu ke stavebnictví. Součástí je představení nových směrů a použití výsledků výzkumů týkající se robotizace a digitalizace ve stavební praxi. Konferenci pro Vás připravují Nadace ABF, MPO, SPS a za podpory dalších partnerů i odborných partnerů konference.

Klimatizace datových center

Pořadatel: STP
Kdy: 12. 5. od 9:00, Praha
Více info na webu.

V rámci semináře budou prezentovány trendy a moderní zařízení určená pro zajištění vnitřního prostředí v datových centrech. Představeny budou metody návrhu a projektování těchto center včetně uplatnění počítačových simulací a uvedení provozních zkušenosti z této oblasti.

AMPER 2022

Pořadatel: Terinvest
Kdy: 17. – 20. 5., Brno – Výstaviště
Více info na webu.

Veletrh AMPER je každoročně největší událostí v oblastech elektrotechniky, energetiky, elektroinstalace, elektroniky, digitalizace, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. Za uplynulých 27 let své existence se veletrh AMPER stal zajímavou mezinárodní komunikační platformou, kde se setkávají výrobci a poskytovatelé technologií s novými potenciálními obchodními partnery a rovněž místem pro odbornou diskuzi s předními autoritami českého průmyslu.

STAVBYVEDOUCÍ / TDS / KOO BOZP jejich vzájemné vazby při realizaci stavby

Pořadatel: ČSA
Kdy: 20. 5. od 9:00, Praha
Více info na webu.

Seminář je zaměřen na řešení vzájemných vazeb stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při práci na staveništi (KOO BOZP) v plnění jejich úkolů při realizaci stavby. Charakterizuje postavení účastníků, jejich odpovědnosti i pravomoci, uvádí konkrétní požadavky právních předpisů se zdůrazněním i těch možných situací, kde právním předpisem není jednoznačně stanovená cesta k jejich řešení.

red