Redakce radí: kam v prosinci za vzděláním a vědomostmi

Konference
Zdroj: Shutterstock

Konec roku se neúprosně blíží a s ním i Mikuláš, Štědrý den a samozřejmě spousta sněhu a mrazů (které nás navštívily už v listopadu, abychom se nezapomněli připravit). Spolu se sněhem a mrazy samozřejmě ustane i většina prací na hrubých stavbách. Jak to ale bude se vzdělávacími akcemi? Bude kam v prosinci vyrazit?

Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi

Pořadatel: Vida conference
Kdy: 30. 11. – 1. 12.

Česká města a obce hledají nové cesty, jak se v souladu s novou odpadovou legislativou vypořádat s komunálním odpadem: jak dostát všem novým pravidlům a nově nastaveným cílům a přitom udržet ekonomiku celého procesu v míře, kterou dovoluje rozpočet.  V rámci konference proběhne seznámení s  aktuálním stavem legislativy i výhledem na další směřování pravidel odpadového hospodářství. Zejména by však konference měla přinést inspiraci: představit zajímavé, již realizované projekty, seznámit Vás s novými trendy i novými technologiemi. Dvoudenní akce se společenským večerem představuje ideální místo k debatě o aktuálním stavu odpadového hospodářství v ČR, novinkách a trendech.

 

Optimalizace přípravy teplé vody

Pořadatel: STP
Kdy: 6. 12. od 9.00

Seminář je věnován diskusi o možnostech zdrojů a technologií pro přípravu teplé vody s ohledem na probíhající skokové navýšení cen energií a výraznou snahu lidí ušetřit. Jakkoliv zastropování cen situaci trochu uklidnilo, jde o dlouhodobější výhled a koncepční rozhodování. Cílem je zasadit do současné reality jednotlivé typy zdrojů pro přípravu teplé vody a popsat možnosti úspor. Ty potřebujeme jak u zdrojů, tak v rozvodu teplé vody v objektu. Zmíněny budou  i úspory a zdroje v souvislosti s novinkami v průkazu energetické náročnosti budovy.

 

Řízené větrání ve školách a komerčních budovách

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: 8. 12.  8:00

Speciálně pro školní třídy, tělocvičny a kongresová centra byly vyvinuty nové podstropní ventilační jednotky VRL, které lze provozovat jak v centrálním, tak decentrálním režimu. Díky čidlu CO2, které řídí ventilační jednotku, dochází k naprosto přesnému vyvětrání objektů. Ve chvíli, kdy je objekt vyvětrán, se režim řízeného větrání utlumí a tím se minimalizují provozní náklady.

 

Elektrické vytápění pomocí přímotopného a akumulačního vytápění u nedokončených staveb a v novostavbách

Pořadatel: Stiebel Eltron
Kdy: 14. 12. 8:30

Pro vytápění objektů, kde není dokončena otopná soustava nebo zdroj tepla, tak lze použít elektrické přímotopné vytápění. Toto vytápění není provozně levné, ale může do jisté míry pomoci a dočasně i vyřešit nelehkou aktuální situaci. Pro tyto účely budou představeny dizajnové radiátory s možností instalace na stěnu nebo na vestavěná kolečka. V případě, že dům má již dokončený FVE systém, lze vytápění realizovat pomocí akumulačního vytápění, které bude v rámci semináře rovněž představeno. 

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů