Redakce radí: dubnové tipy na online akce

shutterstock 392113519
Zdroj: Shutterstock

Přestože to vypadalo, že je pandemie na ústupu (za což zřejmě mohla i mediální pokrytí mnohem důležitějšího tématu – válkou na Ukrajině), výsledky testování posledních dní a týdnů nejsou tak optimistické, jak bychom zřejmě všichni doufali, a to zejména za hranicemi České republiky. Často diskutovaným tématem je i rozvolnění a zda k němu nedošlo příliš brzy.

Ať tak či tak, akce, přednášky a konference jsou v plném proudu a každému se tak nabízí možnost se nejen přivzdělat ve svém oboru, ale i se osobně setkat s odborníky. A tentokrát, po dlouhé době, bez roušky. Legálně.

Potrubí 2022

Pořadatel: medime
Kdy: 5.-6. 4. od 8:00, Hradec Králové
Více info na webu.

Střechy Praha – nejvýznamnější veletrh v oboru střech v ČR a střední Evropě zahrnující střešní krytiny, materiály, doplňky, řemesla a služby pro stavbu a renovaci střech, 23. ročník. For pasiv – 9.veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb. Konference IZOLACE se koná tentokrát na téma Konstrukční řešení a konstrukční detaily v plochých střechách.

KONFERENCE ČKLOP 2022 Šetrné fasády

Pořadatel: Česká komora lehkých obvodových plášťů
Kdy: 5. 4.  od 9:00, Praha
Více info na webu.

Již 15. ročník národní konference má název Šetrné fasády pro udržitelnou budoucnost, což je dáno aktuálním evropským tématem European Green Deal neboli Zelená dohoda pro Evropu. Jedná se o plán obsahující opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění. Tato dohoda bude mít zásadní dopad i na stavebnictví, a tedy i na obor lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Energeticky efektivní řešení pro moderní budovy

Pořadatel: STP
Kdy: 4.-7. 4.  od 8:30, dle místa konání
Více info na webu.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé dílčí části technických systémů vnitřního prostředí budov – na vytápění a větrání ve vztahu k energetické náročnosti a kvalitě vnitřního prostředí. Uváděny jsou poznatky z moderních přístupů k navrhování, realizací a zkušenosti s provozem systémů.

Novinky ve zdravotní technice 2022

Pořadatel: STP
Kdy: 12./13. 4. od 8:30, Praha/Brno
Více info na webu.

Tradiční odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002, je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů a kanalizací včetně návaznosti na hospodaření s dešťovou vodou, šedou vodou, DČOV, odvodnění střech a návrh a provoz zdrojů vody pro jednotlivé objekty. 

Stavební veletrh Brno

Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.
Kdy: 21.-23. 4.,  Brno
Více info na webu.

Stavební veletrh Brno prezentuje průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce a technické zařízení budov.

VZT 2022

Pořadatel: medim
Kdy: 19.-20. 4. od 18:00 (pouze první den), Kutná hora
Více info na webu.

Změna legislativy pro vyhrazená technická zařízení v roce 2022. Součástí programu bude také moderovaná diskuze nad zákonem č. 250/2021 Sb. včetně jeho prováděcích předpisů.

Příprava teplé vody a hluk zdrojů tepla

Pořadatel: ČSA
Kdy: 19.-21. 4. od 9:00, dle místa konání
Více info na webu.

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla, zdravotní techniky a akustiky. Přednášky jsou koncipovány tak, aby posluchačům poskytly vazbu na teoretické znalosti aplikované v praxi. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat s přednášejícími a vytvářet tak prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

STAVEBNÍK – KLÍČOVÁ POSTAVA V PROCESU VÝSTAVBY

Pořadatel: ČSA
Kdy: 22. 4. od 9:00, Praha
Více info na webu.

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na pozici stavebníka včetně legislativních úprav a případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Vztah stavebníka vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Dny teplárenství a energetiky 2022

Pořadatel: TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Kdy: 27.-28. 4. od 8:30, Olomouc
Více info na webu.

Od partnerů ASB

Teplárenské sdružení si Vás dovoluje pozvat na jubilejní 28. ročník konference s doprovodnou výstavou Dny teplárenství a energetiky, který se tradičně uskuteční v CLARION CONGRESS HOTEL v Olomouci. Účastníci konference se opět mohou seznámit s novinkami, inovacemi a řadou atraktivních témat, o která nebude s přihlédnutím k turbulentnímu vývoji nejen v české, ale též evropské energetice nouze. 

Větrání škol a bytových domů

Pořadatel: Atrea
Kdy: 28. 4. od 8:30, online
Více info na webu.

Webináře pro odbornou veřejnost v oboru vzduchotechnika.

Využití obnovitelných zdrojů energie

Pořadatel: STN
Kdy: 26.-29. 4. od 9:00, dle místa konání
Více info na webu.

Seminář bude zaměřen na aktuální možnosti čerpání dotací na systémy Regulus. Představí novinky v sortimentu směřující k výraznému usnadnění montáže a uvedení do provozu systémů s kotli na biomasu, nebo tepelnými čerpadly i složitějších systémů kombinujících více zdrojů tepla.

red