shutterstock 430152223

Redakce radí: květnové tipy na online akce!

Současná koronavirová situace se pozvolna zlepšuje, přesto zřejmě ještě na nějakou dobu můžeme na prezenční akce zapomenout. Na návrat k „normálu“ to určitě v první polovině roku nevypadá, můžeme alespoň doufat, že se současnou rychlostí očkování, striktními hygienickými nařízeními a hojným testováním se podaří menší prezenční akce rozběhnout v létě, větší možná na podzim.

Rozhodně ale nikdo u nás v redakci není ani politik, ani hygienik, ani nemáme kontakty na ministerstvo zdravotnictví, těžko tedy cokoli předvídat a těžko se na cokoli spoléhat. Přesto existuje celá řada možností, jak se něco přiučit, oživit si staré znalosti, dozvědět se žhavé novinky… online prostředí nabízí celou škálu rozmanitých akcí – stačí si jen vybrat a sednout k počítači ve správnou hodinu. Klidně i z pohodlí domova.

Problematika navrhování větrání obytných budov; Principy udržitelné výstavby

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: semináře v průběhu celého května (5., 12., 14., 25.)
Vstupné: zdarma
Více info o semináři

Série jedno či dvouhodinových seminářů zabývajících se tématy ohřevu teplé vody, zásobníkových ohřívačů vody, větracích potrubí, tepelných čerpadel vzduch – voda či decentrálního zásobování teplou vodou. Na každý seminář je nutno se hlásit samostatně.

Beton University – Architektura v betonu: Pohledové betony (1. webinář)

Pořadatel: Beton University
Kdy: 6. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o Beton University

Webinář je zaměřen na použití betonů v současné architektuře. Prezentován bude přístup architekta k použití betonů na příkladech úspěšných realizací z ČR i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s předpisy pro navrhování pohledových betonů. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Beton University – Architektura v betonu: Beton v architektuře (2. webinář)

Pořadatel: Beton University
Kdy: 11. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o Beton University

Webinář je zaměřen na pohledové betony a lité podlahy v architektuře. Na příkladech úspěšných realizací bude demonstrována filozofie přístupu architekta. Součástí budou prezentace z praxe zaměřené na nástroje pro navrhování, provádění a diagnostiku staveb. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství

Pořadatel: Frank Bold Advokáti, s. r. o.
Kdy: 11. 5. od 10.00
Vstupné: zdarma
Více info o udržitelném stavitelství

Do českého prostředí přichází sílící světový trend – udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. Cyklus webinářů je zaměřen na orientaci v nových výzvách územního plánování, rozvoje měst a developmentu.

Rating a kvalita stavebních materiálů a prací

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 13. 5. od 10.00
Vstupné: zdarma
Více info o konferenci 

Úspěšná tradiční celorepubliková konference o kvalitě stavebních výrobků a technologií navazující na každoroční vyhlášení ratingu a účast v jednotlivých soutěžích a soutěžních přehlídkách. Představení příkladů dobré praxe a každoroční vyhlášení ratingu ve stavebnictví a architektuře spojené s různými soutěžními přehlídkami a programy realizovanými v ČR.

Co je to digitální informační model?

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 17. 5. od 15.00
Vstupné: zdarma
Více info o diskusním cyklu

Otázky kolem digitalizace aktuálně velmi intenzivně rezonují v celé společnosti. Digitalizace a BIM je skloňováno a používáno i ve slovníku politiků, úředníků, architektů, projektantů, investorů i stavbařů téměř každý den. Diskusní cyklus je forma, která umožňuje diskuzi a hledání odpovědí na základní otázky, kterými jsou: Co je to BIM? Co jsou to digitální a informační model? Jak se liší? Jak bude fungovat BIM ve stavebním řízení? Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl? Je společné datové prostředí opravdu společné?

Wood camp: Dřevostavba a požární odolnost

Pořadatel: Asociace dodavatelů montovaných domů
Kdy: 18. 5. od 15.00
Vstupné: zdarma
Více info o Wood campu

Pravidelné semináře pro projektanty, architekty, stavební dozory a TDI, který Vás naučí, jak se pustit do navrhování a projektování dřevostaveb.  Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Nové pohledy na návrh a provozování větraných hromadných garáží

Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Kdy: 18. 5. od 10.00
Vstupné: zdarma pro členy STP, pro ostatní 800 Kč

Více info o on-line semináři

Cílem on-line semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti větrání hromadných garáží. Teoretické přednášky budou doplněny zkušenostmi z praxe. On-line seminář bude vysílán živě, možnost shlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.

BIM objekty – Fasádní systém Giagonal 2H

Pořadatel: Knauf Insulation
Kdy: 18. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o webináři 

BIM technologie jsou trendem stavebnictví těchto let a především let následujících. Knauf Insulation nyní disponuje 3D zpracováním provětrané fasády DIAGONAL 2H pro Revit. Detailní soubor elementů slouží především pro zpracování prováděcí dokumentace a vykázání potřebných součástí. Webinář je určen primárně pro uživatele prostředí Revit, ale i pro obecné zájemce o BIM řešení.

shutterstock 1199324257
Online akce nabízí plnohodnotnou možnost vzdělávání se a rozšiřování obzorů v rámci oborových informací a novinek. | Zdroj: Shutterstock

Beton University – Architektura v betonu: Provádění pohledových betonových konstrukcí (3. webinář)

Pořadatel: Beton University
Kdy: 20. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o Beton University 

Webinář je zaměřen na navrhování a provádění architektonicky cenných betonových konstrukcí. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k použití betonu na příkladech úspěšných realizací. Zaměřen bude také na současné možnosti bednící techniky a využití speciálních betonů včetně praktických informací souvisejících s prováděním a ošetřováním pohledových betonových konstrukcí. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha při realizaci stavby

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 21. 5. od 9.00
Vstupné: 2 299 Kč s DPH, členové ČKAIT 30 % SLEVA
Více info o semináři

Seminář účastníkům přinese komplexní a ucelený pohled na pozici technického stavebního dozoru stavebníka včetně legislativních úprav a případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Vztah technického dozoru vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Jak ochladit rodinný dům v létě s řízeným větráním s rekuperací tepla

Pořadatel: AZ Promo – Zehnder
Kdy: 21. 5. od 10.00
Vstupné: zdarma
Více info o vzdělávací akci

Hodinová akce je zaměřena na větrací jednotky ComfoAir Q s rekuperací chladu až 87% a certifikací Passive House pro nepřehřívání interiérů, na přínosy inovativního modulačního bypassu ve srovnání s běžným bypassem, chladící jednotky ComfoCool a další možnosti a novinky v oblasti chlazení a větrání. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha při realizaci stavby

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 25. 5. od 9.00
Vstupné: 2 541 Kč s DPH
Více info o semináři

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou postupů a procesů vedených podle stavebního zákona s vazbou na další zákony. Součástí semináře bude i představení srovnání současné právní úpravy a hlavních tezí připravované nové právní úpravy.

5. celostátní konference: Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí – veřejné budovy

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 27. 5. od 10.00
Vstupné: zdarma
Více info o konferenci

Cílem již 5. celostátní tradiční odborné konference je předání informací a zkušeností o možnostech jak dosáhnout dobré kvality vnitřního prostředí ve veřejných budovách. Při současné epidemiologické situaci je téma větrání veřejných budov velmi diskutované a důležité. Základním předpokladem je dosažení shodného pohledu na potřebu větrání jak v rovině legislativní, technické, odborné veřejnosti i veřejného zájmu a zajistit tak zdravé prostředí pro nás všechny.

Beton University – Vodonepropustné konstrukce – Bílé vany (1. webinář)

Pořadatel: Beton University
Kdy: 27. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o Beton University

Webinář je zaměřen na vodonepropustné konstrukce a vhodné betony pro jejich zhotovení. Uvedeny budou také praktické informace související s navrhováním a prováděním staveb. Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i ČKA.

Recyklace bazénových a průmyslových odpadních vod pomocí membránových technologií

Pořadatel: Asio New, spol. s. r. o.
Kdy: 28. 5. od 9.00
Vstupné: zdarma
Více info o webináři

Webinář je zaměřen na jednu z nejperspektivnějších recyklací vod – pomocí membránových procesů.

Jak bude fungovat BIM v digitálním stavebním řízení?

Pořadatel: Česká Stavební Akademie
Kdy: 31. 5. od 15.00
Vstupné: zdarma
Více info diskusním cyklu

Otázky kolem digitalizace aktuálně velmi intenzivně rezonují v celé společnosti. Digitalizace a BIM je skloňováno a používáno i ve slovníku politiků, úředníků, architektů, projektantů, investorů i stavbařů téměř každý den. Diskusní cyklus je forma, která umožňuje diskuzi a hledání odpovědí na základní otázky, kterými jsou: Co je to BIM? Co jsou to digitální a informační model? Jak se liší? Jak bude fungovat BIM ve stavebním řízení? Jak zavést BIM do organizace? Proč má digitální transformace smysl? Je společné datové prostředí opravdu společné?

red