Redakce radí: kam v listopadu za vzděláním a vědomostmi?

Konference
Zdroj: Shutterstock

I v listopadu pokračuje trend častých vzdělávacích akcí na všechna myslitelná i nemyslitelná témata – a opět bude z čeho vybírat nejen v rámci měsíce, ale i v rámci jednotlivých dní. Na co se tedy těšit v listopadu?

Digitalizace stavebnictví

Pořadatel: Digitalizace stavebnictví
Kdy: 9.-10. 11.

Další rozvoj digitalizace napříč všemi odvětvími je jednou z hlavních priorit českého předsednictví CZ PRES (EU2022.CZ). Stavebnictví, které je nejméně digitalizovaným průmyslem ze všech a zároveň jedním z největších přispěvatelů do HDP ve všech vyspělých evropských zemích, již v tomto ohledu nesmí stát stranou!

Stagnující úroveň produktivity práce v tomto odvětví podtrhuje naléhavost rychlé změny. Hlavním úkolem je stimulovat tok dat v průmyslu, urychlit stavební procesy prostřednictvím managementu informací o stavbě (BIM) a zlepšit technologický a datový ekosystém. Neméně důležité je zavedení digitálního přechodu a BIM ve veřejném sektoru, revoluce ve zrychlení vyřizování stavebních povolení, robotizace, automatizace a prefabrikace ve stavebním ekosystému.

 

SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2022

Pořadatel: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. – WTA CZ z.s. společně s Fakultou stavební VUT v Brně
Kdy: 10.-11. 11.

44. konference WTA CZ – „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí: sanace a ochrana dřeva; povrchové úpravy; přírodní a umělý kámen; sanace a ochrana zdiva; sanace a ochrana betonu; fyzikálně-chemické zásady; analýza únosnosti staveb; hrázděné a roubené stavby, požární ochrana staveb, ocel a sklo.

 

Sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek

Pořadatel: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně
Kdy: 10.-11. 11.

Dvoudenní odborný kurz z oblasti sanace stokových sítí a kanalizačních přípojek. Jedná se o kurz, který je zaměřen na problematiku oprav, renovací a obnovy stokových sítí.

 

Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči

Pořadatel: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.
Kdy: 10. 11. 9:00

Okna, obecně výplně, jsou významnou a neoddělitelnou součástí průčelí památek. Průčelí bez výplní je „slepé“, s chybně provedenými prvky je závadné. Nejčastější chybou při obnově bývá užití výplně s chybnými proporcemi (silnějšími, vadných profilů) nebo z nevhodného materiálu, obvykle plastu. Zároveň je třeba si uvědomit, že okna, dveře atp. jsou běžně užívané prvky s mnoha funkcemi. Je to především větrání, ale i tepelná izolace, stínění apod. K opravám resp. výměnám těchto prvků je třeba přistupovat individuálně a maximálně využít kvalitních zkušeností z obdobných případů. To je i cílem tohoto semináře STOP, kde budou představeny atypické přístupy k obnově výplní, které jsou vyzkoušené v praxi.

 

Autorské právo, licenční ujednání a BIM Protokol

Pořadatel: ČSA
Kdy: 22. 11. 9:30

Účastníci seznámí se základními smluvními dokumenty, které nastavují nejdůležitější práva, povinnosti a mechanismy projektového řízení. Podrobné informace o kurzu najdete na kurzy.koncepcebim.cz Tento kurz je vhodný pro všechny kvalifikace odborných pracovníků v organizaci. Cílem kurzu je orientovat se ve smluvních dokumentech souvisejících s metodou BIM a pochopit principy a význam základních smluvních mechanismů, jejich návaznosti na metodu dodávky i na legislativu, vysvětlit, čemu poskytuje ochranu autorský zákon. Vysvětlit, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má k němu autorská práva,upozornit na nejednotnost úpravy autorských práv nejen v EU, ale i v celosvětovém měřítku, ozřejmit problematiku databází a zdůraznit význam ošetření autorských práv…

 

Obecný úvod do BIM

Pořadatel: ČSA
Kdy:  23. 11. 9:30

Kurz představuje vstupní bránu pro veškeré další kurzy. Je základní mapou a rozdělovníkem do jednotlivých vydaných podpůrných metodik a výchozím kurzem pro další specificky zaměřené kurzy. Účastníci se díky třem tematickým celkům cíleným na pracovníky veřejné správy dozví základní informace a principy metody BIM, naučí se pojmenovat jednotlivé složky metody BIM a související procesy tak, aby byli schopni správně používat odpovídající terminologii a zasadit svoji činnost do kontextu metody BIM. Součástí kurzu je také jednoduchý popis způsobu, jakým mohou BIM ve své práci využívat veřejní zadavatelé.

 

Úvod do správy informací o stavbě, komunikace, digitální procesy v CDE

Pořadatel: ČSA
Kdy: 24. 11. 9:30

Kurz je úvodem do práce ve společném datovém prostředí. Poskytne dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí o tom, jakým optimálním postupem pořídit do organizace vlastní CDE. podrobné informace o kurzu najdete na kurzy.koncepcebim.cz Cílem kurzu je seznámit s praktickými základy CDE a jeho využitím v organizaci, popsat vlastnosti a funkcionalitu, aspekty provozu CDE na straně organizace či dodavatele, vymezit znalosti a dovednosti potřebné pro práci v CDE, praktické kroky pro start využívání CDE, popsat princip interoperability a vztah CDE k jiným sofwarovým systémům, vysvětlit pojem digitální dvojče.

 

Větrání bytů a rodinných domů

Pořadatel: STP
Kdy: 24. 11. 9:00

Prezentovány budou trendy a moderní zařízení určená pro zajištění prostředí v rezidenčních budovách, dále metody návrhu a projektování. V neposlední řadě budou uvedeny provozní zkušenosti z této oblasti.

 

Zvyšování požární odolnosti stávajících konstrukcí

Pořadatel: STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Kdy: 24. 11. 9:00

Zvyšování požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí pomocí omítek, nástřiků, zpevňujících nátěrů, obkladů z deskových materiálů a obkladů z minerálních vláken. Ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

 

Wienerberger fórum 2022

Pořadatel: Wienerberger s.r.o.
Kdy: 24. 11.

Pokračování odborné konference pro projektanty, architekty, studenty a stavební firmy.

 

Konference průmyslová tepelná čerpadla

Pořadatel: exergie
Kdy: 30. 11. 9:00

Od partnerů ASB

Jak bude vypadat teplárenství bez plynu? Jaký je aktuální vývoj na poli velkých tepelných čerpadel v okolních zemích? Jediná konference v ČR plně dedikována progresivní technologii průmyslových tepelných čerpadel, tedy segmentu s mnohamiliardovým potenciálem v ČR, který je dnes na samém počátku. Účastníci konference získají exkluzivní vhled do problematiky velkých tepelných čerpadel pro teplárenství a průmysl do 200°C. Renomovaní zahraniční speakeři představí nejvýznamnější realizace EU, které jsou ve výstavbě či byly nedávno dokončeny. Zvláštní důraz bude kladen na ekonomické hodnocení jednotlivých projektů a identifikace současných legislativních bariér včetně dnešních či výhledových možností podpor v rámci ČR. Zajistěte si náskok před konkurencí a zúčastněte se konference Průmyslová tepelná čerpadla! Budoucnost je elektrifikovaná, buďte připraveni.

 

Základy informačního modelu stavby

Pořadatel: ČSA
Kdy: 29.-30. 11. 9:30

Kurz je zaměřen na základní pojmy v procesu informačního modelování a na přílohy zvláštních smluvních podmínek BIM Protokolu. podrobné informace o kurzu najdete na kurzy.koncepcebim.cz Cílem kurzu je získat povědomí o pojmech informačního modelování ve vazbě na přílohy BIM protokolu, získat rámcovou představu o tom, jak efektivně zadávat projekty s využitím BIM a účelně definovat cíle a účely užití BIM v projektu a v organizaci.

red