Konference

Redakce radí: kam v lednu za vzděláním a vědomostmi?

Rok 2022 se všemi jeho plusy a mínusy máme (konečně) za sebou a s očekáváním radostnějších zítřků – těch bez pandemie, roušek či hrozeb třetí světové války – se můžeme vrhnout vstříc prvnímu měsíci roku 2023. Přestože je oficiálně zima, ať už venku leží či neleží sníh, mrzne či svítí slunce (anebo samozřejmě obojí), ve stavebnictví se nezahálí.

Sice není úplně rozumné provádět mokré procesy nebo pracovat na hrubé stavbě, rozhodně se můžeme alespoň vzdělávat, abychom se do hlavní sezony vrhli plni nových vědomostí a naučeni novým postupům a technologiím. Kam tedy můžeme vyrazit v lednu?

WATERRISK.CZ – Analýza rizik veřejných vodovodů

Pořadatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Kdy: 10. 1. od 09:00
Kurz VUT Brno pod vedením  Ing. Jan Ručka, Ph.D. pro zaškolení v aplikaci WaterRisk.cz, která je určena pro analýzu rizik veřejných vodovodů. Kurz je určen začínajícím uživatelům, kteří se chtějí zaškolit pro používání softwaru. V rámci kurzu bude prezentován celý postup od založení nového projektu až po definici nápravných opatření a export finální zprávy do PDF. Školení bude probíhat prostřednictvím platformy Google Meet.

Obchodování s emisními povolenkami

Pořadatel: VIDACON
Kdy: 11. 1.
Hlavním tématem konference budou novinky v pravidlech obchodování s emisními povolenkami, situace na trhu s povolenkami, ale také aktuální připravovaná opatření EK EU, která nejenom tento sektor ovlivňují: European Green Deal, Fit for 55 a další. V neposlední řadě se konference zaměří na analýzu současné situace na trhu s energií. 

Koncepce moderního vytápění a návrh vybraných prvků otopné soustavy

Pořadatel: Woltair
Kdy: 18. 1. od 9:00
Kurz je určen projektantům, instalačním firmám a montérům systémů vytápění. Hlavním cílem školení je stručně přednést klíčové části návrhu systému vytápění s dodatečným komentářem tak, aby měl absolvent přehled o funkci nejdůležitějších prvků systému a orientoval se v požadavcích, které je nutné při návrhu splnit, a které jsou pouze doporučené. Dále jsou prezentovány koncepce běžně používaných zapojení zdroje tepla a distribučních prvků pro menší a středně velké stavební objekty.

Aktuální právní požadavky v praxi stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby

Pořadatel: Česká stavební akademie
Kdy: 20. 1. od 09:00
Seminář je určen pro stavaře – tedy pro účastníky fáze projektu, stavebního řízení a realizace stavby –, vychází z ustanovení stavebního zákona, dosud platného, ale zaměří se samozřejmě i na jeho připravované nové znění. Rovněž bude podán systematický přehled právních požadavků ve vazbě na oblasti související s výstavbou (řízení BOZP a ochrany životního prostředí, postavení státních a správních orgánů, smluvní vztahy, řízení HR, specifika oborů staveb a další).

Infotherma 2023

Pořadatel: Ostrava – Výstaviště Černá Louka
Kdy: od 23. 1.
Výstava Infotherma je již téměř tři desetiletí místem, kde se setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost, od svého počátku věnovaná vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice se jedná o významnou specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Na posledním ročníku Infothermy se představilo 354 domácích i zahraničních firem a institucí a výstavu  shlédlo přes 25 000 návštěvníků.

Technologie a provádění 2023

Pořadatel:  Česká betonářská společnost ČSSI
Kdy: 26. 1. od 8:00
18. konference Technologie betonu 2023 bude opět reprezentativní průřezovou konferencí věnovanou nejnovějšímu vývoji technologie betonu UHPC, provádění betonových konstrukcí a zkoušení materiálu a konstrukcí/prvků. Odborný program proběhne ve čtvrtek 26.ledna v Grandior hotel Prague, exkurze se uskuteční v pátek 27. ledna. v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů